На головну

Лекцияның күнтізбелік-тақырыптық жоспары

  1. Дәрістердің күнтізбелік-тақырыптық жоспары
  2. Ж-дің күнтізбелік - тақырыптық жоспары
  3. Здік жұмысты орындаудың күнтізбе тақырыптық жоспары мен тапсырмалары
  4. Күндізгі бөлімнің тақырыптық жоспары
  5. Күнтізбелік - тақырыптық жоспары
  6. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
  7. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
күні Лекцияның тақырыбы және қысқаша мазмұны, модуль атауы, номері. Сағат саны Таным дық әрекеттің белсенді ру әдістері Білімгерде қалыптасатын білім және іскерлік.
    апта Кіріспе 1. Кіріспе а) Мүмкіндігі шіктеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесінің пәнә, міндеттері және мазмұны. б) Мүмкіндігі шіктеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесінің арнайы педагогика, арнайы психология және бастауыш сыныпта математиканы оқыту әдістемесімен байланысы. в) Математикаға оқыту әдістемесінің мәселелерін қарастыратын ғылыми зерттеу әдістері: бақылау, оқушылардың жазба жұмыстарын талдау, әңгімелесу, сұқбат, педагогикалық эксперимент. г) Арнайы мектеп оқушыларының математикалық білімді игеру ерекшеліктері. 2. Көмекші мектептегі математика оқу бағдарламасы а) Көмекші мектептегі математика багдарламасының ерекшеліктері, құрам компонентері. б) Бағдарламаның негізгі құрылу принциптері: әр жыл бойы жаңа білімдер көлемінің аздығы; алға ұмтылу принципі; «үздіксіз қайталау»; міндетті түрде заттық тәжірибелік іс-әрекетте кернекі дидактикалық жабдықтарды қолдану; оқу материалының концентрикалық түрде орналасуы т. Б.         Көрнекі материал. Диспут.   Мүмкіндігі шіктеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесінің негізгі түсініктері мен ұғымдарын талдау Көмекші мектептегі математика оқу бағдарламасының   ерекшеліктерін талдау.
апта   2. Көмекші мектепте математиканы оқыту әдістері және ұйымдастыру түрлері 1. Көмекші мектепте математиканы оқыту әдістері және ұйымдастыру түрлері а)Көмекші мектепте математиканы окытудың ұйымдастыру түрлері. Математика сабақтарының топтастырылуы (Л. Н. Перова бойынша,2001). б)Математика сабақтарының құрам компонентері. в)Көмекші мектепте математика сабақтарының алдына қоятын негізгі талаптары. 2. Көмекші мектепте математиканы оқытудын пропедевтикасы а)Зияты зақымдалған балаларға пропедевтикалық кезеңінің қажеттілігі. б)Арнайы мектептің 8-ші түрінде математикалық пропедевтикасының міндеттері, мазмұны. в) Осы кезеңде қолданатын кернекі дидактикалық жабдықтар. г)Дәптер жұмысының міндеттері, ерекшеліктері.       Көрнекі материал. Диспут. Көмекші мектепте математиканы окытудың ұйымдастыру түрлерін зерттеу. Арнайы мектептің 8-ші түрінде математикалық пропедевтикасының міндеттерін, мазмұнын білу.
3-4 апта   3. Жиырма көлеміндегі сандардың нөмірлеуін және олармен арифметикалық амалдарды орындауын оқыту әдістемесі 1. Жиырма көлеміндегі сандардың нөмірлеуін және олармен арифметикалық амалдарды орындауын оқыту әдістемесі а)Жиырма көлеміндегі сандардың нөмірлеуін оқыту міндеттері. б)Кемекші мектеп оқушыларының жиырма шамасындагы сандардың нөмірлеуін және олармен қосу, азайту амалдарын орындауда кездесетін қиыншылыктары және ерекшеліктері. в)Жиырма шамасындағы сандарын оқу кезінде қолданатын көрнекі және дидактикалык құралдар. 2. Жүз көлеміндегі сандардың нөмірлеуін және олармен арифметикалық амалдарды орындауын оқыту әдістемесі а) Берілген бөлімнің оқыту міндеттері. Бағдарламада орналасуы. І00 шамасындағы сандардын нөмірлеуін және арифметикалық әрекеттерді меңгерудегі қиыншылықтары мен ерекшеліктері. б) 100 шамасындағы сандардың нөмірлеуін окыту әдістемесі және жүйесі.   Дидактикалық материал.   Көмекші мектепте он көлеміндегі сандарды окыту міндеттерін талдау. Жиырма көлеміндегі сандардың нөмірлеуін оқыту міндеттерін қарастыру.
апта   4. Көмекші мектепте метрикалық өлшемдер жүйесін оқыту әдістемесі 1. Көмекші мектепте метрикалық өлшемдер жүйесін оқыту әдістемесі а)Зияты зақымдалған балалардың дамуына «Өлшемдер» бөлімін оқыту маңызы және міндеттері. б)Ақыл-ойы кем оқушылардың аталган материалды меңгеру киыншылықтары мен ерекшеліктері. в)Көмекші мектепте метрикалық өлшем жүйесін оқыту мазмұны және әдістемесі,: - ұзындық елшемдерді оқыту кезектілігі, әдістемесі; - салмақтык өлшемдерді окыту әдістемесі, және кезектілігі-сиымдылық 2. Көбейту және бөлу кестелерін оқыту әдістемесі а)Көмекші мектепте бөлу және кебейту кестесін оқыту міндеттері. б)Ақыл-ойы кем балалардың кестелік көбейту және болуді меңгеру қиншылықтары, оның себептері. в) 20 және 100 шамасындағы сандармен бөлу және көбейту кестелерін оқыту әдістемесі. Берілген кестелерді құру тәсілі, кезектілігі, айрмашылыктары, ерекшіліктері.     Дидактикалық материал.   І00 шамасындағы сандардын нөмірлеуін және арифметикалық әрекеттерді меңгерудегі қиыншылықтары мен ерекшеліктерін білу.   Зияты зақымдалған балалардың дамуына «Өлшемдер» бөлімін оқыту маңызы және міндеттерін қарастыру.
6-7 апта 5. Мың саны көлеміндегі және көптаңбалы сандардың нөмірлеуін және олармен арифметикалық амалдарды орындауын оқьпу әдістемесі 1. Мың саны көлеміндегі және көптаңбалы сандардың нөмірлеуін және олармен арифметикалық амалдарды орындауын оқьпу әдістемесі а) 1000 және 1000 000 көлеміндегі сандардың нөмірлеуін оқыту кезектілігі, әдістемесі, жүйесі. б) 1000 және 1000 000 көлеміндегі сандармен қосу, алу, көбейту, бөлу арифметикалық амалдарды орындау дағдыларын қалыптастыру, реттілігі, әдістемесі. 2.Қарапайым және күрделі арифметикалық есептерді шешуге оқыту әдістемесі. а)Ақыл-ойы кем оқушыларға мәтіндік арифметикалық есептерді шешуді үйретудің маңызы. б)Көмекші мектеп оқушыларының арифметикалық есептерді шешу ерекшеліктері. в)«Есеп» деген ұғымды қалыптастырудың алдында өткізетін дайындық жұмысы. «Есеп» деген түсінікпен және оның кұрам компонентерімен таныстыру әдістемесі. г)Қарапайым есептерді шешуге үйрету әдістемесі.       Дидактикалық материал. Көмекші мектепте бөлу және кебейту кестесін оқыту міндеттерін білу. 1000 және 1000 000 көлеміндегі сандардың нөмірлеуін оқыту кезектілігін, әдістемесін, жүйесін талдау.
8-9 апта   6. Көмекші мектепте геометриялық материалды оқыту әдістемесі 1. Көмекші мектепте геометриялық материалды оқыту әдістемесі а)Көмекші мектепте геометриалық материалды оқыту міндеттері, маңызы, мазмұны. Аталған тақырыптың бағдарламада алатын орны. б) Зияты зақымдалған , балалардың герметрикалық материалды меңгеру ерекшеліктері. в) Қолданатын көрнекі - дидактикалық материал. Өлшеу және сызу жабдықтары. 2. Өлшемдерді өлшеуден және олармен арифметикалық әрекеттерді орындаудан шыққан сандарды оқыту әдістемесі а) Өлшемдерді өлшеуден және олармен арифметикалық әрекеттерді орындаудан шыққан сандарды оқыту міндеттері, маңызы. б) Көмекші мектеп оқушыларының атаулы сандарды меңгеруде кездесетін қиыншылықтары мен ерекшіліктері. в)Атаулы сандармен таныстыру және оларды түрлендіруді үйрету әдістемесі.         Дидактикалық материал.   Көмекші мектеп оқушыларының арифметикалық есептерді шешу ерекшеліктерін қарастыру.   Көмекші мектепте геометриалық материалды оқыту міндеттерін, маңызын, мазмұнын білу.
-11   апта   7. Уақыттық өлшемдерді оқыту әдістемесі 1. Уақыттық өлшемдерді оқыту әдістемесі а)Кемекші мектеп оқушыларына уакыттык өлшемдерді оқытудың маңызы, міндеттері. Акыл-ойы кем балалардың уақыттық түсініктерді меңгеру қиыншылықтары. б)Уакыттық өлшемдерді оқыту әдістемесі. (секунд, минут, сағат, тәулік, апта, ай. жыл, т. Б. уақыт бірліктерді окыту әдістеме мысалдары). в)Уақытты өлшеуден шыккан сандарды түрлендіруді үйрету әдістемесі. 2. Көмекші мектепте жай бөлшектерді оқыту әдістемесі а)Көмекші мектеп бағдарламасында жәй бөлшектерді оқытудың орналасуы, маңызы. б)Көмекші мектептің оқушыларының жәй бөлшектерді меңгеруде кездесетін қиыншылықтары, оның себептері. в)Көмекші мектеп оқушыларында «үлес», «белшек» - деген ұғымдарды калыптастыру жұмысы. Бөлшектердің құрылуы, «бөлінді», «белінгіш» - деген түсініктер. Бөлшектердің түрлерімен таныстыру әдістемесі. Бөлшектерді түрлендіру, олардың негізгі қасиетімен таныстыру әдістемесі. Бөлшектерді салыстыру. г)Жәй бөлшектермен қосу, алу арифметикалық амалдарды орындауды және оларды тұтас санға кебейту, бөлуді үйрету әдістемесі.       Дидактикалық материал.   Өлшемдерді өлшеуден және олармен арифметикалық әрекеттерді орындаудан шыққан сандарды оқыту міндеттерін қарастыру.   Кемекші мектеп оқушыларына уакыттык өлшемдерді оқытудың маңызын, міндеттерін білу.
  -13 апта 8. Көмекші мектепте ондық бөлшектерді оқыту әдістемесі 1. Көмекші мектепте ондық бөлшектерді оқыту әдістемесі а)Көмекші мектепте ондық бөлшектер тараудың бағдарламада орналасуы, оқыту маңызы. б)Ақыл-ойы кем оқушылардың ондық белшектерді меңгеруде кездесетін қиыншылықтары, оның себептері. в)Ондық бөлшектердің құрылуын, жазуын, оқуын үйрету әдістемесі. г)Ондық бөлшектерді салыстыру, түрлендіру және олармен арифметикалык амалдарды орындауды үйрету әдістемесі. 2. Психикалық дамуы тежелген балаларға математиканы оқыту әдістемесінің жалпы сурақтары а)Психикалык дамуы тежелген балалардың математикалык материалды меңгеру ерекшеліктері, оның себептері. б)Таным іс-әрекетінің езгешіліктері, жүмыс істеу қабілеттілігінің төмендігі т. Б. в)Психикалық дамуы тежелген оқушылардың санау дағдыларынын, арифметикалық есептерді шығаруының ерекшеліктері. г)Оқыту әдістерді колдану ерекшелігі. -   Дидактикалық материал.   Көмекші мектеп бағдарламасында жәй бөлшектерді оқытудың орналасуын, маңызын талдау.   Көмекші мектепте ондық бөлшектер тараудың оқу бағдарламасында орналасуын, оқыту маңызын қарастыру.
-15 апта   9. Психикалык дамуы тежелген балаларға арналған мектепте математиканы оқытудың дайындық кезеңі 1. Психикалык дамуы тежелген балаларға арналған мектепте математиканы оқытудың дайындық кезеңі а)Арнайы мектептің 7-ші түрінде дайындық сыныптың қажеттілігі, ұйымдасуы. б)Психикалық дамуы тежелген балалар үшін математика пропедевтикасының міндеттері, мазмұны. в) 10 көлеміндегі сандардың нөмірлеуі және олармен орындайтын арифметикалык амалдар; қарапайым арифметикалық есептер, геометрикалық фигуралар, оқу дағдылары. 2. Психика дамуы тежелген балаларды арифметикалық есепті шешуіне үйрету әдістемесі а)Психика дамуы тежелген балаларды арифметикалық есептерді шешуіне үйретуде кездесетін қиыншылықтары, олардың себебі. б)Арифметикалык есептерді шешудің алдында өткізілетін дайындық жұмыстың мазмұны, өзгешілігі.     Дидактикалық материал. Психикалык дамуы тежелген балалардың математикалык материалды меңгеру ерекшеліктерін, оның себептерін білу. Психикалық дамуы тежелген балалар үшін математика пропедевтикасының міндеттерін, мазмұнын қарастыру. Психика дамуы тежелген балаларды арифметикалық есептерді шешуіне үйретуде кездесетін қиыншылықтарын, олардың себебін білу.
      15 с      

 

 Курстың мақсаты және міндеті | Лабораториялық сабақтардын күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Білімгерге өзіндік жұмыс бойынша (СОӨЖ, СӨЖ) тапсырманың тізімі | Ші рубеждік бақылауға тапсырмалар. | Ші рубеждік бақылауға тапсырмалар. | Білімді бағалау графигі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати