На головну

Завдання курсової роботи

Політична література, об'ємом 20 авторських аркушів, складається з 4 розділів і містить 5 смуг з ілюстраціями врозріз (висота вікна однакова і дорівнює 4кв) і 2 смуги з ілюстраціями в оборку (розмір вікна однаковий і рівний 2,5х3,5кв).

Тираж 300000 примірників

  1. Технічна характеристика видання

· Вид видання: Політична література;

· Формат видання: 60 х 90/16;

· Формат смуги набору (кв.): 6? х 10?;

· Варіант оформлення: 2;

· Розмір полів до обрізки (мм): 20, 18, 13, 23;

· Гарнітура шрифту: Baltica;

· Кегль шрифту (пт.): 11;

· Обсяг видання: 20 авторських аркушів;

· Характеристика ілюстрацій і їх кількість: 5 смуг з ілюстраціями з заверсткой врозріз і 2 смуги з ілюстраціями в оборку; ілюстрації кольорові або чорно-білі;

· Тираж видання: 300 000 примірників;

· Спосіб друку: офсетний.

  1. Технологічна схема виготовлення репродуціруемие оригінал макета

a) Введення в комп'ютер текстової та образотворчої інформації.

b) Форматування тексту, завдання стилю, полів, абзаців.

c) Роздруківка і коректура тексту

d) Верстка відкоригованого тексту та ілюстрацій

e) Роздруківка і коректура зверстаних смуг

f) Роздруківка виправлених смуг для звірки

g) Звірка зверстаних смуг і підпис «в друк»

h) Висновок

  1. Вибір варіанту оформлення видання.

Політична література, проектована мною в цій роботі, призначається для постійного читання, але не потребує постійного наявності під рукою.

Тому я вважала найоптимальнішим вибрати 2 варіант оформлення.

Так само я взяла для порівняння формати видання 60х90 / 16 і 70х100 / 16: формати складальної смуги 6?х10? кв. і 7?х11? кв .; шрифти: Baltica, Academy і Times New Roman; гарнітура 10/12 для Baltica і Times New Roman, 11/11 для Academy.

За допомогою програмних засобів обрахувала шість варіантів і зробила вибір


Таблиця параметрів поліграфічного видання

 показник  Варіант 1  Варіант 2  варіант 3  варіант 4  варіант 5  варіант 6
 формат видання  60 х 90/16  60 х 90/16  60 х 90/16  70 х 100/16  70 х 100/16  70 х 100/16
 Формат складальної смуги  6? х 10?  6? х 10?  6? х 10?  7? х 11?  7? х 11?  7? х 11?
 гарнітура  Baltica  Academy  TNR  Baltica  Academy  TNR
 кегль
 інтерліньяж
 ємність Е1
 ємність Е2
 ємність Е3
 ємність Е4
 Кількість рядків оборки
 Число смуг для авторської інформації
 Обсяг авторської інформації в фізичних друкованих аркушах  19,56  15,63  17,25  15,19  12,13  13,44
 Удобопечатаемий обсяг видання у фізичних друкованих аркушах  17,5  15,5  12,5
 Число смуг видавничої інформації
 Коефіцієнт приведення для формату видання  1,3  1,3  1,3
 Обсяг видання в умовних друкованих аркушах  19,56  15,63  17,25  19,75  16,25  18,2
 Витрата паперу для друку тиражу  106790,4

 

Висновок: Обираю варіант №2, тому що в ньому достатня кількість смуг для видавничої інформації і найменший витрата паперу.


  1. Вибір варіанту оформлення, формату, гарнітури і кегля шрифту видання.

Галузевий стандарт на основі параметрів поліграфічного оформлення книжково-журнальної продукції (ОСТ 29 62-86) передбачає 3 варіанти оформлення:

Перший варіант - Найбільш економічний варіант оформлення, але частіше використовується для видань, не призначених для суцільного читання або для видань типу навчальних програм, матеріалів наукових конференцій, навчально-методичних посібників: словники, енциклопедії та ін.

Другий варіант - Використовується при оформленні більшості книжкових видань.

третій варіант - Найбільш удобопечатаемий. Такий варіант оформлення допустимо для зібрання творів, монографія, окремих творів з мистецтва, художньої літератури, літератури для дітей, подарункових сувенірних примірників і т. П

Для свого видання я вибрала другий варіант оформлення, виходячи з:

§ Економічності

§ Характеру тексту

§ Віда видання

Розмір полів при форматі видання 60 х 90/16 до обрізки відповідно рівні 20, 18, 13 і 23 мм (бічне, верхнє, корінцеве і нижнє), а формат складальної смуги становить 6? х 10? кв .; гарнітура шрифту Academy, кегль 11 пт., накреслення пряме, нормальне.

При цьому 6 смуг для видавничої інформації розподілені наступним чином:

· 2 смуги - двосмуговий титул;

· 2 смуги - зміст;

· 1 смуга - вступ;

· 1 смуга - вихідні відомості.


7. Розрахунок обсягу видання в друкованих та обліково-видавничих аркушах

1. Визначення ємності видання:

Визначення ємності базової смуги.

 -кількість знаків в рядку

 - Кількість рядків у смузі

Визначення ємності спусковий і кінцевий смуги

 - Кількість рядків спусковий смуги

 - Ємність кінцевий смуги

Ємність смуги з завёрсткой врозріз

 - Висота вікна врозріз

 - Кількість рядків вікна смуги з завёрсткой

Ємність смуги з завёрсткой в ??оборку

 - Число рядків смуги з завёрсткой врозріз

 - Кількість рядків вікна в оборку

 - Висота вікна в оборку

 - Ширина сторінки

 - Ширина вікна в оборку

 - Це число рядків оборки, приведених до повного формату

Розрахунок ємності видання

 - Обсяг в авторських аркушах

 - Кількість повних смуг

 - Кількість розділів

 - Кількість смуг з завёрсткой врозріз

 - Кількість смуг з завёрсткой в ??оборку

 - Загальна кількість смуг

2. Розрахунок обсягу видання

 (Кількість смуг для видавничої інформації)

 - Обсяг авторської інформації в фізичних друкованих аркушах

 - Удобопечатаемий обсяг видання у фізичних друкованих аркушах

 - Частка аркуша

3. Розрахунок кількості паперу для друкування тиражу

 -маса паперу

 - Формат видання

 - Питома щільність паперу, вага 1м2

 - Коефіцієнт використання паперу з урахуванням відходів

 Розрахунково-графічний макет видання | Розрахунково-графічний макет видання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати