Головна

Вступ

Обов'язкове пом'якшення покарання ... 25

Обов'язкове посилення покарання ... 28

Заключение...35

Список літератури... ... 38

Вступ

Призначаючи покарання, суд підбиває підсумки всьому судового розгляду і визначає, який вид і розмір покарання буде достатній для досягнення цілей покарання. Дане рішення виноситься на підставі загальних засад призначення покарання і того, як і ступінь суспільної небезпеки злочину.

Загальні засади призначення покарання - це сформульовані в законі основоположні вимоги, яким має керуватися суд при призначенні покарання.

Загальні засади призначення покарання крім суспільної небезпеки злочину, особу винного вказують також на необхідність враховувати обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Вони дозволяють судити про ступінь суспільної небезпеки злочину, особу винного і тим самим індивідуалізувати покарання по кожній конкретній справі. Передбачені законом пом'якшують і обтяжують обставини істотно впливають, одні з них - на ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, а інші - на особу винного. Переліки пом'якшуючих та обтяжуючих обставин вказані в ст. 61, 63 КК РФ, при цьому переліку обтяжуючих обставин надається вичерпний характер, а пом'якшуючих - зразковий, тому при призначенні покарання суд може визнати пом'якшуючими покарання обставини, не зазначені в законі.

Коло пом'якшуючих та обтяжуючих обставин не завжди був однаковим, він змінювався в міру розвитку і вдосконалення російського кримінального законодавства, і зокрема - принципу індивідуалізації покарання.

Призначення покарання - важливий інститут кримінального права. Правильне рішення його завдань дозволяє попереджати і своєчасно припиняти злочинні посягання. Досягнення цілей, що стоять перед кримінальним законодавством, можливо лише в тому випадку, коли призначається винної особи покарання буде законним, справедливим і обґрунтованим. Як зазначено в ст. 6 КПК України, кримінальне судочинство має своїм призначенням захист особистості від незаконного та необгрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав і свобод. Як би не важлива була правильна кваліфікація злочинів, головний практичний ефект кримінального законодавства проявляється насамперед у призначеному покаранні особи, винної у скоєнні злочину.

актуальність теми курсової роботи визначається тим фактом, що окремі питання обліку пом'якшуючих та обтяжуючих обставин і сьогодні залишаються без відповіді.

Метою даної роботи є аналіз категорії пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, виявлення їх правової природи, визначення впливу на призначення покарання. Досягнення цієї мети забезпечується вирішенням наступних завдань:

  1. виявлення сутності та правової природи пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;
  2. визначення поняття пом'якшуючих та обтяжуючих обставин;
  3. виявленням співвідношення спеціальних (кваліфікуючих і прівілегірующіх) обставин - ознак з пом'якшуючими і обтяжуючими обставинами;

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом даної роботи є категорія пом'якшуючих та обтяжуючих обставин в кримінальному праві.

Предмет дослідження - норми кримінального права, що регламентують порядок обліку пом'якшуючих та обтяжуючих обставин при призначенні покарання.Робітники З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА контролювання за роботою ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, складання УСТАТКУВАННЯ ТА МАШИН | Глава 1 Загальні засади призначення покарання

Обставини, що пом'якшують покарання, та їх облік при призначенні покарання | Обставини, які обтяжують покарання | Обов'язкове пом'якшення покарання | Обов'язкове посилення покарання | Законодавчі та інші нормативно-правові акти. | Список спеціальної літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати