Головна

Економіко-географічні ОЦІНКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Поволжя

  1. I Цілі і критерії соціально-економічного розвитку регіону
  2. I. Вивчення особливостей мовного розвитку учнів
  3. I. Лінгвістичні, психологічні та психолінгвістичні засади розвитку мовлення дітей
  4. I.) Історія виникнення і розвитку комп'ютерних вірусів.
  5. II Основні завдання регіонального розвитку
  6. III. Основні цілі і завдання стратегічного розвитку
  7. V2: Оцінка результатів господарської діяльності

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Текст курсової чи дипломної роботи повинен бути оформлений в редакторі MS Word: розмір сторінки - А-4; поля: ліве - 3 см, праве - 1,5 см, верхнє - 2 см, нижнє - 2 см; шрифт - Times New Roman, кегль - 12; міжрядковий інтервал - 1,5.

В кінці роботи ОБОВ'ЯЗКОВО повинен бути Список літератури, Що складається з літературних та Інтернет-джерел.

Всі посилання на літературу та Інтернет-джерела в тексті даються мовою оригіналу.

Посилання вказуються одним з варіантів оформлення (у всій роботі д. Б. однаково!):

1) в квадратних дужках [номер джерела в списку літератури, сторінка], наприклад: [12, с. 328]

2) в круглих дужках (автор, рік), наприклад: (Работнов, 1983).Якщо відразу посилання на кілька авторів, їх необхідно перераховувати через тугу з коми, наприклад (Васильєв, 1993; Іванов, Петров, 1991; Gilbert, 1996).

Всі малюнки, карти, таблиці повинні бути підписані і на них в тексті повинні бути посилання.) Наприклад:

Табл.1. Чисельність населення світу. (Таблиці підписуються зверху!)

Мал. 1. Модель організації портового комплексу. (Малюнки підписуються внизу!)

Картосхема 1. Система нафтопроводів Західного Сибіру. (Підписуються зверху!)

Структура роботи:

Титульний аркуш (зразок додається).

Зміст (зразок додається).

Вступ,

Далі йдуть глави (зазвичай 2-4 глави)

висновок,

література,

Додатки (Таблиці з даними, Малюнки, Картосхеми і т. Д.)

Зразок оформлення СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

(Зразок оформлення посилань на книги)

1. Работнов Т. А. Економічна географія світу. М .: «Прогрес», 1983. 296 с.

2. Ліси Московської області. // Відп. ред. Г. В. Крилов. М .: Изд-во СПбГУ, 1995.145 с.

(Зразок оформлення посилань на статті)

Василевич В. І. Деякі нові напрямки у вивченні динаміки рослинності // Бот. журн. 1993. Т. 78. № 10. С. 1-15.

Іванов Д. П., Петров В. М. Деякі особливості палеогеографії голоцену Карелії. // Вісник С.-Петерб. ун-ту 1991. Сер. 7 Вип. 3, № 21, СПб. С. 86 - 90.

Gilbert O.L., Fryday A.M. Observations on the lichen flora of high ground in the West of Ireland // Lichenologist. 1996. Vol. 28. N 2. P. 113-127.

Спочатку наводиться список робіт на російській мові, а потім - роботи на мовах з латинським алфавітом (англійська, німецька та ін.).

Література повинна бути поставлена ??в алфавітному порядку.

Інтернет-джерела вказуються повністю із зазначенням автора, назви статті, назви офіційного сайту і дати звернення. наприклад:

Emerson R. Policy areas of the European Union - Agriculture // [Електронний ресурс]. URL: http://europa.eu/pol/agr/index_en.htm (дата звернення: 24.11.2011)

Санкт - Петербурзький Державний Університет

Факультет географії та геоекології

Кафедра економічної і соціальної географії

Економіко-географічні ОЦІНКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Поволжя

Дипломна (курсова) робота

студента 5-го курсу

Напрягімозг А. Д.

Науковий керівник:

проф., д. Г. Н. Сидоренко П. К.

Санкт-Петербург

ЗМІСТ

Вступ.3

Глава 1. Теоретичні основи просторової організації суспільства.5

1.1. Теорія просторової організації хозяйстава А. Льоша.5

1.2. Принципи і фактори розміщення продуктивних сил регіону.9

1.3. Теорія освіти регілнальних господарських комплексів.12

1.4. Методологічні основи дослідження.14

Глава 2. економіко-географічні характеристики Поволжя 18

2.1. Економічна оцінка природних ресурсів і умов.20

2.2. Населення і розподіл трудових ресурсів.22

2.3. Галузі промислового комплексу Поволжя.23

2.4. Транспортні і зовнішньоекономічні зв'язки регіону.30

Глава 3. особливості територіальної організації Поволжя 37

2.1. Територіальна організація господарства Поволжя.39

2.1. Перспективи розвитку Поволжя.42

висновок.45

література.47

додаток.49

 Текстова інформація | Тема 3. Парадигматика і синтагматика.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати