На головну

Оцінити інноваційний потенціал регіону

Для комплексної оцінки інноваційного потенціалу регіону необхідно оцінити величину потенціалу, проаналізувати ситуацію, що склалася, виявити основні тенденції і визначити пріоритетні напрямки його розвитку.

Як представлено в табл. 1, показниками інноваційного потенціалу регіону, були присвоєні умовні позначення Н1, Н2, К1 і т. Д.

Таблиця 1 - Система показників оцінки інноваційного потенціалу регіону

 Група  показники  Умовне позначення
 Перша - показники наукового потенціалу (НП)  1. Частка чисельності персоналу, зайнятого дослідженнями і розробками, в чисельності зайнятих в економіці  Н1
 2. Відношення чисельності докторів, кандидатів, докторантів, аспірантів до чисельності зайнятих в економіці  Н2
 Друга - показники кадрового потенціалу (КП)  3. Частка працівників з вищою освітою в чисельності зайнятих в економіці  К1
 4. Відношення чисельності студентів вузів до чисельності, зайнятих в економіці  К2
 Третя - показники технічного потенціалу (ТП)  5. Коефіцієнт придатності основних фондов6. Коефіцієнт оновлення основних фондов7. фондоозброєність праці  Т1Т2Т3
 Четверта - показники фінансово-економічного потенціалу (ФЕП)  8. Ставлення обсягів інвестицій в основний капітал до ВРП9. Ставлення внутрішніх витрат на дослідження і розробки до ВРП  Е1 Е2
 П'ята-Показники інформаційно-комунікаційної складової (ІКС)  10. Частка організацій, що використовують інтернет, в загальній кількості організацій, що використовує ІКТ11. Ставлення витрат на ІКТ до ВРП12. Число персональних комп'ютерів на 100 працівників  И1 И2 і3

ВИКОРИСТОВУВАТИ статистичні збірники:

1) Наукові дослідження та інновації »- 19.1 -19.3

2) «Наука та інновації» пункт 1 (в загальному оцінити індикатори інновації), 2.,, 3.1

3) Regions2013_1 «п.04. Праця та зайнятість »,« П06. Освіта »,« п.11 Основні засоби »,« п.12. Валовий регіональний продукт »,« п.23 Інвестиції »,« п 18 ІКТ »

4) Інвестиції та будівництво 2012 (пункт 1.8 Інвестиції та будівництво 2012 пункт 1.1, пункт 1.4 Інвестиції та будівництво 2012

5) Наука та інновації (пункт 4.4 - графік)

6) збірник ІКТ (пункт 8.1, 9.2, 9.17, 8.2, 8.7, 12.6)

Потім необхідно розрахувати кількісні значення окремих потенціалів, що складають інноваційний потенціал регіону, як сума значень відповідних показників:

- Науковий потенціал регіону.

НП2010 = Н1 + Н2 = 1064/564 200+ (12 + 58) / 564 200 = 0.0019 + 0.00012 = 0.202

де НП - науковий потенціал регіону.

НП2011= 0,401

- Кадровий потенціал також визначений за формулою:

КП2010 = К1 + К2 = 0.236 + 41800/564200 = 0.31

КП2011= 0,215 + 0,163 = 0,378

Величини всіх інших потенціалів були розраховані таким чином.

ТП2010 = Т1 + Т2 + Т3 = (100-8,2) + 6,9 = 0,981

Фв = 104 024 000/564 200 = 184,37

ТП2011 = Т1 + Т2 + Т3 = (100-7,1) + 7 = 0,999

Фв = 140 583 000/545 400 = 257,76

ФЕП2010 = Е1 + Е2 = 8 924.5 / 25 351.3 + 2081,884 / 25 351.3 = 0,434

ФЕП2011 = 0,483

ІКС2010 = И1 + І2 = 92,7 + 280,3 / 25 351,3 * 100 + 90 = 183,8 = 1,838

ІКС2011 = 1,924

Для комплексної оцінки інноваційного потенціалу регіону необхідно використовувати інтегральний показник, який визначається як корінь п'ятого ступеня з добутку всіх п'яти потенціалів: ІП =

ІП2010 = Шоста ступінь (0,202 * 0,31 * 0,981 * 184,37 * 0,434 * 1,838) = 1,53

ІП2011 = Шоста ступінь (0,401 * 0,378 * 0,999 * 257,76 * 0,483 * 1,924) = 1,56

Такий підхід необхідний тому, що інноваційний потенціал регіону представляє не просто суму складових його елементів, а їх комплекс, що знаходиться в складній і багатогранній взаємозв'язку. Перевагою пропонованого інтегрального показника є і те, що він охоплює всі основні потенціали і складові, максимально наведені в порівнянний вид.

У таблицю 2 представити отримані дані характеризують динаміку інтегрального показника оцінки інноваційного потенціалу регіонів РБ за 2011-2012 рр.

 регіони
 Брестський    
 Вітебський  1,53  1,56
 Гомельський  1,92  1,96
 Гродненський    
 Мінський    
 Могилевський    
 Мінськ  1.367  1,537

ВИКОРИСТОВУВАТИ статистичні збірники:

1. пункт 2.2, 5.3, 5.5 Наука та інновації

Узагальнені дані розвитку інноваційного потенціалу регіонів звести в таблицю 3, що дозволить визначити рейтинг регіонів за рівнем розвитку інноваційної сфери

Таблиця 3 Розподіл регіонів РБ за рівнем інноваційного потенціалу

 № п / п  Рівень інноваційного потенціалу  Угруповання регіонів за рівнем інноваційного потенціалу, ум. одиниць  регіон
 вкрай низький  менш 1,0  
 низький  Від 1 до 1.3  
 середній  Від 1.3 до 1.6  
 високий  більш 1.6  

висновки:

2. оцінити інноваційну активність промислових підприємств РБ в 2011 (2012) р по регіонах (таблиця 4)

Таблиця 4 Використання промислово-виробничих технологій, у відсотках по регіону (частка організацій, у відсотках від загального числа промислових підприємств, по регіонах), в 2011 (2012) р

ЗБІРКА Наукові дослідження та інновації (регіони), а також Regions2013_1


 регіон  Інноваційно-активні організації (пункт 2.2, 5.3 Наука та інновації)  Організації, які купували нові технології (пункт 2.2, 5.3 Наука та інновації)  дослідження і розробки  придбання машин іобладнання  придбання нових і високіхтехнологій  придбання комп'ютерних програм ібаз даних  виробниче проектування  навчання та підготовка персоналу  маркетингові дослідження, пов'язаніз технологічними інноваціями  інші витрати на технологіческіеінноваціі
 Республіка Білорусь
 Брестська обл.                    
 Вітебська обл. шт%  19,19  5,19  18,47  19,42  9,09  6,9  14,79  17,24  12,82  38,1
 Гомельська обл. -
 Гродненська обл.                    
 м.Мінськ (од)
 м.Мінськ (%)  22,91%  65,67  18,47%  19,42%  18,18%  31,03%  25,44%  24,14%  28,21%  19,05%
 Мінська обл.                    
 Могилевська обл.                    


висновки:

3. Оцінити інноваційну інфраструктуру регіонів в розрізі таких суб'єктів (див. Малюнок; інноваційна регулюється Законом РБ від 10.07.1012 № 425-З «Про державну інноваційну політику та інноваційної діяльності в РБ»):

- Технопарки;

- Центри трансферу технологій;

- Венчурні організації і т. Д.

4. Звіт оформити на аркушах формату А4.

Методичні вказівки | Примірний перелік ПИТАНЬ підсумкового контролю
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати