Головна

Методичні вказівки

1. Вибір фасону виробу. Спосіб перенесення фасонних особливостей з ГМО на креслення базової конструкції використовується в двох випадках: при розробці модельних конструкцій виробів сімейства за першим методом агрегатування (на одній базової конструкції) і при розробці модельних конструкцій одягу поточної моди без зміни базової конструкції виробу [1]. В обох випадках крій, базова форма (БФ) і силует мого виробу, представленого на ГМО, повинні відповідати базовій конструкції (БК).

Розглянутий нижче спосіб перенесення фасонних особливостей з інженерно заданій системі «людина-одяг» заснований на її прямих вимірах і обліку кривизни поверхні жіночих типових фігур.

Вибір фасону виробу здійснюється по журналам мод. Справжня лабораторна робота виконується на прикладі жіночої сукні, костюма або інших видів одношарової жіночого одягу. При виборі фасону вироби з журналу мод доцільно підбирати такі з них, ракурс яких максимально наближається до фронтальної проекції, а фігура манекенниці представлена ??в повний зріст. Обраний фасон вироби повинен бути досить складним і містити певний набір фасонних особливостей, наприклад: застібку, комір, кишені, кокетку і ін.

2. Побудова ГМО і підбір базової конструкції виробу.Побудова ГМО здійснюється на графічній моделі фігури, побудованої в лабораторії САПР в М1: 10 або М1: 8 на заданий викладачем розмір типової фігури. Для виконання цієї роботи використовується тільки одна проекція - фронтальна, вид спереду і ззаду (за умови, що спинка проектованого вироби має фасонні особливості). При побудові ГМО обраного фасони вироби з журналу мод необхідно ретельно промальовувати всі художньо-конструктивні показники, що визначають фасон вироби. Деталі повинні бути симетричні щодо їх розташування на лівій і правій стороні вироби. Приклад подання фасону жіночого плаття в вигляді ГМО наведено на малюнку 1.

Базова конструкція вироби підбирається на основі аналізу ГМО відповідно до заданого розміром фігури, кроєм, базовою формою і членуванням, силуетних геометричної форми вироби (ГСФ), обраного в п.1 фасону вироби. Одним з основних принципів виконання робіт по конструктивному моделювання одягу є використання базової конструкції виробу високого ергономічного відповідності. У таблицю 1 вносять всю необхідну інформацію з аналізу ГМО.

Таблиця 1 - Аналіз ГМО для визначення БК

 Графічне зображення БФ вироби  Короткий опис БФ вироби (крій, силует, членування поверхні)  графічне ізображеніеГСФ  Графічне зображення деталей БК

Масштаб уявлення БК вироби визначається викладачем і може бути 1: 1, 1: 2, 1: 4 і 1: 5.

3. Визначення фасонних особливостей, які підлягають перенесенню, і їх кодування. На ГМО завдають всі необхідні лінії:

· Осі координат OZ і OX;

· Горизонтальні лінії, що проходять через основні антропометричні точки (плечові точки, яремну западину, виступаючі точки грудних залоз, талії, яка виступає точку живота або сідниць, колінні точки, по лінії найбільшого обхвату гомілки, щиколотки);

Малюнок 1 - Кодування фасонних особливостей жіночого плаття на типовий фігурі 170-88-92 в М1: 8

· Горизонтальні лінії, що проходять через основні конструктивні точки (плечові, по лінії глибини пройми, низу виробу або жакета, рукавів і т. П.).

На ГМО вказуються розміри фасонних особливостей і їх умовне позначення - код. Приклад кодування фасонних особливостей проектованого виробу наведений на малюнку 1. У тому випадку, якщо діаметр ґудзиків відомий, його розмір (а1) Не визначають.

Далі, користуючись малюнком 2 і таблицею П16, визначають топографічні зони ТЗi, в які потрапляють фасонні особливості. Результати заносять у таблицю 2. Якщо ХКП потрапляють в кілька топографічних зон, вони описуються тим же числом параметрів і відповідно кодуються (малюнок 2).

Таблиця 2 - Визначення приналежності параметрів ХКП до топографічним зонам

 № п / п  Найменування параметрів ХКП  Топографічні зони ТЗi

Малюнок 2 - Приклад кодування параметрів накладного кишені, розташованих в різних топографічних зонах

4. Розрахунок параметрів фасонних особливостей і побудова їх на кресленні базової конструкції.Розміри параметрів ХКП і ділянок на базової конструкції визначаються за такими формулами:

А i = аi * Км * Ктij * Кк,

де Аi - розмір деталі або її ділянки на кресленні конструкції; Км - масштаб, в якому виконаний креслення ГМО; Ктij - топографічний коефіцієнт, що враховує проекційні спотворення параметрів ХКП, зображених на ГМО, на площину ZOX; Кк - коригуючий коефіцієнт, що враховує втрату точності вимірювань при переході від зменшеного масштабу (М1: 8, 1:10) до М1: 1 при ручному проектуванні. Кк = 1,01 для М1: 10 і Кк = 1,008 для М1: 8.

Значення топографічних коефіцієнтів визначають відповідно до кодом топографічної зони (рисунок 3) і з урахуванням розміру фігури по таблиці 3. У таблиці 3, графи 3 і 7, наведені значення Ктi для ОГШ = 96 см. Для інших розмірів значення Ктij коригують відповідно до величиною ?j (графи 4 і 8) за формулою: Ктij = Ктi ± n * ?j, де n - число розмірів між ОГШ = 96 см і Огшj. Наприклад, для ОГШ = 104 см (зона 1.1.1.) Ктj = 1,13 + 2 * 0,02 = 1,17.

Для всіх зон зміни ?j носять прямий характер, крім зони 1.2.2. (Поличка). При розрахунку параметрів для цієї зони при збільшенні розміру (по

відношенню до ОГШ = 96 см) приріст ?j беруть зі знаком «-», а при зменшенні - зі знаком «+».

Для зон 1.2.2., 1.3.2., 1.4.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.4.2. в прямому силуеті значення топографічних коефіцієнтів змінюються в зв'язку зі зміною кривизни поверхні (див. таблицю 3). Значення Ктi для інших зон не змінюються. Їх приймають такими ж, як для прилеглого і полупрілегающего силуетів. Для деталей одягу, розташованих в різних зонах, розміри ХКП визначаються з урахуванням значень відповідних топографічних коефіцієнтів по частинах. Розраховані значення А i зводять в форму таблиці 4.

Малюнок 3 - Кодування топографічних зон ТЗi

Таблиця 3 - Значення топографічних коефіцієнтів Ктi для різних зон поверхні жіночої сукні

 № п / п  поличка  № п / п  спинка
 зона  Ктi  ?j  зона  Ктi  ?j
 Для прилеглого і полупрілегающего силуету
 1.1.1.  1,13  ± 0,02    2.1.1.  1,17  ± 0,01
 1.1.2  1,26  ± 0,02    2.1.2.  1,40  ± 0,01
 1.1.3  1,35  ± 0,02    2.1.3.  1,43  ± 0,01
 1.1.4.  2,44  ± 0,03    2.1.4.  1,64  ± 0,01
 1.2.1.  1,04 _    2.2.1.  1,02 _
 1.2.2.  3,19  ± 0,01    2.2.2.  2,08  ± 0,01
 1.3.1.  1,03 _    2.3.1.  1,03 _
 1.3.2.  2,90  ± 0,02    2.3.2.  2,10  ± 0,01
 1.4.1.  1,03 _    2.4.1.  1,0 _
 1.4.2.  1,94  ± 0,02    2.4.2.  2,10  ± 0,01
 Для прямого силуету
 1.2.2.  2,22  ± 0,03  2.2.2.  1,76  ± 0,01
 1.3.2.  2,22  ± 0,03  2.3.2.  1,76  ± 0,01
 1.4.2.  2,22  ± 0,03  2.4.2.  1,76  ± 0,01

Параметри ХКП Аi розраховують з урахуванням масштабу уявлення креслення базової конструкції, а також в М1: 1.

Для деталей одягу, розташованих в різних зонах, розміри ХКП визначаються з урахуванням значень відповідних топографічних коефіцієнтів по частинах. Розраховані значення А i зводять в форму таблиці 4. Параметри ХКП Аi розраховують з урахуванням масштабу уявлення креслення базової конструкції, а також в М1: 1.

Таблиця 4 - Розрахунок параметрів ХКП

 № п / п  Найменування ХКП, ділянки деталі  Величина аi, см  значення Ктij  Кмдля ГМО  Кк  Величина А i, см, для
 М1: 1  М1: 2  М1: 4

При розрахунку параметрів Аiследуетпомніть про те, що топографічні зони, наведені на малюнку 3, мають усереднені обриси, а наведені в таблиці 3 величини топографічних коефіцієнтів - усереднені величини. Фактична геометрія топографічних зон, особливо опорних ділянок, має значно меншу площу і більш складну конфігурацію. Однак враховувати ці детальні характеристики при ручних розрахунках є дуже трудомістке завдання. Тому в лабораторній роботі важливо отримання і закріплення принципових знань і умінь з обліку топографічних зон при розрахунку величин ХКП по ГМО і перенесення фасонних особливостей на креслення базової конструкції. Для підвищення точності розрахунку величин ХКП доцільно додатково використовувати профільну проекцію ГМО.

5. Аналіз результатів роботи. Формулювання висновків.У звіті повинні бути представлені:

· Креслення ГМО з закодованими фасонними особливостями;

· Аналіз ГМО в формі таблиці 1;

· Визначення приналежності параметрів ХКП до топографічним зонам в формі таблиці 2;

· Схема розташування топографічних зон на поверхні спинки і полички;

· Розрахунок всіх конструктивних параметрів фасонних особливостей проектованого вироби у формі таблиці 4;

· Аналіз величин розрахованих конструктивних параметрів фасонних особливостей проектованого вироби з метою виключення абсурдних результатів (див. Останній абзац п.4 справжньої лабораторної роботи);

· Креслення модельної конструкції проектованого вироби в заданому масштабі;

· Висновки по роботі.

У висновках зазначають точність, особливості та переваги вивченого способу в порівнянні з раніше відомим [5], що дозволяють підвищити об'єктивність перенесення фасонних особливостей проектованої моделі вироби, виконувати цей вид робіт конструктором будь-якої кваліфікації не тільки в ручному, а й в автоматизованому режимі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Медведєва Т. в. Художнє конструювання одягу, М., 2005 р 478 с.

2. ОСТ 17-326 86. Вироби швейні, трикотажні, хутряні. Типові фігури жінок. Розмірні ознаки для проектування одягу, 109 с.

3. ГОСТ 17522-72. Типові фігури жінок. Розмірні ознаки для проектування одягу, 91 с.

4. Дунаєвська Г. н., Коблякова Е. б., Івлєва Г. с. Розмірна типологія населення з основами анатомії та морфології. М., 2001., 216 с.

5. Матузова Е. м. Розробка конструкцій жіночих швейних виробів за моделями. М., ЛПП, 1983р.

6. Козлова Т. в. Основи теорії проектування костюма. М., Л. і., 1988 г.

7. Коблякова Е. б. Конструювання одягу з елементами САПР. М. 1988 р

8. Попандопуло В. н. Аналіз економічності моделей одягу. М., 1989 г.

9. Конспект лекцій з ХКО.

ДОДАТКИ

Додатки для виконання лабораторної роботи № 1

Таблиця П1 - Характеристика народження типів пропорцій для типових фігур жінок *

 типи пропорцій
 брахіморфний  мезоморфний  доліхоморфний
 Зростання фігур по ОСТ
 До 158 см  152 ? 170 см  Вище 170 см
 Середнє число (qср) І межі варіацій його значень для зазначених ростові
qср = 7,5; (7 ? 7,5) qср = 8; (7,6 ? 8,4) qср = 8,5; (8,5 ? 9)
 * У таблиці дана характеристика найбільш часто зустрічаються типів пропорцій фігур стосовно різних інтервалах зростання по ОСТ 17-326 86. У той же час, всі типи пропорцій можуть зустрічатися серед типових фігур для будь-яких ростові.

Таблиця П2 - Варіанти завдань для лабораторної роботи № 1

 № п / п  Размерфігури  Тип пропорцій  № п / п  Розмір фігури  Тип пропорцій
 146-92-104  Брахіморфний яскраво виражений  164-88-96  мезоморфний
 152-100-112  брахіморфний  164-92-104  мезоморфний
 176-96-100  доліхоморфний  182-88-92  доліхоморфний
 170-92-104  Доліхоморфний яскраво виражений  158-108-112  Мезоморфний яскраво виражений
 158-96-104  мезоморфний  164-116-120  брахіморфний
 164-92-100  доліхоморфний  152-88-92  мезоморфний

Таблиця П3 -Значення коефіцієнта К3 для типових фігур жінок

 Зростання фігур по ОСТ
 До 158 см  158 ? 170 см  Вище 170 см
 Середнє значення До3 для зазначених ростові
К3 ? 1,17 К3 = 1,22 К3 ? 1,25

Додатки для виконання лабораторної роботи № 2

Таблиця П3 - Варіанти завдань

 № п / п  Розмір типової фігури  Особливості будови конкретної фігури
 пропорції  Статура  постава
 158-96-104  Велика голова, коротка талія, коротка шия  Сильно виступаючі сідниці, похилі плечі, виступаючий живіт  Збільшений поперековий лордоз
 158-100-112  Маленька голова, довга шия, Широкі плечі  Широкі і високі стегна, плоскі сідниці, вузька талія, низька груди, о-образна форма ніг  сутуловатая постава
 176-108-120  Довга гомілку, широка талія, широка гомілку, широка щиколотка  Високі плечі, виступаючі гр. Залози, вертіла, низькі сідниці, низький виступаючий живіт  зменшений пояснічнийлордоз
 170-100-108  Велика голова, коротка шия, коротка гомілку  Х-подібна форма ніг, Вузькі похилі плечі, виступаючий живіт, вузькі стегна, низькі плоскі стегна  випрямлена
 164-96-104  Широка шия, широкі плечі і широкі стегна, розум. висота ніг  Відвислий виступаючий живіт, невеликі груди, Широкі щиколотки і гомілку  сутула
 164-92-112  Вузькі плечі  Вступник живіт, тонкі ноги, мало розвинені грудні залози  Зменшена глибина талііВторая і перша
 158-96-100  Широкі плечі, коротке стегно  Широка талія, вузькі стегна, низькі і сильно виступаючі грудні залози  Зменшена глибина таліівторая і перша
 164-108-108  Висока талія  Мало розвинені грудні залози  Нормальна
 152-96-100  Короткі ноги  Виступаючі, високі сідниці  сутуловатая
 152-92-108  коротка гомілку  Широкі стегна  сутуловатая
 176-96-100  мезоморфний  Широкі прямі плечі  випрямлена
 170-120-120  коротке стегно  Вузькі похилі плечі, виступаючий живіт, вузькі стегна, низькі плоскі бід  уплощенная спина
             

Таблиця П4 - Класифікація фігур споживачів за групами стрункості

 ЗначеніяКс1  ЗначеніяКсв  ЗначеніяКсн  Група стрункості  Шлях преобразованіяфасона вироби
 ? 0,199  > 0,805  <0,394  стрункі фігури  Вихідний фасон вироби не змінюється
 0,199?0,221  0,804 ?0,769  0,395?0,438  Умовно-стройниефігури  Для більшості силуетних форм вихідного фасону потрібно адаптація
 > 0,221  <0,768  > 0,439  Нестройниефігури  Для більшості силуетних форм вихідного фасону потрібна розробка кращого варіанту

Таблиця П5 - Значення величин інтервалів байдужості проекційних розмірних ознак, см

 № п / п  Найменування розмірного ознаки  Усл.обоз. iб  № п / п  Найменування розмірного ознаки  Усл.обоз. iб  
 Зріст Р1  Поперечний діаметр фігури на рівні середини стегна  d9  0,5  
 Висота голови Р2    Поперечний діаметр фігури на рівні коліна  d10  0,5  
 довжина шиї Р3  0,5  Поперечний діаметр фігури на рівні гомілки  d11  0,5  
 Висота плеча Р4  Поперечний діаметр фігури на рівні щиколотки  d12  0,5  
 Відстань від верхівкової точки до лінії грудей Р5  1,5  Переднезадний діаметр шиї  d13  
 Відстань від верхівкової точки до лінії талії Р6  1,5  Переднезадний діаметр грудей  d14  
 Відстань від лінії талії до найбільш виступаючої точки живота Р7  Переднезадний діаметр талії  d15  
 Відстань від лінії талії до найбільш виступаючої точки стегна Р8  Переднезадний діаметр на рівні найбільш виступаючої точки живота  d16  1,2
 Відстань від лінії талії до лінії обхвату стегон Р9  1,5  Переднезадний діаметр стегон  d17
 Відстань від лінії обхвату стегон до лінії коліна Р10  Переднезадний діаметр на рівні обхвату стегна  d18  0,7
 Відстань від лінії коліна до лінії обхвату гомілки Р11  Переднезадний діаметр на рівні обхвату коліна  d19  0,7
 Відстань від лінії коліна до площини ступні Р12    Переднезадний діаметр на рівні обхвату гомілки  d20  
 Поперечний діаметр шиї  d1  0,5  Переднезадний діаметр на рівні обхвату щиколотки  d21  0,7
                       

Продовження таблиці П5

 Поперечний плечовий діаметр  d2  1,5  Положення грудей щодо яремної западини  пг
 Поперечний діаметр на рівні розмірного ознаки «ширина грудей»  d3  1,2  Положення грудей щодо обхвату грудей четвертого  пг4
 Поперечний діаметр грудей  d4  1,2  Положення лінії талії  Пт  0.7
 Поперечний діаметр талії  d5  1,2  Ступінь виступанія живота  ПЖ  0.7
 Поперечний діаметр фігури на рівні найбільш виступаючої точки живота  d6  1,2  положення корпусу  пк  1.2
 Поперечний діаметр стегон  d7  1,2  Глибина талії перша  Пг1  1,1
 Поперечний діаметр фігури на рівні «вертелів»  d8  1.2  Глибина талії друга  ПГ2  1,1


Лабораторна робота № 10 | Додатки для виконання лабораторної роботи № 4

Лабораторна робота № 5 | Лабораторна робота № 6 | Методичні вказівки | Лабораторна робота № 7 | Методичні вказівки | Лабораторна робота № 8 | Методичні вказівки | Лабораторна робота № 9 | Методичні вказівки | Додатки для виконання лабораторної роботи № 5 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати