Головна

Тема 10 Тіла і поверхні обертання

80 Підстава, висота, бокова поверхня, що утворює, розгортка тіла обертання

81 Визначення циліндра

82 Визначення конуса

83 Куля. Сфера. Перетину кулі (сфери) площиною

Тема 11 Вимірювання в геометрії

84 Обсяг і його вимір.

85 Інтегральна формула обсягу

86 Формули об'єму куба, прямокутного паралелепіпеда, призми, циліндра

87 Формули об'єму піраміди і конуса

88 Формули площі поверхонь циліндра і конуса

89 Формули об'єму кулі та площі сфери

90 Подоба тел. Відносини площ поверхонь і об'ємів подібних тіл

Тема 12 Елементи теорії ймовірностей. Елементи математичної статистики

91 Подія, ймовірність події

92 Додавання і множення ймовірностей подій

93 Подання даних (таблиці, діаграми, графіки)

Тема 13 Рівняння і нерівності

94 Равносильность рівнянь, нерівностей, систем

95 Основні прийоми розв'язання рівнянь

96 Основні прийоми рішення нерівностей

97 Основні прийоми рішення систем рівнянь

98 Раціональні, ірраціональні, показникові і тригонометричні рівняння,

нерівності та їх системи

99 Використання властивостей і графіків функцій при розв'язуванні рівнянь і нерівностей

100 Зображення на координатної площині безлічі рішень рівнянь і нерівностей

з двома змінними та їх системТема 3 Прямі та площини в просторі | Перелік тем для самостійної роботи учнів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати