На головну

ombudsman47@mail.ru

Уповноваженому з прав людини в ЛВ

Шабанову С. С.

195197, Санкт-Петербург, вул. Замшина, д. 6

ombudsman47@mail.ru

Прокурору м Сосновий Бор

Ковальову В. В.

188540, м Сосновий Бор, вул. Піонерська, д6

До Ради депутатів муніципального освіти

«Сосновоборський міської округ ЛО»

188540, м Сосновий Бор, вул. Ленінградська д.46

Від: Тарасова Олега Олексійовича,

прож. р.Сосновий Бор, пр. Героїв д. 38. кв. 14

сот. Тел. 8 (921) 7726374,

e-mail: toa1948@yandex.ru

ЗАЯВА

Мною, Тарасовим О. А. був поданий адміністративний позов до Ленінградський обласний суд до відповідача Рада депутатів муніципального освіти «Сосновоборський міської округ ЛО» про визнання нечинними повністю з моменту їх прийняття - рішення Ради депутатів муніципального освіти Сосновоборський міської округ Ленінградської області від 24.06.2015года №86 «Про затвердження Положення про порядок проведення громадських слухань по попереднім варіантом матеріалів за оцінкою впливу запланованій господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище на території муніципального освіти Сосновоборський міської округ Ленінградської області »(зі змінами та доповненнями Рішенням СД від 05.08.2015г. №106) і рішення Ради депутатів муніципального освіти Сосновоборський міської округ Ленінградської області від 05.08. 2015 року №105 «про затвердження Положення про порядок організації та проведення громадських слухань об'єктів державної екологічної експертизи на території муніципального освіти Сосновоборський міської округ Ленінградської області».

На даний момент справа знаходиться на розгляді і остаточного рішення по даному позову судом - не прийнято.

Однак, вже 15.10.2015г. Радою депутатів муніципального освіти «Сосновоборський міської округ ЛО» (відповідачем за позовом), заплановано проведення громадських слухань по ОВНС і ГЕЕ на території муніципального освіти Сосновоборський міської округ Ленінградської області, на підставі вищевказаних Явно суперечить ЗАКОНУ !!! двох Рішень №86 і №105, а саме:

- Розробка даних двох вищевказаних нових нормативних правових актів, фактично в корені змінюють методику проведення в місті Сосновий Бор громадських обговорень проектів небезпечних об'єктів і різко обмежують право громадян на вільне волевиявлення, суперечать НПА має більшу юридичну силу, а також видані уповноваженою органом.

Відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 07.05.2012 №601 «Про основні напрями вдосконалення системи державного управління» Урядом Ленінградської області видано постанову від 14.11.2013 №403 «Про затвердження державної програми Ленінградської області« Підвищення ефективності державного управління та зниження адміністративних бар'єрів при надання державних і муніципальних послуг в Ленінградській області ». Розпорядженням Губернатора Ленінградської області від 22.03.2013 №193-рг утворена комісія з підвищення якості та доступності подання державних і муніципальних послуг в Ленінградській області. Протоколом комісії від 16.10.2014 №49-1 / 14-У перелік муніципальних адміністративних регламентів доповнений муніципальної послугою «Організація громадських обговорень в формі громадських слухань серед населення про запланованій господарської та іншої діяльності, що підлягає екологічну експертизу».

Організація проведення громадських обговорень об'єкта державної екологічної експертизи на території муніципального освіти Сосновоборський міської округ Ленінградської області є муніципальною послугою (Код послуги в Федеральному реєстрі державних і муніципальних послуг 4740100010000360997).

Відповідно до ч. 1 ст. 1 і п. 2 ст. 2 Федерального закону від 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Про організацію надання державних та муніципальних послуг» муніципальні послуги надаються місцевими адміністраціями та іншими органами, що здійснюють виконавчо-розпорядчі повноваження.

Відповідно до п. 15 ст. 13 федерального закону від 27.07.2010 N 210-ФЗ «Про організацію надання державних та муніципальних послуг» порядок розробки та затвердження адміністративних регламентів надання муніципальних послуг встановлюється місцевою адміністрацією.

Беручи до уваги, що обидва Положення - Рішення №86 та Рішення №105, суперечить Положенню про оцінку впливу, затвердженим наказом Державного комітету Російської Федерації з охорони навколишнього середовища від 16 травня 2000 № 372, норми обох документів викликають неоднозначне тлумачення і допускають можливість необмеженого розсуду в процесі їх правозастосування, їх збереження призведе до порушення вимог визначеності, ясності і недвозначності правового регулювання.

Так, наприклад, при формуванні робочої групи з проведення громадських слухань на тему: обговорення попереднього варіанту матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище: «Ленінградська АЕС-2 енергоблоки № 1 і № 2. Охорона навколишнього середовища. Матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище »до її складу від зацікавленої громадськості увійшли 5 осіб, з яких тільки одна людина дійсно представляє громадськість, а решта - директор підприємства атомної галузі, колишній директор ЛАЕС, а в даний час - директор інституту ядерної енергетики, і два студента інституту ядерної енергетики. Таким чином, вже на попередньому етапі підготовки громадських слухань з даної теми створений робочий орган, більш ніж наполовину сформований, фактично, з представників працівників атомної галузі, що вже сьогодні викликає протест представників громадськості та фахівців екології, оскільки порушені норми закону.

Відсутність нормативної конкретизації правовідносин, пов'язаних з участю громадян (громадськості) в громадських слуханнях з обговорення попереднього варіанту матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище і громадських обговореннях об'єкта екологічної експертизи, означає юридичну неможливість реалізації громадянами (громадськістю) права на участь в ухваленні рішень, що стосуються їх прав на благополучну навколишнє середовище.

раніше Ленінградським обласним судом розглядалося аналогічну справу №33-4797 / 2014 від 09.10.2014г., Визначенням якого були визнані, в т. Ч і по вищевказаним підставах, нечинними рішення ради депутатів муніципального освіти Сосновоборський міської округ Ленінградської області від 13 листопада 2013 р № 172 «Про затвердження положення про порядок організації та проведення громадських обговорень об'єкта державної екологічної експертизи на території муніципального освіти Сосновоборський міської округ Ленінградської області» та № 173 «Про затвердження положення про порядок організації та проведення громадських слухань по оцінці впливу запланованій господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище на території муніципального освіти Сосновоборський міської округ Ленінградської області» з дня прийняття апеляційного визначення.

Однак, Радою депутатів муніципального освіти Сосновоборський міської округ Ленінградської області через нетривалий проміжок часу, були повторно прийняті фактично такі ж НПА, які раніше були скасовані судом, що заборонено чинним Законом а саме стаття 216 КАС РФ Наслідки визнання нормативного правового акта нечинним повністю або в частині

ч.3. Рішення суду про визнання нормативно-правового акта нечинним повністю або частково не може бути подолане повторним прийняттям такого ж акту.

Таким чином, поспішне проведення громадських слухань намічених на 15.10.2015г. без винесення рішення судом по суті справи, в разі скасування даних Рішень №86 і №105 спричинить за собою визнання недійсними слухань і ПОВТОРНОЇ процедури проведення громадських слухань.

У зв'язку з чим прошу Вас надати мені сприяння і перенести проведення громадських слухань намічених на 15.10.2015г. по ОВНС і ГЕЕ на території муніципального освіти Сосновоборський міської округ Ленінградської області, на більш пізній термін, т. е до винесення рішення судом по суті заявлених мною вимог про законність (незаконність) вищевказаних Рішень №86 і №105.

З повагою,

"____" ______________ 2015р. ______________ Тарасов О. А.Згода суб'єкта на обробку його персональних даних | Розділ II. Умови проведення громадського обговорення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати