На головну

літературні форми

1. Соціологічне есе

Жанр на кордонах соціологічної науки і літератури. Як правило, в цьому стилі описуються результати якісних досліджень

2. Публікація в ЗМІ

Одна з найбільш відповідальних і, на сьогоднішній день, найбільш дискредитують соціологію форм.

Культура соціологічної публікації передбачає коректну подачу соціологічної інформації з обов'язковим зазначенням процедурно-методичних характеристик дослідження. Мінімальний обсяг необхідних відомостей включає в себе наступне:

установа, яка здійснила дослідження

час проведення польового етапу

метод збору інформації

обсяг вибірки

тип вибірки

середня помилка (діапазон статистичних помилок) вибірки

У ряді випадків бажано також привести її первісному вигляді характеристику питань, які прозвучали в дослідженні.

Професійна робота в галузі соціології вимагає певного рівня літературної підготовки. Зокрема, соціолог повинен чітко уявляти собі особливості трьох основних стилістичних типів соціологічного тексту:

науковий стиль

Його головні особливості:

1) Використання прийнятої наукової лексики

2) Обгрунтованість висновків (концептуальна і процедурна)

3) Строгість, емоційна нейтральність викладу

публіцистичний стиль

Відмінні ознаки:

1) Неприпустимість спеціальної термінології

2) Право автора на суб'єктивне, емоційно-оцінне тлумачення фактів

3) Літературна яскравість, оригінальність стилю, стилістичне своєрідність

Стиль, орієнтований на замовника

1) Неприпустимість спеціальної термінології

2) Змістовна обґрунтованість висновків

3) Яскраво виражена практична спрямованість тексту

4) Строгість, чіткість, простота і виразність викладу

G Завдання для самостійної роботи

Уточніть форми представлення результатів соціологічного дослідження. Мінімально рекомендується використовувати 2 форми, наприклад короткий звіт і наукова стаття.соціологічної інформації | Літературно-технічне оформлення результатів студентського соціологічного дослідження

Єкатеринбург 2011 | Вступ | соціальної роботи | Структура програми прикладного соціологічного дослідження | організаційний розділ | Методологія прикладного соціологічного дослідження | Методика прикладного соціологічного дослідження | Обробка первинної соціологічної інформації. | Пропоновані для студентів в період проходження практики 2009 - 2010 уч. рік | Пропоновані для студентів в період проходження практики 2010 - 2011 уч. рік |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати