На головну

Санкт-Петербурзький державний ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

(ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ)

ЗАВДАННЯ

на випускну кваліфікаційну роботу дипломованого фахівця

(Інженера)

Дипломникові І. А. Петрової

Факультет Хімії речовин і матеріалів

Кафедра Загальною хімічної технології і каталізу

Тема Тонкошарові покриття для мікрореактора

Затверджена наказом по інституту від 16.03.2011, № 148-032

Вихідні дані до роботи:

1 Матеріали переддипломної практики.

2 Аналіз патентної літератури.

3 Матеріали наукових публікацій.

Перелік підлягають розробці питань, документів:

1 Вибір конструкції елемента мікроканальних реактора і компонентів і способу формування тонкошарового покриття

2 Дослідження впливу умов приготування Аl2O3-ZrO2 суспензій на їх реологічні характеристики у взаємозв'язку з якістю формованого оксидного покриття.

3 Визначення структурно-міцності оксидних композитів, одержуваних з суспензій.

5 Отримання зразків Ni-каталізаторів і елементів мікроканальних реакторів і їх випробування в процесах окислення СО і Н2

Перелік графічного матеріалу

1 Схема лабораторної установки.

2 Таблиці та графіки за результатами досліджень і розрахунків.

Види і обсяги роботи, яка виконується з використанням ЕОМ

1 Оформлення пояснювальної записки.

2 Схема лабораторної установки.

3 Презентація доповіді

Консультант по проекту

з охорони праці та навколишнього середовища

доцент, к. Т. Н. _____________ Г. Н. Бузанова

Дата видачі завдання: 16 марта 2011

Дата подання випускної кваліфікаційної роботи до захисту:

22 червня 2011 р

Завідувач кафедри

професор, д. Х. Н. _____________ Е. А. Власов

керівник

доцент, к. Т. Н. ______________ Н. В. Мальцева

Завдання прийняв до виконання

дипломник ______________ І. А. Петрова
| реферат

Вступ | воднева енергетика | Мікроканальних каталітичні реактори в процесах водневої енергетики | Способи формування тонкошарових оксидних покриттів | Будова і властивості діоксиду цирконію | Каталізатори на основі закису нікелю і металевого | Патентний пошук | Вихідні матеріали, реактиви, прилади та обладнання | Методика приготування суспензії Al2O3-ZrO2 | Методика формування тонкошарового оксидного покриття на пластинчастих носіях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати