На головну

Цілі, завдання та загальна характеристика випускної кваліфікаційної роботи

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи - завершальний етап навчання студентів за фахом 030901.65 - «Видавнича справа та редагування».

Випускна кваліфікаційна робота - письмова робота, яка характеризує рівень підготовки випускника.

Мета випускної кваліфікаційної роботи - закріплення знань і умінь, отриманих в процесі навчання, реалізація засвоєних форм і методів роботи в конкретній практичній діяльності.

Завдання випускний кваліфікаційної роботи:

· Відбір і аналіз публікацій з питань обраної теми;

· Редакторський аналіз книжкових і журнальних видань;

· Економічний розрахунок і визначення рентабельності, собівартості і відпускної ціни конкретного видання;

· Редакторська підготовка авторського текстового оригіналу до друку;

· Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності видавничої діяльності.

Тематику випускних кваліфікаційних робіт визначають кафедра видавничої справи та редагування, кафедра історії літератури, кафедра російської мови і стилістики Московського державного університету друку імені Івана Федорова, НВО «Російська книжкова палата», НВО «Наука», провідні російські видавництва.

Тематика випускних кваліфікаційних робіт розробляється на основі аналізу сучасної видавничої практики, пропозицій і замовлень з урахуванням актуальних проблем теорії і методики редакційно-видавничої справи. Студент може запропонувати на затвердження кафедри тему випускної кваліфікаційної роботи, виходячи зі своїх інтересів і переваг, які виявилися в процесі навчання.

Теми випускних кваліфікаційних робіт щорічно оновлюються і затверджуються на засіданні кафедри видавничої справи та редагування і на засіданні Ради факультету видавничої справи та журналістики (додаток 1).

Теми випускних кваліфікаційних робіт можуть бути індивідуальними і комплексними. Комплексна тема об'єднує кілька індивідуальних тим під одним узагальненою назвою. Кожна індивідуальна тема, яка входить в комплексну, виконується одним випускником.

Випускна кваліфікаційна робота показує рівень загальноосвітньої та професійної підготовки випускника. Автор випускної кваліфікаційної роботи повинен продемонструвати свої здібності до дослідницької роботи, вміння систематизувати, узагальнювати і аналізувати матеріал, робити правильні в методичному плані висновки, логічно викладати свої думки, аргументовано доводити свою точку зору.

Випускна кваліфікаційна робота представляється в двох томах і включає теоретичну, економічну (1-й том) і практичну (2-й том) частини.

У теоретичній частині розглядаються проблемні питання видавничої справи та редагування, проводиться аналіз редакторської підготовки окремих видань, формулюються пропозиції щодо вдосконалення видавничої діяльності.

В економічній частині проводиться розрахунок собівартості і відпускної ціни конкретного видання, визначаються шляхи підвищення його рентабельності.

У практичній частині представляється відредагований випускником авторський текстовий оригінал (не менше двох авторських аркушів) з видавничої робочої рецензією і анотацією на нього.

При підготовці випускної кваліфікаційної роботи необхідно вивчити дослідження із загальних проблем книгознавства, видавничої справи та редагування, роботи, що розкривають суспільну роль друку, механізм її функціонування, закономірності, принципи і основні тенденції її розвитку, шляхи підвищення ефективності книговидання, редакторської майстерності.

Теми випускних кваліфікаційних робіт та наукові керівники закріплюються за особистою заявою студента на ім'я завідувача кафедри наказом ректора. У наказі ректора наводиться точне формулювання теми. Зміна теми або заміна керівника повинні бути обгрунтовані завідувачем кафедрою і затверджені спеціальним наказом ректора.

Науковий керівник формулює завдання на теоретичну частину випускної кваліфікаційної роботи, затверджує план роботи, допомагає визначити обсяг досліджуваного матеріалу, надає допомогу у виборі напрямку і характеру дослідження, оцінює написане. Консультант економічної частини формулює завдання розрахунку собівартості і відпускної ціни видання, консультує випускника при його проведенні.

Виконану випускну кваліфікаційну роботу випускник представляє на кафедру і захищає її перед Державною атестаційною комісією (ДАК), яка оцінює роботу і вирішує питання про присвоєння випускнику професійної кваліфікації «фахівець книжкової справи».

При цьому беруться до уваги:

· Ступінь засвоєння студентом навчального матеріалу і вміння творчо використовувати його;

· Вміння виявляти і відбирати джерела інформації по темі проекту та працювати з ним;

· Здатність до самостійного опрацювання питань теорії і практики видавничої справи та редагування і вміння доводити розвиваються в роботі положення та висновки, вміння сформулювати практичні рекомендації та дати їх обгрунтування;

· Професійний рівень рецензування та редагування авторського оригіналу в практичній частині проекту та розрахунків собівартості і відпускної ціни видання в економічній частині.

 Додаток 7. Зразок оформлення шмуцтитулі до економічної частини | Структура випускної кваліфікаційної роботи

Етапи роботи над випускний кваліфікаційної роботою | Порядок оформлення і захисту випускної кваліфікаційної роботи | Можливі теми випускних кваліфікаційних робіт | Зразок оформлення анотації | ЗАВДАННЯ | Організація роботи редакції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати