На головну

БЕЗПЕКА та гігієна праці

2.1. Небезпечні і шкідливі фактори на робочому місці

В даному розділі слід відобразити зв'язок глави «Безпека життєдіяльності» з темою і місцем виконання ВКР, а також виділити всі небезпечні і шкідливі фактори, які можуть впливати на працюючих у виробничому приміщенні, обраному для аналізу.

Черговість написання розділу:

- Тема ВКР і підприємство (організація) на якому пишеться дана робота;

- Конкретне приміщення, вбрання для аналізу умов праці (напр., Приміщення бухгалтерії або планово-фінансового відділу);

- Типові роботи, що виконуються в даному приміщенні і категорія робіт по енерговитратах, до яких вони відносяться (характеристика категорій робіт приведена в СанПіН 2.2.4.548-96 «Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень» і вказана у додатку. 1). Як правило, це роботи легкої категорії 1б;

- Знаходиться в приміщенні обладнання, яке включено і працює постійно протягом всього робочого дня і яке може бути джерелом небезпечних і шкідливих виробничих факторів (ПЕОМ з периферійними пристроями, копіювально-розмножувальна техніка, кондиціонери та ін. Обладнання, яке працює від електричної мережі). Для ПЕОМ обов'язково вказати тип ВДТ: на базі електронно-променевої трубки або плоских дискретних екранів.

На підставі аналізу, наведених вище даних, перерахувати передбачувані небезпечні і шкідливі виробничі фактори, Які можуть бути в приміщеннях з ПЕОМ та ін. Електронним обладнанням.

Варіант результатів аналізу наведено в табл. 1. При цьому слід мати на увазі, що всі зазначені передбачувані небезпеки повинні бути в наступних розділах роботи проаналізовані на предмет їх наявності або відсутності.

Таблиця 1

 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАХИСТУ | Небезпеки, що виникають в процесі виконання робіт з використанням ПЕОМ

Нижній Тагіл | виробниче освітлення | мікроклімат | Електробезпека | У робочому приміщенні | Мирного і воєнного часу і дії по ним | Забезпечення пожежної безпеки | Основних чинних законів і нормативних документів | Гігієнічні вимоги до ПЕРСОНАЛЬНИМ | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати