На головну

D) процес поділу однорідних сипучих матеріалів на фракції (класи) за розмірами складових їх частинок

варіант 6

1.Які ви знаєте технологічні критерії ефективності хіміко - технологічного процесу? Дайте їх визначення.

2.Для паралельних реакцій

А ?® Z (1)

А ?® 3Y (2)

маємо nA, 0= 4 моль; nY= 1,5 моль, nZ= 1 моль; nY, 0 = nZ, 0 = 0 моль.

розрахувати ХА, , , и  . Правильність рішення перевірити по и

3.Визначте ступінь перетворення на виході з реактора ідеального витіснення об'ємом 1 м3 при проведенні реакції

k1

 А R

K2

якщо об'ємна витрата ? = 2 м3/ Ч, константа швидкості прямої реакції k1 , = 4,6 ч--1, Константа рівноваги Кс = 4

4. Характеристикою, що відноситься до хіміко-технологічної системи, є:
 A) ХТС - становить виробництво великої хіміко-технологічної системи (БХТС)
 B) ХТС - об'єктивна спільність т етапів переробки сировини, що має прямі і зворотні зв'язки
 C) ХТС - система, етапи виробництва якої матеріально, енергетично та інформаційно об'єднуються способом виробництва
 D) У кожному ХТП, крім останнього, одержуваний продукт є полупродуктом ХТС
E) всі відповіді вірні

5. Kак визначається ступінь перетворення, eсли реакція протікає без зміни обсягу?

A)  B)

C)  D)  E)

6. Класифікація сировини - це ...

A) механічний процес поділу твердого тіла на частини за рахунок зовнішніх сил

B) процес видалення вологи або іншої рідини з твердих матеріалів шляхом її випаровування і відведення утворюється пара

C) процес відділення корисної частини сировини (корисного компонента) від порожньої породи

D) процес поділу однорідних сипучих матеріалів на фракції (класи) за розмірами складових їх частинок

E) вибір середнього розміру частинок

7. Який з наступних видів типових технологічних операторів не належить до допоміжних?

a. оператор нагріву

b. оператор охолодження

c. оператор стиснення

d. оператор засшіреніяНомінальний і реальний ВНП | Що таке оптимізація?
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати