Головна

Властивості визначеного інтеграла, виражені нерівностями

1. Нехай  на відрізку и  інтегрована функція тоді,  ; (Аналогічно, якщо  на відрізку  , то  ).

2. Якщо функція  інтегрована на  , і  , то .

3. Якщо функція  інтегрована на  , то  теж интегрируема  і має місце наступне нерівність: .

Голися! НЕМАЄ ГРАФІЧНОЇ ИЛЛЮСТРАЦИИ! МАЛЮЙ САМ!

 Властивості визначеного інтеграла. Теорема про повну загальну середню. | Інтеграли із змінною верхньою межею.

Ознака Даламбера. | Радикальна ознака Коші. | Абсолютна і умовна збіжність. Достатній ознака збіжності знакозмінних рядів. | Статечні ряди. Теорема Абеля. Радіус збіжності. | Тригонометричний ряд Фур'є. Знаходження коефіцієнтів для парних і непарних функцій. | Знаходження коефіцієнтів для тригонометричного р. Фур'є (теорему док). | Поняття первісної. Властивості первісної. | Поняття невизначеного інтеграла. Властивості невизначеного інтеграла. | Поняття інтегральної суми. | Необхідна ознака інтегрованості функції за Ріманом. Функція Діріхле. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати