Головна

Варіант

1. Стилістично немаркована лексика.

2. Загальнонародна мова і літературна мова.

3. Синоніми в мові та мовленні. Типи синонімів

4. Скласти міні-твір: «Життя іде і все без коректур...»

Варіант

1. Диференціація лексики української мови за стилістичними ознаками. Багатозначність та омонімія (зіставна характеристика).

2. Термінологія як компонент української лексики.

3. Розмовна лексика за складом та характером.

4. Скласти міні-твір: «Життя іде і все без коректур...»

Варіант

1. Омоніми в офіційно-діловому й науковому стилях.

2. Паронімія як вада тексту.

3. Відмінність загальнонародної мови від літературної.

4. Скласти міні-твір: «Життя іде і все без коректур...»

МОДУЛЬ 4. Стилістика фразеологічних одиниць

Тема 4.1.Фразеологізми у ЗМІ.

Практичне заняття

1. Типи фразеологічних одиниць за способом з'єднання компонентів.

2. Використання фразеології у різних стилях мови.

3. Фразеологізми у періодичних виданнях.

Самостійна робота:

1. Сфера вживання застарілої лексики, старослов'янізмів.

2. Стилістичні функції неологізмів.

3. Написати 15 фразеологізмів, які б стосувалися однієї частини людського тіла.

4. Знайти у друкованих виданнях фразеологізми та пояснити їх етимологію.

Рекомендована література [1, 4, 10, 13, 16]

Тема 4.2.Стильові різновиди СУМ.Практичне заняття | Варіант

Вимоги до знань та умінь | Бальна система оцінювання різних форм навчання студента в межах модуля в межах кожного модуля | Практичне заняття | Практичне заняття | Практичне заняття | Практичне заняття | Варіант | Практичні завдання до заліку | Поясніть основні лексичні значення поданих слів, введіть їх у речення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати