На головну

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

6.1 Графічні документи містять зображення, ескізи і схеми виробів, а також процесів, в яких вони зазнають змін. До графічних документів відносяться креслення деталей, загального вигляду, складальні, габаритні, монтажні, ескізи і схеми виробів, блок-схеми алгоритмів, структурні і функціональні схеми.

6.2 Зміст листів графічних документів дипломних і курсових проектів (робіт) стосовно спеціальності встановлюється відповідними кафедрами і конкретизується керівником проекту (роботи) за погодженням з консультантами розділів.

6.3 Креслення і схеми дипломного або курсового проекту (роботи) повинні бути виконані на стандартних форматах по ГОСТ 2.301-68 з основним написом за ГОСТ 2.104-68, ГОСТ 21.103-78 в правому нижньому кутку. Зразок заповнення основного напису для креслень і схем наведено в додатку В цього стандарту.

6.4 При виконанні креслень, ескізів, схем повинні бути дотримані правила, встановлені державними стандартами, ЕСКД, ЕСТД, СПДС та ін.

6.5 Позначення і найменування деталей, складальних одиниць, комплексів, комплектів і виробів в цілому, як правило, повинні бути виконані за класифікатором, що застосовується в галузі і на базовому підприємстві. Графічні документи конструкторських і технологічних проектів позначаються за класифікатором ЕСКД відповідно до ГОСТ 2.201-80 (дод. А). При відсутності класифікатора замість зазначеного позначення в графі 2 основного напису слід застосовувати позначення відповідно до підрозділу 3.16 або 3.17.

6.6 Форма і порядок заповнення специфікацій повинна відповідати основним вимогам ГОСТ 2.106-96. Додаткові графи (за рамкою специфікації) по ГОСТ 2.104-68 годі й викреслювати. Допускається за рішенням кафедри поміщати специфікацію на поле складального креслення, при цьому її заповнюють в тому ж порядку і в тій же формі, що і специфікацію, виконану на окремих аркушах.

6.7 Креслення будівельної частини дипломного проекту, що виконуються дипломниками небудівельних спеціальностей, повинні відповідати вимогам державних стандартів і нормативних документів по будівництву, рекомендованих методичними вказівками випускаючої кафедри.

6.8 Проекти по механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва повинні виконуватися з урахуванням наступних стандартів на деталі і вузли машин: ГОСТ 4267-78, ГОСТ 19722 -82, ГОСТ 9024-70, ГОСТ 13398-82, ГОСТ 13758-89Е, ГОСТ 21909-83.

6.9 До захисту проекту (роботи) графічні матеріали зберігаються в рулоні. Після захисту вони складаються до формату А4 відповідно до ГОСТ 2.501-88, поміщаються (підшиваються) в спеціальну папку. На папку наклеюється етикетка, виконана згідно з додатком Ж. Допускається графічний матеріал курсового проекту (роботи) поміщати в одну папку з пояснювальною запискою.

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ | ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА | НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВІДПОВІДНО ДО ГОСТ 2.201-80 | класифікаційні характеристики | Додаток Б | Додаток В | Додаток Д | Курсового проекту (роботи) | ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ПЗ машинописним способом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати