Головна

Тригонометричний ряд Фур'є. Знаходження коефіцієнтів для парних і непарних функцій.

Поруч Фур'є для періодичної з періодом Т = 2п функції у = f (x), визначеної на інтервалі [-п, п], називається тригонометричний ряд.  (1)

коефіцієнти и  знаходяться за формулами Фур'є  Для парної періодичної функції все коефіцієнти  і ряд Фур'є буде поруч з косинусам

Для непарної періодичної функції коефіцієнти  і ряд Фур'є буде поруч з синусів
Статечні ряди. Теорема Абеля. Радіус збіжності. | Знаходження коефіцієнтів для тригонометричного р. Фур'є (теорему док).

Сформулюйте і доведіть властивості рішень ОЛДУ. | Теорема про рівність нулю вронскіан лінійно-залежних функцій (необх. Ум. Л. З.). | Теорема про структуру загального рішення ЛНДУ | Теорема про суперпозиції рішень (принцип складання рішень) | Необхідна ознака збіжності. | Критерій збіжності рядів з невід'ємними членами. | Граничний ознака порівняння для рядів з невід'ємними членами. | Ознака Даламбера. | Радикальна ознака Коші. | Абсолютна і умовна збіжність. Достатній ознака збіжності знакозмінних рядів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати