Головна

Методичні вказівки

1. Визначення вихідних даних для розробки кращого варіанту фасону вироби. Робота виконується стосовно фігурам третьої групи - безладним, мають коефіцієнти стрункості: Кс1 > 0,684 або Кс2 > 0,221, Ксв <0,768; Ксн> 0,439.

За завданням викладача студент відповідно до таблиці П7 додатки визначає варіант завдання для виконання лабораторної роботи: вигляд виробу і розмір типової фігури. За класифікацією візуально подібних типових фігур в [1] визначають клас, до якої відноситься фігура, розмір еталонної фігури (Рет) і всі розміри типових фігур (Рi), що входять в цей клас. Встановлені дані вносять в таблицю 1 (графи 1, 2, 3).

Таблиця 1 - Вихідні дані для розробки кращого варіанту фасону вироби

 Відізделія  Розмір фігури  № класу, Рет, Рi  Зовнішній вигляд і номераГСФФР  ВибраннаяГСФФР і її номер  Зовнішній вигляд і номераГСФПР  ВибраннийГСФ ПР і її номер

Для виконання лабораторної роботи необхідно розташовувати кресленнями ГМФ в двох проекціях: фронтальної і профільної. ГМФ типової фігури заданого розміру студенти отримують або в лабораторії САПР або заздалегідь будують в якості домашнього завдання в М 1: 8 або 1: 6.

За номером класу класифікації візуально подібних типових фігур визначають варіанти (номера) бажаних геометричних силуетних форм одягу у фронтальній (ГСФФР) І профільної проекції (ГСФПР) Вироби, користуючись таблицями П8, П9 і П10, і заносять їх у графи 4 і 6 таблиці 1. В цих же графах представляють графічні образи ГСФ. Аналізуючи графічні образи ГСФ у фронтальній та профільної проекції (таблиця П11 і П12), вибирають одну з кращих ГСФ, заносять її номер в графи 5 і 7 таблиці 1. В ці ж графи вносять вибрані графічні образи ГСФ.

2. Визначення параметрів кращою силуетній форми вироби.По таблиці П14 визначають параметри і їх співвідношення між собою, кількісно характеризують, обрані ГСФФР і ГСФПР. Розраховують значення параметрів обраної ГСФ для представлення її на ГМФ в М 1: 1 і в Мi (масштаб подання ГМФ) в формі таблиці 5.

Таблиця 2 - Розрахунок параметрів обраних ГСФ вироби для типової фігури ___ (вказати розмір)

 Наіменованіепараметров ГСФ  Вибрані колічественниесоотношенія параметрів  Розраховані значеніяпараметров в см, в
 М 1: 1  Мi
 ГСФФР1. Ширина плечового пояса a2. Довжина виробу b ...  a = ... b = ...    
 ГСФПР...      

Розраховані значення параметрів, що характеризують задану форму вироби, використовують для нанесення на ГМФ силуетні контури вибраних ГСФФР і ГСФПР.

3. Вибір ХКП для кращого варіанту фасону вироби.З урахуванням особливостей будови фігури по [1] вибирають кращі ХКП, які будуть суміщені з кращою ГСФ. Їх заносять в графу 2 таблиці 3. Вибір бажаних ХКП повинен здійснюватися з урахуванням перспективного або хоча б поточного напряму моди.

У графі 3 дають характеристику ХКП з точки зору його функціональної відповідності розміру і особливостям будови заданої фігури. При цьому відзначають, який принцип тотожність, нюанс або контраствикористовується в обраному ХКП. Якщо передбачені особливі колірні рішення, що приховують недоліки фігури споживача - це також обмовляється.

Таблиця 3 - Перевага варіанти ХКП

 № п / п  Найменування ХКП  Характеристика зовнішнього вигляду ХКП  Графічне зображення ХКП

4. Розробка кращого варіанту фасону вироби для фігури споживача.Використовуючи дані табліц2 і 3 на ГМФ типової фігури заданого розміру в заданому масштабі наносять силуетні лінії обраної ГСФФП і контури ХКП. На закінчення вказують, який із законів зорового сприйняття форми (закон кількості; закон центрального розташування; закон якості; закон смислового фактора) буде впливати на зорове сприйняття кращого варіанту фасону вироби.

Розроблені ГМО повинні бути оформлені як креслення з урахуванням всіх правил інженерної графіки та креслення на міліметрівці або ватмані.

5. Аналіз результатів роботи, формулювання висновків.При оформленні лабораторної роботи в ній повинні бути представлені:

· Таблиця 1 з вихідними даними для розробки кращого варіанту фасону вироби;

· Таблиця 2 з розрахованими значеннями параметрів ГСФ;

· Таблиця 3 з кращими варіантами ХКП для обраної ГСФ;

· Креслення кращого варіанту фасону вироби у вигляді ГМО в заданому масштабі.

У висновках зазначають ефективність способу розробки кращого варіанту фасону вироби з точки зору його об'єктивності, точності і трудомісткості і вказують, для яких розмірів розроблений варіант фасону вироби також буде кращим. Відзначають формалізовані і органолептичні складові виконаної роботи. Особливу увагу приділяють напрямку вдосконалення цього виду робіт і призводять відповіді на всі питання, запропоновані на початку роботи до її підготовці.Лабораторна робота № 6 | Лабораторна робота № 7

Лабораторна робота № 1 | Методичні вказівки | Лабораторна робота № 2 | Методичні вказівки | Лабораторна робота № 3 | Методичні вказівки | Лабораторна робота № 4 | Методичні вказівки | Лабораторна робота № 5 | Методичні вказівки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати