На головну

Вступ

Емпіричні наукові дослідження, які здійснюються в процесі надання соціальної допомоги, в соціальній роботі вперше знайшли широке застосування в рамках руху, що розгорнувся на початку століття. Вони стимулювалися загостренням в містах таких проблем, як бідність, погані житлові умови і умови праці, незадовільний догляд за дітьми і т.п., і розгорталися в період прогресивних змін політичної системи.

На даний момент системні наукові дослідження соціологічного характеру знаходять своє застосування в основному на макрорівні соціальної роботи. Проте, такі методи і засоби наукового дослідження як систематичне спостереження і стандартизовані тести, все активніше використовуються в усіх ланках безпосередньою практичною роботи з окремими особами, сім'ями і групами.

Дослідження в соціальній роботі полегшують практичним працівникам прийняття рішень по різним соціальним проблемам.

Майбутнім фахівцям з соціальної роботи в першу чергу необхідні вміння та навички застосування у своїй практичній діяльності різних наукових методів. Для досягнення намічених цілей фахівець із соціальної роботи повинен вміти поєднувати у своїй діяльності і практичний досвід, і теорію, і дослідницьку стратегію. Методологія і методика соціологічних досліджень у соціальній роботі допоможуть студентам орієнтуватися в прикладних дослідженнях шляхом висунення і усвідомлення своїх власних гіпотез і концепцій.

У процесі освоєння основний освітньої програми майбутні фахівці з соціальної роботи знайомляться з усіма існуючими в суспільних науках видами досліджень. Вони опановують набором знань в області дослідницької методології, необхідним для виділення і опису проблеми; отримують навички якісного здійснення огляду наукової літератури для попереднього вивчення проблеми, чіткого формулювання мети і завдань дослідження; освоюють різні варіанти організації дослідження, а також вчаться чітко і грамотно висувати гіпотези, правильно вести записи або здійснювати кодифікацію, складати вибірку, аналізувати отримані дані, інтерпретувати результати проведеного дослідження та складати звіт.

Дане навчально-методичний посібник розроблений в якості складового елементу навчально-методичного комплексу з виробничої практики для студентів 4 курсу спеціальності «Соціальна робота».

Посібник містить не тільки теоретичний матеріал, але і завдання для самостійної роботи студентів, послідовне виконання яких дозволить їм підготувати і провести прикладне соціологічне дослідження в умовах практики.

Видання в першу чергу адресовано студентам, однак автори висловлюють надію, що видання буде корисним також педагогам установ вищої професійної освіти, фахівцям з соціальної роботи установ різних типів.
Єкатеринбург 2011 | соціальної роботи

Структура програми прикладного соціологічного дослідження | організаційний розділ | Методологія прикладного соціологічного дослідження | Методика прикладного соціологічного дослідження | Обробка первинної соціологічної інформації. | соціологічної інформації | літературні форми | Літературно-технічне оформлення результатів студентського соціологічного дослідження | Пропоновані для студентів в період проходження практики 2009 - 2010 уч. рік | Пропоновані для студентів в період проходження практики 2010 - 2011 уч. рік |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати