На головну

Методичні вказівки

В останні роки в зв'язку з переходом Республіки Білорусь до інноваційної моделі розвитку в країні був реалізований комплекс наукових досліджень по вивченню стану і перспектив розвитку інноваційного потенціалу її регіонів. Лідером в здійсненні досліджень в даному напрямку є інноваційний центр и рейтингове агентство Білоруського державного університету.

Значимість дослідження інноваційного потенціалу визначається, з одного боку, зростанням ролі специфічних активів території, пов'язаних з науково-технічною діяльністю і освітою, а, з іншого боку, - якісними сдви-гами, зумовленими диференціацією знань по використанню технологій.

У перспективі будуть розвиватися ті регіони, які будуть не тільки використовувати передові технології, але і створювати їх. Дослідження інноваційного рейтингу регіонів особливо актуально в даний час, оскільки інноваційний потенціал регіонів реалізується далеко не в повній мірі, і є негативні тенденції в його використанні.

Інноваційний потенціал має певну інертність, а його структура впливає на конкурентоспроможність регіону, як в короткостроковому, так і довгостроковому періоді. Сформований інноваційний потенціал Білорусі активно формувався в другій половині минулого століття одночасно з розвитком міст, створенням великих вузів республіки і бурхливо розвивається. У постіндустріальних державах великі міста змінюють свою функціональну орієнтацію. З них «йдуть» навіть дуже сучасні промислові галузі і відбувається концентрація ресурсів знань. Ці тенденції в перспективі будуть характерні для Білорусі в цілому.

Для подальшого розвитку інноваційного потенціалу регіонів потрібен диференційований підхід до формування інноваційної системи, орієнтованої, з одного боку, на перспективні інноваційні розробки на базі спеціалізованих НДІ, науково-виробничих організацій, і з іншого - на інтенсивний розвиток трансферту технологій і розробок в сфері промисловості та послуг , включаючи закордонні науково-технічні досягнення.

 | Оцінити інноваційний потенціал регіону
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати