На головну

Какойвід інструктажу з охорони праці проводиться працівникові перед виконанням Работньов пов'язаних з його функціональними обов'язками?

  1. A) Сила взаємодії одного заряду на інший передається без будь-якого посередника.
  2. A) Продуктивність праці
  3. A) Фондоозброєність праці
  4. B. Наказ № 351 від 16.12.1998 Міністерство охорони здоров'я Республіки Білорусь
  5. D) закон збереження енергії
  6. D) Закон збереження енергії при фотоефекті
  7. F) пересування осіб (для імміграційних властей).

а) Цільовий.

б) Позаплановий.

в) Повторний.

г) Вступний.

питання №237

Як здійснюється допуск до самостійної роботи осіб, які приймаються на роботу, в т. Ч. З шкідливими і (або) небезпечними умовами праці?

а) Після проходження навчання і стажування на робочому місці під керівництвом призначеного особи та складання іспитів.

б) Роботодавець встановлює відповідно до нормативних правових актів, що регулюють безпеку конкретних робіт, порядок, форму, періодичність і тривалість навчання з охорони праці і перевірки знань вимог охорони праці працівників робітничих професій.

в) Відповідно до відповідями а) і б).

питання №238

Де зберігаються діючі в структурному підрозділі інструкції з охорони праці для працівників, а також перелік цих інструкцій?

а) Перелік вивішується на доступному місці, інструкції зберігаються на відповідних робочих місцях.

б) Кожен працівник зберігає свою інструкцію; перелік - керівник структурного підрозділу.

в) Перелік зберігається у керівника структурного підрозділу, він же визначає місцезнаходження діючих в підрозділі інструкцій з урахуванням доступності та зручності ознайомлення з ними.

питання №239

Чи допускаються до виконання робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, працівники до проходження ними навчання безпечним методам і прийомам робіт, стажування на робочому місці і перевірки знань вимог охорони праці?

а) Допускаються за вказівкою керівника організації.

б) Допускаються за умови проходження навчання протягом першого місяця роботи.

в) Не допускаються.

питання №240

В яких випадках проводиться цільовий інструктаж?

а) При виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом.

б) При виконанні робіт, на які оформляється наряд-допуск або інші документи, що дозволяють виконання робіт.

в) Обидва відповіді правильні.

питання №241

Які інструкції з охорони праці розробляються в цеху?

а) За професіями, за видами робіт.

б) Наскрізні, тимчасові, постійно діючі.

в) Технологічні, професійні.

питання №242

Які вимоги безпеки повинні бути відображені в інструкціях з охорони праці?

а) Загальні, під час роботи, при виконанні ремонтних робіт, в аварійних ситуаціях.

б) Перед початком роботи, під час роботи, в аварійних ситуаціях, після закінчення роботи.

в) Загальні вимоги безпеки, вимоги безпеки перед початком роботи, під час роботи, в аварійних ситуаціях, після закінчення роботи

ТЕМА 3 ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА

питання №243

Характерні причини аварій, інцидентів, вибухів, пожеж визначено:

а) Положення про виробничому контролі за дотриманням вимог промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах ВАТ «Євраз ЗСМК»

б) Положенням про порядок проведення технічного розслідування причин інцидентів на небезпечних виробничих об'єктах і гідротехнічних спорудах ВАТ «Євраз ЗСМК»

в) Положення про СУОТіПБ ВАТ «Євраз ЗСМК»

г) Положенням про плани ліквідації аварій по ВАТ «Євраз ЗСМК»

питання №244

Характерними причинами аварій, інцидентів, вибухів, пожеж на ВАТ «Євраз ЗСМК» є:

а) відмова або пошкодження технологічних агрегатів, технологічних пристроїв в результаті відхилень від параметрів і режимів технологічного процесу, порушень правил експлуатації та інших нормативних технічних документів, що встановлюють правила ведення робіт

б) відмова (вихід з ладу) комп'ютерів і оргтехніки

в) відмова (вихід з ладу) газового обладнання (технічних пристроїв) газорегуляторних пунктів і установок

г) відмова контрольно-вимірювальних приладів, автоматики безпеки, сигналізації та блокувань на газоиспользующих установках

д) всі крім б)

питання №245

Яка причина не є характерною для аварій, інцидентів, вибухів, пожеж на ВАТ «Євраз ЗСМК»:

а) відхилення від заданих режимів ведення технологічних процесів та виконання робіт

б) догляд металу і сплавів з транспортних, заливальних, розливних і проміжних ковшів внаслідок порушення цілісності футеровки і захисту, які не призвели до руйнувань технічних пристроїв, будівель, споруд, пожеж

в) порушення графіків ремонтів

г) пошкодження (вигин, деформація) металоконструкцій підйомних споруд (їх елементів), що викликали необхідність в ремонті металоконструкції

питання №246

На який термін розробляється план ліквідації аварій на ОПН?

а) На 1 рік.

б) На 2 роки.

в) На 3 роки.

г) На 5 років.

питання №247

Як часто повинні проводитися навчальні тривоги по позиціях плану ліквідації аварій підрозділи (ПЛА)?

а) щомісяця;

б) не рідше 2-х разів на рік;

в) не рідше 1 разу на рік;

г) за розпорядженням технічного директора комбінату.

питання №248

Хто затверджує плани ліквідації аварій (ПЛА)?

а) начальник цеху

б) начальник управління по ОПіПБ

в) технічний директор комбінату

питання №249

хто стверджуєплан проведення навчальної тривоги за ПЛА?

а) начальник цеху

б) начальник ГСС

в) технічний директор комбінату

питання №250Які органимогут розслідувати заяву потерпілого на проізводствеработніка при егонесогласіі з результатами розслідування? | Як должнооформляться ознайомлення працюючих з ПЛА?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати