Головна

A) Рівняння швидкості незворотних екзо- і ендотермічних реакцій

варіант 8

1. Дайте визначення відновлюваних і невідновних, первинних і вторинних енергетичних ресурсів

2. Для паралельних реакцій

2А ?® В (1)

А ?® 2D (2)

маємо: nA, 0= 10 моль; nB, 0= nD, 0= 1 моль; nB = 3 моль; nD= 5 моль.

розрахувати , , и  . Правильність рішення перевірити по и .

3. У реакторі ідеального витіснення проводять реакцію

k

А + 2В a R + 2S,

кінетика якої описується рівнянням WrA = kcA0.25 CB '7.75.

Визначте обсяг реактора для досягнення ступеня перетворення реагенту хA = 0,6, якщо k = 1,0 ч --1, CB.O= 0,8 кмоль / м3, з A.O= 0,6 кмоль / м3, Об'ємний витрата ? = 0,01 м3/ Ч.

4. Елементарна (найменша) складова частина системи, яка зберігає всі функціональні ознаки БХТС і ХТС:
 A) хімічне виробництво B) фізико-хімічна система
 C) хімічна технологія D) ХТП E) всі відповіді невірні

5. Витратні коефіцієнт :

A)  B)  C)

D) E)

6. Процес видалення вологи або іншої рідини з твердих матеріалів шляхом її випаровування і відведення утворюється пара

A) класифікація B) подрібнення C) сушка

D) збагачення E) вихід концентрату

7. Явища в якому елементі ХТС не відображує технологічний оператор хімічного перетворення?

A) в реакторі B) в кристалізаторі C) в конверторі

D) в струменевому змішувачі E) в автоклаві

8 Скільки існує класів методу параметричної ідентифікації:

A) 3 B) 4 C) 2 D) 8 E) 7

9. Яке з наступних рівнянь вірно?

А) ?iA = FA, O * XA

B) ?iA = ФiA * XA

C) ?iA = FA * XA

D) ?iA = FA, O * XA, O

E) ?iA = ni, O * XA

10. Хімічні реактори класифікують за:

A) способу організації процесу B) режиму руху реакційної суміші

C) фазовим складом реакційної суміші D) температурному режиму

E) конструктивним особливостям реактора

11. Як збільшити поверхню зіткнення фаз в системі двох змішуються рідин.

A) Створити зважений шар рухомий емульсії;

B) Збільшити перемішування;

C) Підвищити температуру;

D) Знизити температуру;

E) Підвищити тиску.

12. Яке рівняння приведено нижче?

A) Рівняння швидкості незворотних екзо- і ендотермічних реакцій

B) Рівняння швидкості оборотних ендотермічних реакцій

C) Рівняння швидкості незворотних екзотермічніреакцій

D) Рівняння швидкості оборотних екзо і ендотермічних реакцій

E) Рівняння матеріального балансу

13. Швидкість гетерогенного процесу дорівнює:

А) твори константи швидкості гетерогенного процесу К на концентрацію реагенту А в газовій фазі Саg;

B) стосовно константи швидкості гетерогенного процесу К на концентрацію реагенту А в газовій фазі Саg;

C) сумі константи швидкості гетерогенного процесу К и концентрації реагенту А в газовій фазі Саg;

D) різниці константи швидкості гетерогенного процесу К и концентраціях реагенту А в газовій фазі Саg;

E) немає правильної відповіді.

Затверджено на засіданні кафедри від 8 жовтня 2007 року (протокол № 3)інфекційний контроль | А. Н. Бурлуцький
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати