На головну

Вказівки до виконання контрольних робіт

  1. Cкоростная автоматична обробка
  2. D.2. Режими роботи ліній передач
  3. I. допоміжних роботах.
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ котрольной РОБІТ
  6. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Контрольних робіт з дисципліни

«Математика»

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 051000. 62 Професійне навчання (по галузях)

профілю підготовки «Машинобудування та матеріалообробка»

профілю підготовки «Транспорт»

профілю підготовки «Металургія»

Єкатеринбург

РГППУ


Завдання і методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Математика». Єкатеринбург, ФГАОУ ВПО «Російський державний професійно-педагогічний університет», 2012. 47 с.

Автори: канд. фіз.-мат. наук С. д. Філіппов

канд. фіз.-мат. наук. в. Шитіков

ст. викладач Т. а. Сєрова

Схвалено на засіданні кафедри вищої математики.

Протокол від 02.10.2012 № 2

Завідувач кафедри Е. а. Пермінов

Рекомендовані до друку методичною комісією МАІ РГППУ.

Протокол від 05.10.2012 №2

голова методичної

комісії МАІ РГППУ А. в. пісків

Директор МАІ А. а. Жученко

ФГАОУ ВПО «Російський

державний професійно

Педагогічний університет », 2012

Мета контрольних робіт - закріплення і перевірка знань, отриманих студентами в процесі самостійного вивчення навчального матеріалу з даної дисципліни, а також виявлення їх вміння застосовувати отримані знання на практиці.

Вказівки до виконання контрольних робіт

При виконанні контрольних робіт необхідно керуватися наступними вимогами:

1. Варіант контрольної роботи вибирати по останній цифрі номера залікової книжки.

2. Кожну контрольну роботу слід виконувати в окремому зошиті.

3. На обкладинці зошита повинні бути ясно написані назва дисципліни, номер контрольної роботи, прізвище студента, його ініціали, номер групи і шифр спеціалізації, шифр залікової книжки.

4. На початку роботи повинен бути вказаний номер варіанта завдання.

5. Перед рішенням завдання повинно бути повністю приведено її умова.

6. Рішення задач слід супроводжувати необхідними формулами, розгорнутими розрахунками і короткими поясненнями.

7. В кінці роботи повинна стояти підпис студента із зазначенням дати цієї оцінки.

8. Перелік завдань до контрольних робіт наводиться в таблицях 1, 2

Таблиця 1. Список номерів завдань до контрольних робіт для студентів, що навчаються за профілем підготовки «Машинобудування та матеріалообробка», «Транспорт», «Металургія» (все профілізації), повний термін навчання

   1 семестр  2 семестр  3 семестр
 Контр. раб.1  Контр. раб.2  Контр. раб.3
 номери завдань  11-20  151-160  351-360
 51-60  191-200  371-380
 91-100  231-240  321-330
 111-120  261-270  341-350
 131-140  281-290  421-430
 141-150  301-310  441-450

Таблиця 2. Список номерів завдань до контрольних робіт для студентів, що навчаються за профілем підготовки «Машинобудування та матеріалообробка», «Транспорт», «Металургія» (все профілізації), скорочений термін навчання

   1 семестр  2 семестр  2 семестр
 Контр. раб.1  Контр. раб.2  Контр. раб.3
 номери завдань  11-20  231-240  321-330
 51-60  251-260  341-350
 91-100  261-270  351-360
 111-120  281 (а, б) -290 (а, б)  421-430
 131-140  301-310  441-450
 141-150    
 191-200    

 Швидкість зарядженої частинки спрямована під кутом до вектора. | Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії

Введення в математичний аналіз | Похідна та її застосування | Диференціальне числення функцій кількох змінних | Невизначений і визначений інтеграли | Подвійні і криволінійні інтеграли | Завдання 11 - 20 | Завдання 51 - 60 | Завдання 91 - 100. | Завдання 111 - 120 | Завдання 111 - 120 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати