Головна

C) Основні хімічні і фізичні перетворення

D) Енергетичні явища

E) Фазові явища

8. Ідентифікація ХТС - це

A) Науково-дослідницька операція розробки оптимальної математичної моделі реальної ХТС за експериментальними даними про її вхідних і вихідних змінних

B) операція визначення для даної ХТМ при заданих технологічної топології, конструкційних і технологічних параметрах кожного елемента системи

C) операція визначення для даної ХТМ при заданих технологічної топології, типах і конструкціях кожного елемента, що забезпечують оптимальне значення КЕ функціонування ХТС

D) операція створення ХТС для виробництва заданої хімічної продукції з урахуванням певних вимог до функціонування ХТС

E) операція, що представляє собою спеціальні графічні відображення, за якими можна визначити кількісні характеристики функціонування системи

9. Для визначення селективності процесу використовується формула:

А) ФiA = (Ni - ni, O) / (V 'i/ [V 'A] * nA, O * XA)

B) ФiA = (Ni, O - ni) / (V 'i * nA, O * XA)

C) ФiA = (Ni - ni, O) / (V 'i/ [V 'A] * nA * XA, O)

D) ФiA = (Ni - ni, O) / (V 'i/ [V 'A] * nA, O * XA, O)

E) ФiA = (Ni - ni, O) / (V 'i/ [V 'A, O] * nA, O * XA)

10. У якому реакторі повинен бути організований процес зсуву, щоб в будь-якій точці апарату були абсолютно однакові умови по концентрації реагентів, продуктів реакції, ступеня перетворення, температурі і т.д.?

A) в реакторі ідеального змішування B) в реакторі періодичної дії

C) в реакторі безперервної дії D) в реакторі ідеального витіснення

E) в реакторі безперервної витіснення

11. Як збільшити поверхню зіткнення фаз в системі Г-Ж.

A) Розподілом рідини у вигляді тонкої плівки на поверхні насадки;

B) За рахунок диспергування рідини;

C) За рахунок диспергування газу в об'ємі рідини;

D) Створенням зваженого шару рухомий піни;

E) Зниженням швидкості газу

12. Що називають оптимальним режимом проведення хімічного процесу?

A) Температурний (теплової) режим проведення хімічного процесу, що забезпечує економічно доцільну максимальну продуктивність одиниці об'єму реактора за цільовим продукту

B) Температурний (теплової) режим проведення хімічного процесу, що забезпечує економічно доцільну максимальну продуктивність одиниці поверхні реактора за цільовим продукту

C) Температурний (теплової) режим проведення хімічного процесу, що забезпечує економічно доцільну максимальну продуктивність одиниці інтенсивності по побічного продукту

D) Температурний (теплової) режим проведення хімічного процесу, що забезпечує мінімальну продуктивність одиниці об'єму реактора за цільовим продукту

E) Немає вірної відповіді

13. Яка формула описує швидкість поверхневої реакції?

A)

 B)

 
 


C)

 
 


D)

 
 


E)

Затверджено на засіданні кафедри від 8 жовтня 2007 року (протокол № 3)E) витрата сировини, води, енергії і різних реагентів, віднесений до одиниці цільового продукту |
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати