На головну

Програма лабораторної роботи

  1. D.2. Режими роботи ліній передач
  2. I. ПРОГРАМА приймально-здавальних випробувань ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ БУДІВЛІ
  3. I. допоміжних роботах.
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Програма підсумкового іспиту.
  6. I. Створення ініціалів і визначення стажу роботи
  7. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Зняти і побудувати амплітудно-частотну і фазочастотную характеристики типового аперіодичного ланки.

Чисельні значення параметрів за варіантами для аперіодичного, коливального і реального дифференцирующего ланок такі ж, як в лабораторній роботі №1 (див. Табл. 1.3).

3.2. Зняти і побудувати амплітудно-частотну і фазочастотную характеристики типового коливального ланки і досліджувати вплив коефіцієнта демпфірування на вигляд частотних характеристик.

3.3. Зняти і побудувати амплітудно-частотну і фазочастотную характеристики реального дифференцирующего ланки.

Програма перевірки результатів дослідження

4.1. Розрахувати частотні характеристики А (w) и j (w) апериодического, коливального і реального дифференцирующего ланок для значень частот, при яких знімалися названі характеристики. За отриманими даними визначити помилки при моделюванні в процентах.

4.2. За експериментальними даними, одержаними під час зняття частотних характеристик А (w)иj (w), Побудувати амплітудно-фазові частотні характеристики для аперіодичного, коливального і реального дифференцирующего ланок і порівняти їх з вигляду з аналогічними характеристиками, наведеними в табл. 1.1.

Контрольні питання

5.1. При якому вхідній дії і в якому режимі роботи знімаються частотні характеристики А (w)иj (w)?

5.2. Покажіть, як в модельному експерименті визначаються чисельні значенняА (w)иj (w).

5.3. Що відображають частотні характеристики А (w)иj (w)?

5.4. Як за експериментальними даними, одержаними під час зняття частотних характеристик А (w)иj (w),побудувати характеристики АФЧХ, ВЧХ и МЧХ?

5.5. Як при зміні частоти від нуля до нескінченності змінюється зсув по фазі ланок апериодического, коливального і реального дифференцирующего?

5.6. Зобразіть амплітудно-частотні характеристики ланок, що вивчаються в даній лабораторній роботі.

5.7. Як на вигляд частотних характеристик впливають параметри типових ланок? Покажіть це на прикладі апериодического, коливального і реального дифференцирующего ланок.

5.8. Покажіть, як можна знайти аналітичні вирази частотних характеристик АФЧХ, АЧХ, ФЧХ, ВЧХ и МЧХдля досліджуваних ланок по їх передавальним функціям.

 
 
 

 Лабораторна робота робота №3Загальні відомості | Загальні відомості

лабораторних робіт | Загальні відомості | Програма лабораторної роботи | Програма перевірки результатів дослідження | стійкості | Програма підготовки до лабораторної роботи | Програма лабораторної роботи | Загальні відомості | Програма підготовки до лабораторної роботи | Програма лабораторної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати