На головну

II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ I ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Перша частина курсової роботи повинна бути виконана з використанням по можливості доступних студенту практичних матеріалів організацій або підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм.

Робота не повинна бути простим переказом окремих глав з підручників або статей з відомих економічних видань. У ній студент повинен показати не тільки знання основних теоретичних положень по заданій темі, а й свої уявлення і судження про неї, шляхи вирішення на прикладі конкретного підприємства позначених в роботі проблем. Виклад теми, у міру потреби, має супроводжуватися системою бухгалтерських записів щодо запропонованих операцій і необхідними розрахунками, додатком форм первинних документів, облікових регістрів і бухгалтерської звітності.

Виконуючи першу частину курсової роботи по запропонованих темах, студенти повинні скласти її план і відповідно до цього плану поділити текст і озаглавити його розділи. Проілюструвати зміст розділів прикладами. В кінці роботи слід навести перелік використаної літератури, вказавши автора по кожному виданню, назва, видавництво і рік видання.

Обсяг першої частини курсової роботи повинен становити не менше 10 сторінок формату А-4.


ТЕМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ I ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ:

Тема 1. Управлінський облік:ВСТУП | Завдання 1.

Завдання 2. | Завдання 3. | Завдання 4. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати