На головну

Утримання з ініціативи роботодавця

- Утримання за заподіяний підприємству матеріальної шкоди;

- За невідпрацьовані дні наданого і сплаченого повністю відпустки при звільненні працівника до закінчення робочого року;

- Відшкодування невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати;

- Утримання своєчасно неповернених підзвітних сум;

- Утримання за шлюб і недостачу.

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної підприємству працівниками, залежить від того, в якій формі оформлені відносини між ними.

Якщо працівник не є штатним співробітником і виконує роботу на підставі договору цивільно-правового характеру, відшкодування шкоди провадиться відповідно до норм цивільного законодавства, а саме гл. 59 ГК РФ.

У разі, якщо з фізичною особою укладено трудовий договір, відшкодування шкоди провадиться відповідно до ТК РФ (ст.232-234).

Працівники, винні в заподіянні підприємству, установі, організації шкоди, несуть матеріальну відповідальність тільки за наявності прямої дійсної шкоди. Матеріальна відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку робітника або службовця і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, спеціально передбачених законодавством РФ.

Працівник «не може бути притягнутий до відповідальності в разі заподіяння шкоди, що відноситься до нормального виробничо-господарського ризику. Ризик читається виправданим, якщо досконалий відповідає сучасним знанням і досвіду, поставлена ??мета не могла бути досягнута іншими діями, а особа, яка допустила ризик, вжив усіх можливих заходів для запобігання шкоди ».

Працівник вважається винним у заподіянні шкоди, якщо він діяв навмисно або з необережності.

Прямою дійсною шкодою вважається: зменшення наявного майна підприємства внаслідок втрати, недостачі; зниження його цінності внаслідок псування; необхідність додаткових витрат на відновлення зіпсованого або придбання нового майна.

Згідно ст.248 ТК РФ відшкодування матеріального збитку в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку працівника, провадиться за розпорядженням адміністрації підприємства шляхом утримання необхідної суми з його заробітної плати. Згідно ст.246 ТК РФ розмір заподіяної підприємству шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами.

При пошкодженні (псуванні) майна до збитку відносяться витрати, які фактично понесло підприємство для його (її) ліквідації. Якщо відновити майно не надається можливим, розмір втрат визначається з урахуванням вартості залишився в розпорядженні підприємства пошкодженого або зіпсованого майна, зокрема брухту і відходів.B) Утримання у вигляді аліментів | Утримання при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку, за невідпрацьовані дні відпустки.

A) Податок на доходи фізичних осіб | Бухгалтерський облік утримань із заробітної плати | Глава 2. Розрахункова частина | Облікова політика підприємства | Журнал господарських операцій | Меморіальні ордери рахунків | Оборотно-сальдова відомість | Бухгалтерська звітність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати