Головна

ЧИСЛОВІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЯДИ

ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

1. Завдання, про площі криволінійної трапеції призводить до поняття визначеного інтеграла.

2. Класи інтегрованих функцій (три теореми без док.)

3. Теорема про певний інтеграл із змінною верхньою межею.

4. Теорема Ньютона-Лейбніца

5. Теорема про інтегрування по частинах

6. Теорема про заміну змінної в певному інтегралі.

7. Висновок формули обчислення площі плоскої фігури.

8. Висновок формули обчислення довжини дуги (в декартовій системі координат).

9. Висновок формули обчислення обсягу тіла обертання щодо осі Oy.

10. Теорема про абсолютну збіжність невласного інтеграла I роду.

ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ

11. Сформулюйте і доведіть властивості рішень ОЛДУ.

12. Теорема про рівність нулю вронскіан лінійно-залежних функцій.

13. Теорема про структуру загального рішення ЛОДР.

14. ЛНДУ n-го порядку. Теорема про структуру загального рішення (док. Для n = 2).

15. Теорема про суперпозиції рішень (док. Для n = 2).

16. Метод варіації довільних сталих - метод Лагранжа.

ЧИСЛОВІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ РЯДИ

17. Необхідна ознака збіжності.

18. Критерій збіжності рядів з невід'ємними членами.

19. Ознака порівняння для рядів з невід'ємними членами.

20. Ознака Даламбера (20).

21. Радикальна ознака Коші.

22. Абсолютна і умовна збіжність. Дост. ознака збіжності знакозмінних рядів.

23. Степеневі ряди. Теорема Абеля. Радіус збіжності.

24. Тригонометричний ряд Фур'є. Знаходження коефіцієнтів для ряду Фур'є.

25. Тригонометричний ряд Фур'є. Знаходження коефіцієнтів для чет. і непарних функцій.Інтерпретація змінних зв'язків | ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ

Теорема про певний інтеграл із змінною верхньою межею | Висновок формули обчислення площі плоскої фігури (в декартовій системі координат) | Висновок формули обчислення довжини дуги (в декартовій системі координат) | Висновок формули обчислення обсягу тіла обертання щодо осі OX і OY (в декартовій системі координат). | Теорема про абсолютну збіжність невласного інтеграла 1-го роду | Сформулюйте і доведіть властивості рішень ОЛДУ. | Теорема про рівність нулю вронскіан лінійно-залежних функцій (необх. Ум. Л.З.). | Теорема про структуру загального рішення ЛНДУ | Теорема про суперпозиції рішень (принцип складання рішень) | Необхідна ознака збіжності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати