На головну

З А Я В А

Форма № Н-1.01.3

Керівнику ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»___________________

(найменування вищого навчального закладу)

вступника

(прізвище, ім'я та по батькові)

З А Я В А

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на форму

(денна, заочна (дистанційна), вечірня)

навчання факультету/інституту

(найменування факультету/

за програмою підготовки

інституту)

спеціаліста/магістра

(шифр та назва спеціальності)

на основі здобутого ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст»груп сфери обслуговування | Про себе повідомляю
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати