На головну

Зразки контрольних завдань

Контрольна робота №1 з теми «Невизначений інтеграл»

ВАРІАНТ №1

1.  . 2.  . 3. .

4.  . 5.  . 6. .

7.  . 8.  . 9. .

Контрольна робота №2 з теми «Визначений інтеграл»

ВАРІАНТ №1

1. Обчислити певні інтеграли.

а)  б)

в)  г)

2. Обчислити невласні інтеграли або встановити їх розбіжність:

а)  б)

3. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями:

а) у = х3, У = х2, Х = -2, х = 1.

б) ? = 3-2cos  , ? =

4. Обчислити довжину дуги кривої у = 1 ln sinx, від х = 0 до х =

Контрольна робота №3 по темі «Кратні інтеграли»

ВАРІАНТ №1

  1. Змінити порядок інтегрування:

  1. Розставити кордону інтегрування

 D: y = x, y = 2x, x + y = 6

3. Знайти площу фігури, обмеженої лініями: х2 + у2 - 2х = 0,

у = х, у = 0.

4. Знайти об'єм тіла, обмеженого зазначеними поверхнями:

х2 + у2 - 8х = 0, х2 + у2 = z2, Z = 0.

5. Знайти масу тіла, обмеженого поверхнями:

х2 + z2 = 1, y = 0, y = 1, якщо ? (x, y, z) = k (x2 + y2 + z2).

Контрольна робота №4 по темі «Елементи векторного аналізу»

ВАРІАНТ №1

  1. Обчислити криволінійний інтеграл 1го роду

 , де .

  1. Обчислити роботу силового поля. Перевірити чи залежить інтеграл від траєкторії інтегрування? Якщо не залежить, то спростити обчислення.

 , де .

3. Обчислити поверхневий інтеграл  , де S - Частина площини

 , Укладена в першому Октант.

4. Знайти потік векторного поля  через зовнішню сторону поверхні

параболоїда обертання  , Огранич. площиною  , при .

5.

Варіант № 1

Контрольна робота № 5 за темою «Диференціальні рівняння 1-го порядку»

1. Визначити тип і знайти спільні рішення даних рівнянь:

2.

3.

2. Знайти частинні розв'язки рівнянь:

4.

5.

Контрольна робота № 6 з теми «Диференціальні рівняння вищого порядку і системи дистанційного»

I) Визначити тип і знайти спільні рішення даних рівнянь:

1)

2)

II) Вирішити задачу Коші:

1)

2)

3)

7.2. Проміжний контроль. Даний вид контролю проводиться на основі балів, отриманих студентом при здачі заліку або іспиту.

 Засоби (ФОС) поточної і підсумкової оцінки якості освоєння модуля (дисципліни). | Зразки залікових і екзаменаційних матеріалів

Технології поділу ізотопів і ядерне паливо | Місце модуля (дисципліни) в структурі ООП | Елементи векторного аналізу. | Організація та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати