На головну

Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу

Студент, що вивчив дисципліну повинен володіти:

? системою уявлень про сутність, основні закономірності та тенденції організації виховно-освітньої роботи в системі соціальної служби;

? системою знань і уявлень про специфіку соціально-педагогічної діяльності, особливості змісту і методики організації виховно-освітньої роботи в системі соціальної служби;

? педагогічним інструментарієм організації цілеспрямованої виховно-освітньої та реабілітаційної роботи в системі соціальної служби на основі діагностування і проектування власної професійної діяльності.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ:

Вступ до вивчення курсу «Соціальна педагогіка»

Визначення, об'єкт і предмет соціальної педагогіки. Розділи соціальної педагогіки як інтегративної галузі знання. Соціальна педагогіка і інші галузі педагогіки, людино і суспільствознавства. Функції соціальної педагогіки. Принцип додатковості в соціальній педагогіці. Соціальне виховання - об'єкт соціальної педагогіки. Завдання і зміст курсу соціальної педагогіки.

Сутність соціалізації та її зміст. Вікові етапи соціалізації. Фактори соціалізації та їх типологія. Засоби і агенти соціалізації. Механізми соціалізації: психологічні, соціально-психологічні, соціально-педагогічні. Складові процесу соціалізації, відмінності виховання від інших складових.

Людина як об'єкт соціалізації: очікування і вимоги соціуму. Людина як суб'єкт соціалізації: вікові завдання. Людина як жертва соціалізації. Людина як жертва несприятливих умов соціалізації: небезпеки і їх джерела. Принцип гуманістичної спрямованості виховання.З ДИСЦИПЛІНИ | Характеристика системи факторів (мега, макро, мезо, мікро) соціалізації людини

Соціально-педагогічна робота в освітніх установах | Характеристика специфіки соціально-педагогічної роботи в Росії і за кордоном | Характеристика системи факторів (мега-, макро-, мезо-, мікро-) соціалізації особистості | Світовий досвід соціально - педагогічної діяльності в ІСТОРИЧНОЇ ретроспективі | Характеристика сучасних психолого-педагогічних проблем різних соціальних груп | Соціальне управління Соціальне право | П. Наторпу | алкоголізм | самогубство |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати