На головну

Пропоновані для студентів в період проходження практики 2010 - 2011 уч. рік

Питання розробки та впровадження системи контролю якості соціального облуговування

Організація системи контролю якості в центрі соціального обслуговування населення.

Система критеріїв ефективності курсу соціальної реабілітації.

Моніторинг результативності соціального обслуговування на дому громадян похилого віку та інвалідів

Моніторинг якості і доступності надання соціальних послуг в Центрі

Оцінка ефективності роботи комплексного центру соціального обслуговування та його структурних підрозділів (визначення критеріїв і показників ефективності соціального обслуговування, методи оцінки роботи).

Впровадження інноваційних технологій

Застосування інноваційних технологій в соціальній службі.

Розвиток і впровадження сучасних інформаційних технологій в системі соціального захисту населення.

Розвиток і уніфікація технологій соціального обслуговування.

Соціальне обслуговування як процес соціальної реабілітації.

Модернізація системи соціального захисту населення Свердловської області.

Розробка програми впровадження платних послуг населенню по соціальному обслуговуванню. Вивчення потреб інвалідів в наданні платних послуг КЦСОН.

Порівняльний аналіз досвіду роботи соціальних установ Російської Федерації і зарубіжних країн.

Система соціального обслуговування різних категорій населення термінового соціального обслуговування

Участковое соціальне обслуговування

Організація роботи у відділенні дільничного соціального обслуговування.

Дільнична служба в умовах сільських населених пунктів

Організація груп взаємодопомоги та підтримки на ділянках соціального обслуговування.

Нові форми соціального обслуговування населення в діяльності відділення соціального обслуговування на дому, відділення дільничного соціального обслуговування.

Профілактика самотності людей похилого віку в дільничній службі

Технології надомного обслуговування

Організація реабілітаційної діяльності при обслуговуванні на дому громадян похилого віку та інвалідів

Організація надомного обслуговування та шляхи вирішення якісного надання соціальних послуг.

Розвиток інноваційних форм соціального обслуговування (послуги доглядальниці, реабілітація інвалідів в домашніх умовах)

Бригадний метод соціального обслуговування на дому.

Бригадний метод соціального обслуговування, як інноваційна форма. Позитивні і негативні сторони.

Надання соціальних послуг бригадним методом (бригада

соціального обслуговування на дому, мобільна бригада)

Розвиток клубної діяльності

Організація клубних об'єднань на ділянках соціального обслуговування.

Організація клубної та гурткової роботи для громадян похилого віку та інвалідів.

Розробка соціального проекту з організації клубної діяльності.

Розвиток клубів за інтересами для громадян похилого віку та інвалідів як метод профілактики виникнення ТЖС

Клубна робота з обслуговуються, як напрямок діяльності завідувачів відділеннями

Організація роботи міні-клубів на дому для маломобільних громадян похилого віку

Організація на території, що обслуговується Центру клубів за інтересами громадян похилого віку та інвалідів.

Організація дозвілля літніх людей

Питання організації і змісту роботи з інвалідами та людьми похилого громадянами

Соціальна реабілітація в умовах центру соціального обслуговування. Методичні засади визначення потреб інвалідів в різних видах соціальної реабілітації

Технології реабілітації осіб похилого віку та інвалідів застосовувані в КЦСОН

Комплексна соціальна реабілітація інвалідів з психічними розладами на базі закладу

Методи і форми психологічної роботи з громадянами похилого віку та інвалідами

Складання інформаційно-аналітичного матеріалу з організації та утримання роботи з інвалідами на території району

Соціальна реабілітація інвалідів загального захворювання та з психічними розладами на дому

Анкетування громадян похилого віку та інвалідів за рівнем задоволеності послуг, що надаються установами соціального обслуговування населення

Моніторинг за визначенням умов життєустрою громадян похилого віку та інвалідів

Реабілітація громадян похилого віку та інвалідів в умовах відділення тимчасового проживання громадян похилого віку та інвалідів

Соціальна реабілітація в умовах відділень тимчасового проживання громадян похилого віку та інвалідів

Надання допомоги клієнту в адаптації до навколишнього соціальному середовищі, підвищення самооцінки літньої людини та інваліда, за допомогою творчості і улюблених занять

Розробка програми культурно-розважальних, спортивних, благодійних заходів спрямованих на реабілітацію інвалідів

Проведення культурно-дозвіллєвих заходів з метою соціокультурної реабілітації громадян похилого віку та інвалідів

Розробка програми адаптації пенсіонерів та інвалідів проходять курс реабілітації в рамках відділення тимчасового проживання

Анімаційна діяльність з літніми людьми

Впровадження карти соціальної реабілітації

Освоєння механізму заповнення карт соціальної реабілітації

Моніторинг соціального процесу реалізованого інвалідом по карті соціальної реабілітації

Розробка технологічних карт надання соціальних послуг.

Розробка соціально-педагогічних програм у рамках КСР

Робота з особами БОМЖ і звільнилися з місць позбавлення волі

Організація соціальної роботи з особами БОМЖ

Організація соціальної роботи з громадянами, звільненими з місць позбавлення волі

Реабілітація осіб БОМЖ і звільнилися з місць позбавлення волі.

Інноваційні методи соціальної реабілітації людей, що звільняються з місць позбавлення волі.

Соціальна реабілітація і адаптація громадян БОМЖ в суспільстві і сім'ї.

Шляхи і методи зміни негативного ставлення в суспільстві до громадян, які відбули покарання в місцях позбавлення волі.

Варіанти створення соціальних готелів для громадян, які відбули покарання в місцях позбавлення волі, на адміністративних територіях Свердловської області.

Механізм квотування робочих місць для громадян, які звільняються з місць позбавлення волі, через створення економічної зацікавленості підприємств, організацій усіх форм власності

Робота з громадянами, які потрапили у важку життєву ситуацію

Типологія важких життєвих ситуацій.

Комплексна профілактика важкій життєвій ситуації серед осіб похилого віку та осіб без певного місця проживання

Відновлення і зміцнення родинних зв'язків громадян, які опинилися у важкій життєвій ситуації

Організація роботи з особами, які потрапили у важку життєву ситуацію фахівцем із соціальної роботи.

Взаємодія установ соціального обслуговування та інших організацій в сфері вирішення проблем громадян, які потрапили у важку життєву ситуацію.

Залучення уваги громадськості до проблем громадян, які потрапили у важку життєву ситуацію

Організація волонтерського руху, розвиток волонтерства

Роль волонтерського руху в діяльності ЦСОН

Залучення волонтерів для надання соціальних послуг населенню.

Розвиток волонтерства на Уралі.

Волонтерська діяльність як ресурс соціального розвитку суспільства.

Менеджмент волонтерства. Нові технології, досвід і поширення позитивних практик.


додаток 3Пропоновані для студентів в період проходження практики 2009 - 2010 уч. рік | Інформаційно-освітні ресурси Internet

Вступ | соціальної роботи | Структура програми прикладного соціологічного дослідження | організаційний розділ | Методологія прикладного соціологічного дослідження | Методика прикладного соціологічного дослідження | Обробка первинної соціологічної інформації. | соціологічної інформації | літературні форми | Літературно-технічне оформлення результатів студентського соціологічного дослідження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати