Головна

ІК-спектроскопія зразків оксидних композитів

У цьому методі використовується явище специфічного поглинання речовинами ІЧ-випромінювання хвиль певних довжин. Поглинання випромінювання, що проходить через досліджувану речовину, записують з використанням інфрачервоного спектрофотометра у вигляді графіка, що відображає залежність ступеня поглинання від довжини хвилі. Вимірювання зазвичай проводять в діапазоні 2,5-16 мкм або 4000-625 см-1. Фіксуються в ІК спектрах смуги поглинання обумовлені переходами між коливальними енергетичними рівнями в молекулах речовини. Положення смуги в ІЧ спектрі визначається в основному типом зв'язку і масою тих, хто вагається груп: чим сильніше зв'язок і менше маса атомів, тим вище частота поглинання цих питань. Коливання пов'язаних атомів в молекулах поділяють на два основних типи: валентні і деформаційні [24].

Смуги поглинання, зумовлені певними групами атомів, називаються характеристичними; вони використовуються для ідентифікації цих груп в досліджуваних сполуках. По набору характеристичних смуг коливань в ІК спектрах за допомогою спеціальних таблиць можна визначити наявність в речовині різних хімічних груп.
 Процедура аналізу методом ІЧ-спектроскопії проста і не займає багато часу.

Метод ІЧ-спектроскопії дозволяє ідентифікувати речовини з аморфної або слабо вираженою кристалічною структурою.

ІК-спектроскопія дозволяє виявити певні функціональні групи, а не їх кількість в з'єднанні і спосіб зв'язку один з одним. Для дослідження зразків використовували інфрачервоний спектрометр з Фур'є-перетворенням моделі «ФСМ 1202» фірми Моніторинг. Можливості приладу дозволяють проводити сканування в широкому діапазоні (400-4000 см-1) ІЧ-спектра з малим кроком сканування.

Для дослідження беруть тверді зразки, подрібнюють, змішують з порошком КВr і пресують таблетки при тиску 3000 бар. Заважає вплив повітря усунули вакуумированием приладу. Аналізують попередньо висушені зразки, так як вода сильно поглинає випромінювання з довжиною хвилі більше 1,5 мкм. Присутність води в речовині може сильно спотворити його справжній спектр і утруднити ідентифікацію в ньому компонентів і хімічних груп. Крім того, вода впливає на матеріали, з яких зазвичай виготовляють кювети (NaCl, КВг і ін.), А також на КВг, застосовуваний для приготування таблеток. Застосування спеціальної мікроскопічної техніки дозволяє працювати з об'єктами дуже малих розмірів (частки мм).Рентгенофазовий аналіз синтезованих зразків | Дослідження зразків каталізаторів в реакції окислення СО

Способи формування тонкошарових оксидних покриттів | Будова і властивості діоксиду цирконію | Каталізатори на основі закису нікелю і металевого | Патентний пошук | Вихідні матеріали, реактиви, прилади та обладнання | Методика приготування суспензії Al2O3-ZrO2 | Методика формування тонкошарового оксидного покриття на пластинчастих носіях | Властивості покривних суспензій | Визначення дисперсності порошку | Структурно-міцності оксидних композитів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати