Головна

Єкатеринбург 2011

Міністерство освіти і науки РФ

ФГБОУ ВПО «Уральський державний педагогічний університет»

Інститут соціальної освіти

Кафедра технологій соціальної роботи

Прикладне соціологічне дослідження

В умовах студентської практики

Єкатеринбург 2011


УДК 378.147.266 + 37.015

ББК Ч481.266

П 58

Р е ц е н з е н т и:

кандидат медичних наук, доцент М. А. Зискіна

кандидат соціологічних наук, доцент М. В. Певна

П 58

Прикладне соціологічне дослідження в умовах студентської практики: навчально-методичний посібник [Текст] / А. В. Анісімова, Ю. А. Верхотурова; Урал. держ. пед. ун-т. - Єкатеринбург, 2011 - 80 с.

У навчально-методичному посібнику розкриваються теоретичні та практичні аспекти підготовки та проведення прикладного соціологічного дослідження в умовах студентської практики. Це одне з найбільш складних завдань, що вимагає глибокого опрацювання інформації як студентом, так і керівниками практики.

Навчально-методичний посібник адресований студентам, викладачам вузу, а також фахівцям соціальних установ.

УДК 378.147.266 + 37.015

ББК Ч481.266

 © ГОУ ВПО «Уральський державний

педагогічний університет », 2011

 © А. В. Анісімова, 2011

 © Ю. А. Верхотурова, 2011
А) федеральний бюджет; | Вступ

соціальної роботи | Структура програми прикладного соціологічного дослідження | організаційний розділ | Методологія прикладного соціологічного дослідження | Методика прикладного соціологічного дослідження | Обробка первинної соціологічної інформації. | соціологічної інформації | літературні форми | Літературно-технічне оформлення результатів студентського соціологічного дослідження | Пропоновані для студентів в період проходження практики 2009 - 2010 уч. рік |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати