На головну

Утримання при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки.

Утримання за використані, але не відпрацьовані на день звільнення дні відпустки не провадяться, якщо працівник звільняється з таких підстав:

- Відмова працівника від переведення на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ, або відсутність у роботодавця відповідної роботи (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) ;

- Ліквідація або скорочення чисельності або штату (п. 1, 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- Зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників і головного бухгалтера) (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- Заклик працівника на військову службу або направлення його на її заміняє альтернативну цивільну службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

- Відновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням державної інспекції праці або суду (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

- Визнання працівника непрацездатним (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

- Смерть працівника (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);

- Наступ надзвичайних обставин, що перешкоджають здійсненню трудової діяльності (п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).

У випадках, коли утримання зайво виплачених відпускних допускаються, необхідно враховувати наступне.

По-перше, роботодавець може, але не зобов'язаний приймати рішення (видавати наказ, розпорядження) про утримання із заробітної плати, нарахованої працівникові в остаточний розрахунок, сум, що припадають на використані, але не відпрацьовані дні відпустки.

По-друге, розмір суми надміру виплачених відпускних визначається як добуток середнього денного заробітку, виходячи з якого були оплачені дні відпустки (а не середнього денного заробітку, обчисленого на день звільнення), на кількість невідпрацьованих днів.

Кількість днів невідпрацьованого відпустки визначається за формулою:

Кно = Котп - (ПРотп: 12 міс. Х Мотр),

де:

Кно - Кількість календарних днів невідпрацьованого відпустки;

Котп- Кількість використаних календарних днів відпустки за час роботи в організації (за останній робочий рік);

ПРотп - тривалість (кількість календарних днів) щорічної оплачуваної відпустки;

мотр- Кількість місяців, відпрацьованих працівником за час роботи в організації (за останній робочий рік).

При визначенні значення Мотр враховується час, що включається до стажу роботи, що дає право на щорічну оплачувану відпустку відповідно до статті 121 ТК РФ. При цьому надлишки днів, складові менше половини місяці, виключають із підрахунку, а надлишки, які становлять не менше половини місяця, округлюються до повного місяця (п. 35 Правил про чергові й додаткові відпустки, затв. НКТ СРСР 30.04.30 № 169).

По-третє, утримувана сума не повинна перевищувати 20% від суми, що виплачується працівнику при остаточному розрахунку (ст. 138 ТК РФ).

При дотриманні зазначених вище правил утримання зайво виплачених відпускних виробляються без згоди працівника.



Утримання з ініціативи роботодавця | Бухгалтерський облік утримань із заробітної плати

A) Податок на доходи фізичних осіб | B) Утримання у вигляді аліментів | Глава 2. Розрахункова частина | Облікова політика підприємства | Журнал господарських операцій | Меморіальні ордери рахунків | Оборотно-сальдова відомість | Бухгалтерська звітність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати