Головна

Методичні вказівки

1. Визначення вихідних даних для розробки кращого варіанту фасону вироби. За завданням викладача студент відповідно до таблиці П14 додатки визначає варіант завдання для виконання лабораторної роботи: вигляд виробу, розмір типової фігури і особливості будови фігури. Встановлені дані вносять в таблицю 1 (графи 1, 2, 3).

Для виконання лабораторної роботи необхідно розташовувати кресленнями ГМФ в двох проекціях: фронтальної і профільної. ГМФ типової фігури заданого розміру студенти отримують або в лабораторії САПР або заздалегідь будують в якості домашнього завдання.

Далі по [1] для заданої фігури визначають клас візуально подібних типових фігур, до якого вона належить, розмір еталонної фігур (Ефi) і розміри типових фігур (Фi), що входять в клас. Отримані дані заносять в графу 4 таблиці 1.

Таблиця 1 - Вихідні дані для розробки кращого варіанту фасону вироби

 Тип  Особенностістроенія конкретної фігури  Розмір фігури  № класу, Ефi, Фi  НомераГСФФР і їх зовнішній вигляд  Вибраннийномер ГСФПРі зовнішній вигляд

За номером класу класифікації візуально подібних типових фігур визначають варіанти (номера) бажаних геометричних силуетних форм одягу у фронтальній (ГСФФР) І профільної проекції (ГСФПР) Вироби (таблиці П8, П9 і П10) і заносять в графи 5 і 6 таблиці 1. В цих же графах представляють графічні образи бажаних ГСФ у вигляді креслень з умовними позначеннями всіх параметрів (a, b, c і т. Д.), які вибирають за встановленими номерами з таблиць П11 і П12.

В умовах ательє замовнику доцільно представляти кілька варіантів бажаних варіантів фасонів одягу. Тому кожна ГСФ, представлена ??в графах 5 і 6 таблиці 1, є потенційною основою для розробки кращого варіанту фасону вироби.

Необхідно також пам'ятати, що розроблені кращі варіанти фасонів одягу повинні мати абсолютно однаковими функціональними і естетичними показниками якості. Тому процес вибору фасону вироби реалізує тільки бажання замовника, а не визначається наявністю будь-яких недоліків в пропонованих варіантах фасону вироби. Розробка кращого варіанту фасону вироби повинна виконуватися в такій послідовності:

· Визначення особливостей будови фігур (антропометричні аналіз, лабораторна робота № 2);

· Визначення кращих варіантів ГСФ;

· Визначення бажаних ХКП;

· Розробка декількох варіантів бажаних фасонів одягу, що володіють високим функціональним і естетичним відповідністю;

· Вибір замовником одного кращого варіанту фасону вироби з декількох запропонованих.

2. Визначення параметрів кращою силуетній форми вироби. По таблиці П13 додатки визначають параметри (a, b, e, r, d і ін.) І їх співвідношення між собою, кількісно характеризують обрані ГСФФР і ГСФПР, І записують їх у графу 2, таблиці 5. У графі 3 замальовують графічний образ ГСФ. Співвідношення між параметрами записують в графу 4, а розраховані значення параметрів обраних ГСФ для подання їх на ГМФ в М 1: 1 і в Мi - до граф 5 і 6.

Розраховані значення параметрів, що характеризують задану форму вироби, використовують для нанесення на ГМФ силуетні контури вибраних ГСФФР і ГСФПР.

Таблиця 2 - Розрахунок параметрів обраних ГСФ вироби для фігури споживача ___ (вказати розмір)

 № п / п  Наіменованіепараметров ГСФ  ГрафіческійобразГСФ  Вибранниеколічественниесоотношеніяпараметров  Розраховані значеніяпараметров в см, в
 М 1: 1  Мi *
   ГСФФР11. Ширина плечового пояса a2. Довжина виробу b ...    a = ... b = ...    
 ...  ГСФФР21. Ширина плечового пояса a2. Довжина виробу b ...        
 N  ГСФПР11 ...        
 Мi * - масштаб подання ГМФ

3. Вибір ХКП для кращого варіанту фасону вироби.З урахуванням особливостей будови фігури по [1] вибирають кращі ХКП, які заносять в графу 2, таблиці 3. Таким чином, всі ХКП графи 2 мають високий функціональним відповідністю. Вибір остаточних бажаних варіантів ХКП відбувається в графі 5 на основі оцінки кожного з ХКП на ступінь відповідності напрямку моди (графа 4). Вибрані ХКП є основою для їх використання в бажаних ГСФ.

Таблиця 3 - Перевага варіанти ХКП

 № п / п  НаіменованіеХКП  Характерістікавнешнего виду ХКПі його графічне зображення  СтепеньсоответствіяХКП напрямку моди  Вибрані варіанти ХКП

4. Розробка кращого варіанту фасону вироби для конкретної фігури споживача. З огляду на обмежені можливості лабораторної роботи, кращі варіанти фасонів одягу представляють у вигляді ескізів, а потім спільно з викладачем вибирають тільки один з них, в який і «одягають» задану конкретну ГМФ.

Використовуючи дані табліц2 і 3 на ГМФ конкретної фігури заданого розміру в Мi наносять силуетні лінії обраної ГСФФП і контури ХКП. Розроблені ГМО повинні бути оформлені як креслення з урахуванням всіх правил інженерної графіки та креслення на міліметрівці або ватмані.

Якщо передбачені особливі колірні рішення, що приховують недоліки фігури споживача - це також обмовляється. На закінчення вказують, який із законів зорового сприйняття форми (закон кількості; закон центрального розташування; закон якості; закон смислового фактора) буде впливати на зорове сприйняття кращого варіанту фасону вироби, а також відзначають, який принцип тотожність, нюанс або контраствикористовується в фасон.

5. Аналіз результатів роботи, формулювання висновків.При оформленні лабораторної роботи в ній повинні бути представлені:

· Таблиця 1 з вихідними даними для розробки кращого варіанту фасону вироби;

· Таблиця 2 з розрахованими значеннями параметрів ГСФ;

· Таблиця 3 з кращими варіантами ХКП для конкретної фігури споживача;

· Ескізи бажаних варіантів фасонів одягу для всіх ГСФ з таблиці 1;

· Креслення кращого варіанту фасону вироби у вигляді ГМО в Мi.

У висновках зазначають ефективність способу розробки кращого варіанту фасону вироби з точки зору його об'єктивності (наявність формальних і творчих складових), точності, трудомісткості і можливості формалізації та автоматизації, а також дають відповіді на всі питання, запропоновані на початку роботи до її підготовці.

 Лабораторна робота № 7 | Лабораторна робота № 8

Лабораторна робота № 2 | Методичні вказівки | Лабораторна робота № 3 | Методичні вказівки | Лабораторна робота № 4 | Методичні вказівки | Лабораторна робота № 5 | Лабораторна робота № 6 | Методичні вказівки | Методичні вказівки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати