На головну

Посадки в системі вала

  1. II. Загальні відомості про СИСТЕМІ ціноутворення і кошторисного нормування В БУДІВНИЦТВІ
  2. J Напишіть 7-10 якостей «приємного співрозмовника» та оцініть себе за цими якостями по 10-бальній системі.
  3. Припинення адміністративних правопорушень в системі заходів державного примусу
  4. Б. Ф. Ломов ПСИХОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
  5. Квиток 36: Людина в системі соціальних зв'язків.
  6. У мікропроцесорної системі застосовують спеціальні інтерфейсні ВІС для сполучення периферійних пристроїв з системою.

Всі посадки в системі вала для заданих номінальних розмірів сполучень і їх квалитетов утворюються полями допусків основних валів (ознака - позначення основного відхилення буквою h ) І різними основними відхиленнями отворів (рис.13).

для посадок з зазором в системі вала використовують поля допусків отворів з основними відхиленнями від А до Н включно (рис. 13, а).

для перехідних посадок в системі вала використовують поля допусків отворів з основними відхиленнями Js , J, К, М, N (Рис.13, б).

для посадок з натягом в системі валавикористовують поля допусків отворів з основними відхиленнями від P до ZC (Рис. 13, в).

Мал. 13. Схеми полів допусків деталей, в системі вала:

а) посадка з зазором; б) перехідна посадка; в) посадка з натягом

На рис. 13 видно, що у всіх трьох посадках поле допуску основного вала h8 не змінюється, а необхідний характер посадки забезпечується за рахунок змін полів допусків отвору.

Посадки, в яких основний вал сполучається з різними отворами для отримання зазору або натягу, прийнято називати посадками в системі вала.

Крім освіти посадок в системі отвору і в системі вала, ЕСДП, як і ІСО, не виключає можливості здійснювати посадки за рахунок з'єднання будь-якого валу з будь-яким отвором для отримання необхідних параметрів сполучення (рис. 14). Такі посадки називають несистемними. Прикладом використання несистемної посадки є посадка для бічних сторін шлицевого прямобочного з'єднання (рис. 14).

 Мал. 14. Схема полів допусків для несистемної посадкиПосадки в системі отвору | І складальних кресленнях деталей (ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 2.307-68)

допуск розміру | Посадки з зазором | Посадки з натягом | посадки перехідні | Єдина система допусків і посадок (ЕСДП) | Діапазони та інтервали розмірів | У ЕСДП допуск розміру визначається квалітетом в залежності від номінального розміру. | Основні відхилення | поля допусків | Система отвору і система валу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати