На головну

І складальних кресленнях деталей (ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 2.307-68)

  1. SolidWorks. Створення конфігурацій деталей.
  2. Аналіз зламів при руйнуванні деталей ГТМіО
  3. Будова деталей и механізмів ручних гранат
  4. Види складальних з'єднань
  5. Визначення полного та залішкового ресурсу деталей сполучення методом індівідуального прогнозування.
  6. Відновлення деталей гірських машин і устаткування
  7. Виконання окремих видів складальних креслень

5.8.1. на робочих кресленнях граничні відхилення вказують відразу після номінальних розмірів у мм:

а) умовними позначеннями полів допусків по ГОСТ 25347- 82:

б) Числовими значеннями, При цьому необхідно дотримуватися таких правил:

числові значення граничних відхилень треба записувати до останньої значущої цифри, вирівнюючи кількість знаків у верхньому і нижньому відхиленнях додаванням нулів;

граничні відхилення рівні нулю не вказують (за системою ІСО допускається простановка відхилення рівного нулю без знаків «  »Або« - »і без вирівнювання по числу знаків);

при симетричному розташуванні поля допуску абсолютну величину відхилення вказують один раз зі знаком «  ». Знаки граничних відхилень негативні і позитивні обов'язково вказують на кресленнях.

 O70
 O63
 O63
 O35

           
     


в) умовними позначеннями полів допусків із зазначенням в дужках числових значень відповідних граничних відхилень:

.

5.8.2. На складальних кресленнях граничні відхилення вказують:

а) у вигляді дробу, в чисельнику якого умовне позначення поля допуску отвору, а в знаменнику - умовне позначення поля допуску вала:

 35
 O50
 б) у вигляді дробу, в чисельнику якого числові значення граничних відхилень отвори, а в знаменнику - числові значення граничних відхилень валів:

               
     
   
 


 O70
 O35
 в) у вигляді дробу, в чисельнику якого умовне позначення поля допуску отвору, а в знаменнику - поле допуску вала і поруч в дужках у вигляді дробу відповідно числові значення граничних відхилень отвору і валу:

5.8.3. Граничні відхилення, які не вказані безпосередньо після номінальних розмірів на кресленнях, а обумовлені загальною записом в технічних вимогах креслення (в правому нижньому кутку робочого креслення), називають граничними відхиленнями з невказаними допусками. Основні правила призначення таких відхилень розмірів дані в ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89). Приклад загальної записи таких відхилень:

«Загальні допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14 / 2»або

«Загальні допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± t2 / 2».

Ці записи означають: якщо елемент деталі відноситься до отвору (його розмір при обробці збільшується щодо бази), то для нього призначають поле допуску H14; якщо елемент деталі відноситься до валу (його розмір при обробці збільшується щодо бази), то призначають поле допуску h14 ; якщо елемент деталі не відноситься до валу і отвору, то призначають поле допуску ±IT14 / 2 або ± t2 / 2, де IT14 - Допуск по 14-му квалітету, t2 - Допуск по середньому класу точності (див. ГОСТ 30893.1-2002).

6. Нормування точності форми і взаємного розташування

поверхонь деталей(ГОСТ 24642-81 *, ГОСТ 2.308-79)Посадки в системі вала | Відхилення і допуски форми і взаємного розташування поверхонь

Посадки з зазором | Посадки з натягом | посадки перехідні | Єдина система допусків і посадок (ЕСДП) | Діапазони та інтервали розмірів | У ЕСДП допуск розміру визначається квалітетом в залежності від номінального розміру. | Основні відхилення | поля допусків | Система отвору і система валу | Посадки в системі отвору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати