Головна

Література до теми

[ 1,3,5,6,8,14,15,17,18,20-23, 33-44]

Питання для самоконтролю:

1. Що таке фінансовий контроль?

2. Розкрийте мету і завдання фінансового контролю та визначте його зміст.

3. На яких принципах ґрунтується фінансовий контроль?

4. Що виступає об'єктом та суб'єктом фінансового контролю?

5. Назвіть види фінансового контролю, на які вони поділяються за різними критеріями.

6. Що таке попередній, поточний та наступний контроль?

7. Яка відмінність існує між загальнодержавним, відомчим та місцевим фінансовим контролем?

8. Які розрізняють види ревізій?

9. Назвіть методи та форми фінансового контролю.

10. Охарактеризуйте, у чому полягає відмінність ревізії від перевірки?

11. Назвіть, що таке аудит і які особливості проведення аудиторського контролю в Україні?

12. Опишіть, які органи здійснюють загальнодержавний фінансовий контроль?

13. Назвіть види перевірок, визначте, які з них проводяться найчастіше.

14. Які особливості інспекторської перевірки?

15. Що таке обстеження та аналіз як метод фінансового контролю?

16. Дайте визначення фінансового моніторингу та назвіть його головну мету.

17. Що таке державний фінансовий аудит?

18. У яких нормативних актах визначені загальні вимоги до проведення державного фінансового контролю?

19. Які особливості планування та документування контрольних заходів?

20. Визначте особливості контрольних заходів за зверненням правоохоронних органів.

21. Що таке аудит та хто його здійснює?

22. Які вимоги до проведення аудиту встановлені законодавством України?

23. Визначте систему органів, які беруть участь у здійсненні фінансового контролю в Україні.

24. Які повноваження у сфері фінансового контролю здійснює Верховна Рада України, її комітети та Рахункова палата.

25. Які особливості контрольних повноважень Президента України? Яким чином реалізуються контрольні функції у сфері фінансів Кабінету Міністрів України?

26. Визначте повноваження місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення фінансового контролю на відповідній території.

28 Які основні завдання Міністерства фінансів України під час здійснення фінансового контролю?

29. Визначте обсяг повноважень у сфері фінансового контролю Державного казначейства України?

30. Назвіть функції та повноваження органів Державної фінансової інспекції служби України у сфері фінансового контролю.

40. Назвіть повноваження у сфері фінансового контролю:

· Міністерства доходів і зборів України;

· Міністерства фінансів України;

· Державної пробірної служби України;

· Державного комітету фінансового моніторингу;

· Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

· Пенсійного та інших спеціальних загальнодержавних цільових позабюджетних фондів України.

· Національного банку України.Перелік ключових термінів і понять теми | Тема 5. Фінансово-правова відповідальність.

Теми рефератів, доповідей | Перелік ключових термінів і понять теми | Література до теми | Перелік ключових термінів і понять теми | Література до теми | Перелік ключових термінів і понять теми | Література до теми | Тема 3:Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини. | Тема 5: Відповідальність за порушення фінансового законодавства. | Варіант тестових завдань для проміжного (рубіжного) модульного контролю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати