На головну

Електробезпека

Електричні установки, до яких відноситься все обладнання ПЕОМ, представляють для людини потенційну небезпеку. Вплив струму може призвести до електричної травми, тобто пошкодження організму електричним струмом або електричною дугою. Виключно велике значення для запобігання електричного травматизму має правильна організація обслуговування діючих електричних установок, відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правил улаштування електроустановок». Приміщення, де знаходяться робочі місця операторів, відносяться до категорії приміщень без підвищеної небезпеки, обладнання відноситься до класу до 1000 В, і розраховане, як правило, на 220 В. При цьому необхідно пам'ятати, що напруга на електронно-променевою трубці дисплея може досягати 10 000 В , тому категорично заборонено самостійно відкривати корпус дисплея і займатися його ремонтом. Для запобігання електротравматизму необхідно застосовувати найбільш дешевий і ефективний спосіб захисту, яким є захисне заземлення.

захисне заземлення - навмисне електричне з'єднання з землею або її еквівалентом металевих НЕ струмоведучих частин, які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції. Захисне заземлення застосовується в мережах напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю і в мережах напругою вище 1000 В як з ізольованою, так і з заземленою нейтраллю.

Захисного заземлення підлягають металеві частини електроустановок, доступні для дотику людини і не мають інших видів захисту, що забезпечують електробезпеку. Захисне заземлення слід виконувати: при номінальній напрузі 380 В і вище змінного струму і 440 В і вище постійного струму - у всіх випадках; при номінальній напрузі 42-380 В змінного струму і 110-440 В постійного струму при роботі в умовах з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних.

Захисне заземлення призначене для усунення небезпеки ураження струмом у випадку появи напруги на металевих неструмоведучих частинах електрообладнання (наприклад, внаслідок замикання на корпус при пошкодженні ізоляції). Захист людини забезпечується за рахунок зниження до безпечних значень напруг дотику і кроку.

Якщо корпус обладнання не заземлений і сталося замикання на нього однієї з фаз, то дотик людини до такого корпусу рівнозначно дотику до фази. Завдання полягає в тому, щоб створити між корпусом обладнання, яке підлягає і землею електричне з'єднання з досить малим опором для того, щоб в разі замикання на корпус цього устаткування дотик до цього корпусу людини не могло викликати проходження через його тіло струму небезпечної величини. Це досягається зменшенням потенціалу заземленого обладнання, а також вирівнюванням потенціалів за рахунок підйому потенціалу підстави, на якому стоїть людина до значення, близького до потенціалу заземленого обладнання.

У розглянутому приміщенні відсутня заземлення, що негативно позначається на загальній електробезпеки. В якості запобіжного збільшення електробезпеки можна запропонувати заземлення електричних приладів.

Людина-оператор повинен бути навчений правилам експлуатації електрообладнання та надання першої допомоги про ураження електричним струмом.

Відповідно до правил електробезпеки в службовому приміщенні повинен здійснюватися постійний контроль стану електропроводки, запобіжних щитів, шнурів, за допомогою яких включаються в електромережу комп'ютери, освітлювальні прилади, інші електроприлади.

 Забезпечення раціонального освітлення робочого місця |

Ергономічний аналіз робочого місця | Вимоги до мікроклімату на робочих місцях, обладнаних ПЕОМ | | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати