Головна

Перелік заходів щодо здійснення науково-дослідницької роботи

 Зміст питань, які вирішуються в процесі виконання дослідження (вид діяльності)  Форма і терміни надання результатів
 Приблизний план підготувати за своєю теме1. Підбір та ознайомлення з літературою за обраною темеСоставленіе початкового плану магістерської діссертаціі.2. Написання введення (мета і завдання, об'єкт і предмет дослідження, актуальність) і 1-й теоретичної глави. Узагальнення накопиченого теоретичного матеріалу в досліджуваної проблеми, уточнення окремих понять, внесення теоретичної новизни в досліджувану область. Аналіз зарубіжного досвіду проведення кадрової політики в системі вищої освіти. Визначення методів та показників для другої глави.3. Написання 2 глави. Оцінка кадрового потенціалу Республіки Білорусь в системі вищої освіти і ефективності його використання, виявлення проблем в управлінні професорсько-викладацьким складом, виявлення проблем в системі залучення, використання та підвищення кваліфікації кадрів, аналіз статистичних даних по професорсько-викладацькому складу в Республіці Білорусь, документів Міністерства освіти , Міністерства економіки та ін., проведення емпіричних досліджень, перевірка гіпотез за допомогою анкетування. Доопрацювання першого розділу відповідно до зауважень наукового керівника. 4. Написання 3 глави і Висновку. Вироблення конкретних і обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення кадрової політики в системі вищої освіти Республіки Білорусь, спрямованих на підвищення ефективності залучення, використання та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Доопрацювання другий глави.5. Доопрацювання 3 глави відповідно до зауважень наукового руководітеля.6. Передзахист магістерської дисертації 7. ??Доопрацювання відповідно до зауважень наукового керівника, рекомендаціями комісії з передзахисті. Здача роботи. Підготовка доповіді та презентації для защіти8. Захист магістерської дисертації  5 жовтня 2015 г.предоставленіе результатів наукового руководітелю5 листопада 2015 г.предоставленіе результатів наукового руководітелю25 січня 2016 г.предоставленіе результатів наукового руководітелю15 березня 2016 г.предоставленіе результатів наукового руководітелю5 квітня 2016 г.предоставленіе результатів наукового руководітелюапрельпредоставленіе роботи в комісію по предзащітеапрель-майіюнь

 Програма підготовки магістерської дисертації | I. Основні положення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати