На головну

Організація та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів

6.1. Загальний обсяг самостійної роботи студентів з дисципліни включає дві складові: поточну СРС і творчу проектно-орієнтовану СР (ТСР).

6.1.1. Поточна СРС спрямована на поглиблення і закріплення знань студентів, розвиток практичних умінь і являє собою:

- Робота з лекційним матеріалом, пошук і огляд літератури і електронних джерел інформації по індивідуально заданої проблеми курсу;

- Виконання домашніх завдань

- Випереджальна самостійна робота;

- Вивчення тем, винесених на самостійне опрацювання;

- Підготовка до практичних та семінарських занять;

- Підготовка до контрольної роботи і колоквіуму, до заліку, до іспиту

6.1.2. Творча проектно-орієнтована самостійна робота (ТСР), орієнтована на розвиток інтелектуальних умінь, комплексу загальнокультурних і професійних компетенцій, підвищення творчого потенціалу студентів та являє собою:

- Виконання розрахунково-графічних робіт;

- Участь в наукових студентських конференціях, семінарах та олімпіадах;

6.2. Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни

6.2.1. Теми індивідуальних завдань:

1. Невизначений інтеграл.

2. Визначений інтеграл.

3. Кратні інтеграли

4. Криволінійні і поверхневі інтеграли.

5. Елементи векторного аналізу.

6. Диференціальні рівняння і системи.

6.2.2 Теми робіт виносяться на самостійне опрацювання:

1. Підстановки Ейлера.

2. Інтеграл, що залежить від параметра.

3. Інтегро-диференціальна форма рівнянь електромагнітного поля ..

 Елементи векторного аналізу. | Засоби (ФОС) поточної і підсумкової оцінки якості освоєння модуля (дисципліни).

Технології поділу ізотопів і ядерне паливо | Місце модуля (дисципліни) в структурі ООП | Зразки контрольних завдань | Зразки залікових і екзаменаційних матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати