Головна

КОСОЙ ЧОТИРИКУТНИК І ЙОГО ЧУДОВІ ТОЧКИ

ЧОТІРІКУТНІКА


РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота: ___ с., ___ Рис., ___ Джерел.

Об'єкт дослідження: косою чотирикутник, косою паралелограм.

Мета роботи: провести аналіз і систематизувати наявний матеріал по темі «Метричні властивості косого чотирикутника»; підібрати і вирішити ряд завдань, що ілюструють основні теоретичні відомості.

Метод дослідження: порівняння, узагальнення, вивчення методичної літератури.

У кваліфікаційній роботі, на основі проведеного аналізу, викладено теоретичний і практичний матеріал по темі «Метричні властивості косого чотирикутника». Весь матеріал розбитий на три основні розділи, при цьому матеріал викладено логічно - послідовно і у вигляді доступному для вивчення на базі середньої шкільної освіти.

Робота може бути використана в шкільному навчальному процесі, як частина факультативного курсу з геометрії, а так само як спецкурс для студентів математичних спеціальностей.

КОСОЙ ЧОТИРИКУТНИК, центр ваги, МЕДИАНА, барицентричні координати, Теорема Менелая, теорема чеви, теореми Гауса, ТЕОРЕМА Лейбніца, КОСОЙ паралелограма, КУТИ ВУХАНЯ чотирикутник, ОЗНАКИ ВУХАНЯ паралелограма


ЗМІСТ

 завдання
 реферат
 Вступ
 Косий чотирикутник і його чудові точки
 1.1  Косий чотирикутник. Елементи косого чотирикутника і їх властивості
 1.2  Барицентричні координати точок простору
 1.3  Основні класичні теореми про чудових точках косого чотирикутника
 Залежність між кутами, сторонами і діагоналями косого чотирикутника. косий паралелограм
 2.1  Сума кутів косого чотирикутника
 2.2  Залежність між сторонами і діагоналями косого чотирикутника
 2.3  косий паралелограм
 2.4  Властивість загального перпендикуляра діагоналей косого паралелограм
 2.5  Ознаки косого паралелограма
 Косий чотирикутник в прикладах і задачах
 висновки
 перелік посилань
     

ВСТУП

Відомо, що жодна наука не може існувати ізольовано від інших. Математика, зокрема, зараз необхідна скрізь.

Збільшується не тільки кількість наук, в яких застосовується математика, а й обсяг математичних знань, які використовуються. Ось чому дуже важливо, щоб учні мали гарну математичну підготовку.

Важливу роль в поліпшенні математичної підготовки учнів грають факультативні курси з математики. Головною метою факультативних занять з математики є поглиблення і розширення знань, розвиток інтересу учнів до предмета, розвиток їх математичних здібностей, прищеплення школярам інтересу і смаку до самостійних занять математикою, виховання і розвиток їх ініціативи і творчості.

Зміст програми факультативного курсу з математики дозволяє розширити і поглибити вивчення програмного матеріалу, ознайомити учнів з деякими сучасними математичними ідеями, розкрити додаток математики в практиці.

З існуючих прав заміни [2,9,10,13,14,16,19,22,25] тільки [14,22,25] присвячені геометричним питань. Серед розглянутих в них питаннях певне місце займають тетраєдри.

Основні елементи геометрії тетраедра і його властивості тісно пов'язані з такою просторової фігурою як косою чотирикутник. Багато фактів відомі для тетраедра можуть бути перенесені і на косою чотирикутник. Однак, ні в одному з цих факультативних курсів не розглядається косою чотирикутник.

Сучасному школяреві добре відомі основні поняття тетраедра і тому він може легко засвоїти основні поняття, формули та теореми косого чотирикутника. При цьому важливим є і те, що після встановлення зв'язку між цими об'єктами з'являється можливість творчого застосування і розвитку отриманих знань, тобто коли з відомого факту одного об'єкта шляхом наукового пошуку робиться висновок про наявність чи відсутність такого ж властивості у «зв'язаних об'єктів».

Питанню аналізу наявного матеріалу [1,3-8,11,12,15,17,18,20,21,23,24] по темі «Косий чотирикутник» і його систематизації присвячена дана кваліфікаційна робота.

Метою кваліфікаційної роботи є систематизований виклад матеріалу по темі «Метричні властивості косого чотирикутника», добірка і вирішення низки завдань, що ілюструють основні теоретичні відомості.

Отримані в роботі результати можуть бути використані як окремий факультативний курс «Косий чотирикутник і його властивості», «Косий чотирикутник і тетраедр».


КОСОЙ ЧОТИРИКУТНИК І ЙОГО ЧУДОВІ ТОЧКИ

 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ | Косий чотирикутник. Елементи косого чотирикутника і їх властивості

Основні класичні теореми про чудових точках косого чотирикутника | Перемножимо ці рівності | Сума кутів косого чотирикутника | Залежність між сторонами і діагоналями косого чотирикутника | косий паралелограм | отже, | Ознаки косого паралелограма | ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати