На головну

післяаварійний режим

Післяаварійних режимом вважатимемо обрив однієї лінії ВЛЕП 0-2

Виконаємо розрахунок з компенсаційними пристроями:

режим-

 Файли - режиму генераторів автоматики

Початкове закріплення вузлів

Виконано розрахунок режиму

**** Система N 1 ****

Балансують вузли - 1000

N вузла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

1000 246.399 -0.001 0.000 0.000 130.323 64.474

2 244.173 -0.583 0.091 0.633 0.000 0.000

20 235.262 -3.582 0.000 0.000 0.000 0.000

200 121.332 -5.715 0.000 0.000 0.000 0.000

3 119.410 -6.249 0.055 0.354 0.000 0.000

33 10.504 -9.462 28.000 19.544 -0.267 3.661

4 118.841 -6.369 0.028 0.142 0.000 0.000

44 10.882 -9.229 10.138 8.121 0.000 0.000

1 242.931 -0.945 0.165 1.003 0.000 0.000

11 11.226 -4.462 70.000 54.320 -0.785 21.506

22 10.948 -5.538 19.180 15.873 0.000 0.000

**** Система N 1 ****

Балансують вузли - 1000

Гілка пар. Струм kА Р поч. МВт Q поч. Мвар Р кін. МВт Q кін. Мвар Рк МВт Q з Mвар

1000 2 0 0.34 130.323 64.046 129.804 66.224 -0.000 4.091

2 20 0 0.17 58.384 42.569 58.323 38.015 0.000 0.000

20 200 0 0.11 39.110 20.979 39.085 19.128 -0.000 0.000

2 1 0 0.18 71.329 23.020 71.164 39.375 -0.000 16.965

1 11 0 0.19 71.000 38.371 70.785 32.814 0.000 0.000

200 3 0 0.17 31.630 16.074 31.297 20.113 -0.000 4.622

3 33 0 0.16 28.368 18.103 28.267 15.883 0.000 -0.000

200 4 0 0.04 7.455 3.054 7.353 5.933 0.000 3.058

4 44 0 0.07 10.190 9.034 10.138 8.121 0.000 0.000

20 22 0 0.06 19.213 17.038 19.180 15.873 0.000 -0.000

3 4 0 0.02 2.874 1.656 2.865 3.242 0.000 1.604

Частота - 50.00000 Гц

Сумарна генерація

129.271 -активна 89.640 реактивна

сумарне навантаження

127.656 -активна 99.989 реактивна

0.000 -Акт. Сінх. Двиг. 0.000 -реак. СД і КБ

Сумарні втрати поздовжні

1.615 -активні 19.561 реактивна

втрати поперечні

-0.000 -в Шунтах -30.340 реактивна

0.000 -на корону

2-Кількість ітерацій

2.579 -Функціонал

130.323 -Потужність БО

Зробимо регулювання напруги на шинах підключення споживача шляхом зміни коефіцієнта трансформації.

ПС1:

Вибираємо «6» отпайку з Uотп. станд = 254,564 (кВ).

Тоді дійсне низька напруга у споживача:

Пс3:

Регулювати напругу немає необхідності.

ПС4:

Вибираємо «6» отпайку з Uотп. станд = 125,235 (кВ).

Тоді дійсне низька напруга у споживача:

Зробимо розрахунок з регулюванням напруги:

режим- післяаварійний

Файли - режиму генераторів автоматики

Початкове закріплення вузлів

Виконано розрахунок режиму

**** Система N 1 ****

Балансують вузли - 1000

N вузла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар

1000 246.399 -0.001 0.000 0.000 129.642 63.697

2 244.186 -0.580 0.091 0.633 0.000 0.000

20 235.295 -3.575 0.000 0.000 0.000 0.000

200 121.356 -5.703 0.000 0.000 0.000 0.000

3 119.439 -6.237 0.055 0.353 0.000 0.000

33 10.503 -9.444 28.000 19.544 -0.237 3.677

4 118.872 -6.356 0.028 0.141 0.000 0.000

44 10.478 -9.206 10.110 8.104 0.000 0.000

1 242.957 -0.939 0.164 1.002 0.000 0.000

11 10.497 -4.425 70.000 54.320 -0.195 21.722

22 10.950 -5.528 19.162 15.860 0.000 0.000

**** Система N 1 ****

Балансують вузли - 1000

Гілка пар. Струм kА Р поч. МВт Q поч. Мвар Р кін. МВт Q кін. Мвар Рк МВт Q з Mвар

1000 2 0 0.34 129.642 63.602 129.129 65.802 0.000 4.092

2 20 0 0.17 58.305 42.477 58.244 37.939 -0.000 -0.000

20 200 0 0.11 39.049 20.918 39.024 19.075 -0.000 -0.000

2 1 0 0.18 70.734 22.691 70.571 39.059 -0.000 16.968

1 11 0 0.19 70.406 38.063 70.195 32.599 -0.000 0.000

200 3 0 0.17 31.585 16.034 31.253 20.077 -0.000 4.624

3 33 0 0.16 28.338 18.081 28.237 15.867 0.000 -0.000

200 4 0 0.04 7.440 3.040 7.338 5.922 0.000 3.059

4 44 0 0.07 10.162 9.011 10.110 8.104 -0.000 0.000

20 22 0 0.06 19.195 17.022 19.162 15.860 0.000 -0.000

3 4 0 0.02 2.860 1.643 2.852 3.230 -0.000 1.604

Частота - 50.00000 Гц

Сумарна генерація

129.210 -активна 89.096 реактивна

сумарне навантаження

127.610 -активна 99.958 реактивна

0.000 -Акт. Сінх. Двиг. 0.000 -реак. СД і КБ

Сумарні втрати поздовжні

1.600 -активні 19.396 реактивна

втрати поперечні

-0.000 -в Шунтах -30.347 реактивна

0.000 -на корону

2-Кількість ітерацій

1.281 -Функціонал

129.642 -Потужність БО

ВИСНОВОК

В результаті виконаного курсового проекту була спроектована енергосистема 110-220 кВ, що забезпечує електричною енергією чотирьох споживачів.

Для розрахунку були відібрані два варіанти схем енергопостачання: радіальна і змішана. Виходячи з умов надійності електропостачання споживачів 1 і 2 категорії, для змішаної електричної мережі в кільці були обрані одноланцюгові ЛЕП; для радіальної мережі всі лінії, крім ВЛЕП 2-4, прийняті Дволанцюгова. Беручи, що ланцюг є однорідною, на першому етапі були розраховані потоки потужності на всіх ділянках ланцюгів з використанням правила моментів і 1-го закону Кірхгофа. Для кожної схеми були вибрані оптимальні значення номінальних напруг згідно з розрахунками, виробленим за формулою Іларіонова. Був зроблений вибір перетинів проводів ВЛЕП по економічній щільності струму. Отримані перетину були піддані перевірок по нагріванню, по короні, по механічної міцності і по втратах напруги. В ході перевірок було встановлено, що всі обрані перетину задовольняють необхідним вимогам. За обраним перетинах були розраховані опору і провідності ВЛЕП. Виходячи з умов надійності електропостачання споживачів 1 і 2 категорії (не менше двох трансформаторів на підстанції) був зроблений вибір трансформаторів на всіх підстанціях; для трансформаторів були розраховані опору.

Потім для кожної мережі був проведений наближений розрахунок втрат активної та реактивної потужностей, за результатами якого був розрахований баланс потужностей і визначена потужність компенсуючих пристроїв. Для радіальної і змішаної схем були складені повні схеми електричних з'єднань.

В результаті техніко-економічного порівняння варіантів схем з'ясували, що

наведені витрати варіантів розрізняються на  - Менш, ніж на 5%, що дозволяє вважати їх равноекономічнимі. Змішана схема має ряд переваг в порівнянні з радіальної:

- Велика надійність електропостачання через об'єднання споживачів в кільце;

- Можливість нарощування потужностей споживачами 2,3,4 через велику різницю розрахункової і номінальною потужностей трансформаторів;

- Уніфікованість кільцевої схеми - наявність великої кількості однакового обладнання (трансформатори підстанцій 3,4), однаковий перетин проводів ЛЕП.

Грунтуючись на ці переваги, вибирали змішану схему. Для неї були проведені розрахунки максимального, мінімального і післяаварійного режимів роботи з використанням промислової програми на ПЕОМ - DAKAR. В результаті проведених розрахунків можна переконатися в тому, що всі споживачі забезпечуються безперервним постачанням електроенергією з напругою, рівним бажаного. При цьому зміна режиму роботи практично не впливає на якість постачання споживачів електроенергією.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 Довідник з проектування електричних мереж. Під редакцією Д. Л. Файбисовича. - М .: Изд-во НЦ ЕНАС, 2006. - 320 с. мул.

2 Ідельчик В. І. Електричні системи і мережі: Підручник для вузів. - М .: Вища школа, 1989. - 592 с .: іл.

 мінімальний режим | завдання

Вибір компенсуючих пристроїв | Складання повних схем електричних з'єднань. | Капітальні витрати на ЛЕП. | Капітальні витрати на будівництво підстанцій | Витрати на відшкодування втрат електроенергії | змінні втрати | постійні втрати | Експлуатаційні витрати | Визначимо процентне співвідношення приведених витрат; | Максимальний режим |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати