На головну

соціальної роботи

Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи має кілька напрямків: пізнавальне, методологічне, освітній, організаційно-методичне.

Використання методологічних і методичних можливостей соціології є необхідним елементом для оптимізації засвоєння знань із соціальної роботи. Загальна соціологічна теорія, галузеві і спеціальні соціологічні теорії виступають в цілому фундаментом, основою соціальної роботи як науки і навчальної дисципліни.

У дослідницькому плані зв'язок соціології та соціальної роботи встановлюється при зіставленні їх підходів до визначення своїх об'єктів і предметів дослідження, а також специфіки методів, якими користується кожна з них. Соціальна робота для вивчення своїх проблем використовує методологічний, дослідний, методичний потенціал соціології. Особливим рівнем соціологічного знання виступають емпіричні соціологічні дослідження, де важливу роль відіграють розробка програми соціологічного дослідження, його організація, методи і техніка збору і обробки, і аналізу отриманої інформації.

При цьому емпіричний рівень соціологічного знання виступає як би сполучною ланкою між теоретичною соціологією, з одного боку, і соціальною роботою, з іншого.

Соціологічні методи і техніка вивчення проблем соціальної роботи виконують подвійну функцію - розширення і поглиблення соціологічного та соціальної освіти в цілому і отримання важливої ??первинної соціологічної інформації, без чого неможливі аналіз практичної соціальної роботи, накопичення досвіду, його узагальнення і в цілому підвищення її ефективності. Чітко простежується зв'язок теоретичних знань соціології та основних напрямків практичної діяльності соціальних працівників, яка може бути використана як для надання допомоги різним соціальним групам, оптимізації роботи установ соціальної роботи, так і для вдосконалення соціальної політики в суспільстві.

Соціологічні дослідження в соціальній роботі виконують різноманітні функції. По-перше, вони дають перспективи, основні методи і підходи, на які спирається практика. Хоча практична соціальна робота, поза всяким сумнівом, є мистецтвом, звернення соціального працівника до наукових методів набагато підвищує ефективність його діяльності. По-друге, дослідження допомагають формувати базу знань, необхідних для практичної роботи. Вони можуть породжувати і уточнювати концепції, виявляти важливі для узагальнень факти і підтверджувати ефективність практичних методів. По-третє, дослідження виконують чисто практичну функцію, оскільки отримані в ході їх проведення дані допомагають прийняти конкретні рішення, здійснювати програми або соціальні заходи.

Методологія і методика соціологічних досліджень у соціальній роботі є органічне поєднання соціології та соціальної роботи, передбачає більш поглиблене, практичне освоєння професійної соціальної діяльності за допомогою методів і техніки соціологічних досліджень. Його реалізація можлива тільки на основі отриманих базових знань в галузі соціології та соціальної роботи.

Виникає необхідність підготовки власних дослідників, що поєднують досвід соціальної роботи та володіння методикою досліджень.
Вступ | Структура програми прикладного соціологічного дослідження

Єкатеринбург 2011 | організаційний розділ | Методологія прикладного соціологічного дослідження | Методика прикладного соціологічного дослідження | Обробка первинної соціологічної інформації. | соціологічної інформації | літературні форми | Літературно-технічне оформлення результатів студентського соціологічного дослідження | Пропоновані для студентів в період проходження практики 2009 - 2010 уч. рік | Пропоновані для студентів в період проходження практики 2010 - 2011 уч. рік |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати