На головну

приклади запитів

* Приклад 1

SELECT company FROM customer

У прикладі 1 відображаються назви всіх компаній з таблиці customer (одне поле з однієї таблиці).

* Приклад 2

SELECT a.company, b.order_date, b.shipped_on;

FROM customer a, orders b;

WHERE a.cust_id = b.cust_id

У прикладі 2 відображається вміст трьох полів з двох таблиць і ці таблиці об'єднуються по полю cust_id. Для обох таблиць використовуються локальні псевдоніми.

* Приклад 3

SELECT DISTINCT a.company, b.order_date, b.shipped_on;

FROM customer a, orders b;

WHERE a.cust_id = b.cust_id

У прикладі 3 відображаються тільки записи, що містять унікальні дані в заданих полях.

* Приклад 4

SELECT country, postalcode, company;

FROM customer;

ORDER BY country, postalcode, company

У прикладі 4 відображаються поля country, postalcode і company в зростаючому порядку.

* Приклад 5

SELECT a.company, b.order_date, b.shipped_on;

FROM customer a, orders b;

WHERE a.cust_id = b.cust_id;

INTO TABLE custship.dbf

BROWSE

У прикладі 5 вміст полів з двох таблиць зберігається в третій таблиці. Далі виконується перегляд нової таблиці.

* Приклад 6

SET DATE TO GERMAN

SELECT a.company, b.order_date, b.shipped_on;

FROM customer a, orders b;

WHERE a.cust_id = b.cust_id AND b.order_date <{16.02.95}

У прикладі 6 відображаються тільки записи, для яких дата замовлення більш рання, ніж 16.02.95.

* Приклад 7

SELECT * FROM customer a WHERE a.company LIKE "C%"

У прикладі 7 відображаються всі записи з таблиці customer, в яких назва компанії починається з великої літери C і має невідому довжину.

* Приклад 8

SELECT * FROM customer a WHERE a.country LIKE "U_"

У прикладі 8 відображаються всі записи з таблиці customer, у яких назва країни починається з великої літери U і містить ще тільки один невідомий символ.

* Приклад 9

SELECT UPPER (city) AS CityList FROM customer

У прикладі 9 відображаються назви всіх міст з таблиці customer прописними буквами і колонки виведення присвоюється ім'я CityList.

 параметри |
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати