На головну

E) витрата сировини, води, енергії і різних реагентів, віднесений до одиниці цільового продукту

варіант 7

1. Класифікація хімічних реакторів по конструктивні характеристики реактора

режиму руху реакційної суміші. Дайте їм характеристику.

2. Для паралельних реакцій

А ?® 2В (1)

А ?® 4D (2)

маємо: nA, 0= 4 моль; nB, 0= nD, 0= 0 моль; nB = 1 моль; nD= 2 моль.

розрахувати , , и  . Правильність рішення перевірити по и .

3. У проточному реакторі ідеального змішування проводять оборотну реакцію

k1

 А R

K2

Визначте обсяг реактора, необхідний для досягнення ступеня перетворення, що становить 75% рівноважної, якщо об'ємна витрата ? = 0,01 м3/ Ч, k1 = 0,18 ч--- 1, k2= 0,24 ч-1.

4. Окремі частини ХТС (етапи виробництва) матеріально, енергетично та інформаційно об'єднуються одним системоутворюючим фактором, яким є:
A) спосіб виробництваB) засоби виробництва C) сировину
 D) напівпродукт E) продукт

5. Витратні коефіцієнт - ...

A) кількість продукту, отримане в одиницю часу

B) продуктивність, віднесена до будь-якої величини, що характеризує розміри апарата

C) кількість сировини, що переробляється або утворюється продукту в одиниці об'єму апарату

D) отримання у виробництві необхідного продукту

E) витрата сировини, води, енергії і різних реагентів, віднесений до одиниці цільового продукту

6. Механічний процес поділу твердого тіла на частини за рахунок додатка зовнішніх сил

A) класифікація B) подрібнення C) сушка

D) збагачення E) вихід концентрату

7. Що відображають основні технологічні оператори?

A) Основні хімічні перетворення

B) Основні фізичні перетворенняВказівки з техніки безпеки | C) Основні хімічні і фізичні перетворення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати