Головна

II. Виконання контрольних завдань і оформлення контрольної роботи

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Колективний аналіз і цілепокладання виховної роботи із залученням батьків, учнів, вчителів класу.
  3. I. Мета та завдання НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
  4. I. Перелік намічених ігр та лексичних вправ відповідно етапам роботи.
  5. II. Виконання практичних завдань
  6. II. Завдання, принципи та напрямки роботи з розвитку мовлення

Контрольні завдання з німецької мови

для студентів заочної (скороченої) форми навчання

Методичні вказівки

Волгоград

ББК 81.2 Ньому-9

рецензент:

кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Коренькова

Видається за рішенням редакційно-видавничої ради

Волгоградського державного технічного університету

Контрольні завдання з німецької мови

для студентів заочної форми навчання, частина I [Електронний ресурс]: Методичні вказівки / В. Н. Гвоздюк, В. А. Горячев // Збірник «Методичні вказівки» Випуск 3.-Електрон. текстові дан. (1файл: 79Kb) - Волзький: ВПИ (філія) ВолгГТУ, 2012.-Систем. Вимоги: Windows 95 і вище; ПК з процесором 486+; CD-ROM.

Дані методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання повної програми навчання за напрямками: 151900.62 «Конструкторсько-технологічне забезпечення машинобудівних виробництв», 190600.62 «Експлуатація транспортно-технологічних машин і комплексів», 221700.62 «Стандартизація і метрологія», 230100.62 «Інформатика та обчислювальна техніка» , 080100.62 «Економіка», 080200.62 «Менеджмент».

Методичні вказівки містять оригінальні технічні тексти за фахом і завдання до них, складені з урахуванням обов'язкового граматичного мінімуму для технічних вузів.

OВолгоградскій

державний технічний

університет, 2012

O Волзький

Політехнічний інститут, 2012

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

За виконання контрольної роботи з дисципліни

"Іноземна мова"

I. Цільова установка

Мета цих методичних вказівок - сприяти формуванню вміння самостійного оволодіння іноземною мовою у студентів заочної форми навчання.

Особливістю вивчення іноземної мови в заочній системі навчання є те, що більша частина мовного матеріалу повинна опрацьовуватися самостійно. Для того щоб домогтися успіху, необхідно приступити до роботи над мовою з перших же днів занять у вузі і займатися мовою систематично.

II. Виконання контрольних завдань і оформлення контрольної роботи

1. Метою виконання контрольної роботи з дисципліни «Іноземна мова» є закріплення матеріалу, самостійно вивченого студентами протягом навчального семестру, і перевірки рівня їх підготовленості до заліку та підсумкового іспиту.

2. Кількість контрольних робіт, виконуваних на кожному курсі, встановлюється навчальним планом за напрямом підготовки. Студенти заочної форми навчання виконують по одній контрольній роботі в семестр.

3. Контрольна робота складається з двох контрольних завдань. Перше завдання містить контрольні завдання по роботі з текстом за фахом (4 варіанти загальні для всіх напрямків). Друге завдання включає граматичні завдання з основних аспектів граматики, передбаченим програмою навчання (4 варіанти для кожного напрямку). Вибирайте контрольні завдання по роботі з текстом за фахом строго відповідно до Вашого напрямком!

4. Кожне контрольне завдання (як по граматиці, так і по роботі з текстом) в даних методичних вказівках пропонується в чотирьох варіантах. Ви повинні виконати один з п'яти варіантів відповідно до останніми цифрами номера Вашої залікової книжки. Студенти, номер залікової книжки яких закінчується на:

1, 2,3 - виконують варіант № 1;

4,5 - виконують варіант № 2;

6,7 - виконують варіант № 3;

8,9,0 - виконують варіант № 4;

5. Письмові контрольні роботи рекомендується виконувати на папері формату А4. Допускається виконання контрольної роботи в окремому зошиті. Обкладинку (титульний лист) контрольної роботи слід виконувати за зразком (дивіться розділ «Додаток»).

6. Контрольна робота, виконана на папері формату А4, повинна бути надрукована на комп'ютері. Текст набирається тільки на одній стороні паперу. Робота скріплюється і поміщається в папку-швидкозшивач або в файл. Слід дотримуватися поля сторінки: ліве - 3 см, праве - 2 см, нижнє і верхнє - 2 см. Сторінки роботи нумеруються. Номери сторінок ставляться внизу по центру аркуша. Текст друкується через 1,5 інтервалу. Якщо текст набирається в текстовому редакторі Microsoft Word, рекомендується використовувати шрифт Times New Roman Cyr, розмір шрифту - 14 пт, вирівнювання по ширині.

7. Контрольна робота, виконана в зошиті, повинна бути написана чорнилом синього або чорного кольору, акуратно, чітким почерком, з достатнім відстанню між рядками, щоб не ускладнювати викладачеві читання і виправлення роботи. Використання червоного чорнила не допускається. При виконанні контрольної роботи в зошиті залишайте широкі поля для зауважень, пояснень і методичних вказівок рецензента.

8. У контрольних роботах необхідно вказувати номери виконаних вправ, пропозицій, а також писати умова до кожного завдання. Всі завдання контрольної роботи повинні бути виконані в тій послідовності, в якій вони дані в справжніх вказівках. Всі завдання, тексти для перекладу, питання, пропозиції для перекладу, постановки питань до виділених словами (всього речення) і пропозиції для перетворення з дійсного стану в пасивний і т. Д. слід переписувати.

9. Виправлення і помарки в контрольних роботах не допускаються.

10. У кінці роботи повинна бути поставлена ??підпис студента і дата виконання завдання.

11. Якщо контрольна робота виконана не у відповідності до вказівок або в повному обсязі, вона повертається студенту без перевірки для доопрацювання.

12. З усіх питань, пов'язаних з процесом навчання з даної дисципліни, звертайтеся на кафедру «Іноземні мови».по темі лабораторної роботи | III. Терміни здачі та реєстрація контрольних робіт

Rund um den Roboter | Die Grundelemente von IR | Einsatzgebiete der IR | Контрольна робота № 1 | Geschichte der Deutschen Autobahnen | Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland | Die Geschichte des Automobils | Контрольна робота № 2 | Anwendungsgebiete der Messtechnik | Messen, Messeinheiten und Grundbegriffe |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати