На головну

Основні правила техніки безпеки, пожежної безпеки і охорони навколишнього середовища

Роботи по влаштуванню покрівель слід виконувати відповідно до вимог СНиП III-4, СТБ 11.4.01, ГОСТ 12.3.005 і [3], [4].

Роботи по влаштуванню покрівель повинні виконувати спеціалізовані бригади під технічним контролем і керівництвом інженерно-технічних працівників організацій, що мають ліцензію на право виробництва покрівельних робіт. Особи, які виконують влаштування покрівлі, повинні бути забезпечені спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту згідно з чинними нормативно-технічних документів та затвердженим нормам. Перебування сторонніх осіб в зоні виробництва покрівельних робіт забороняється.

Особи, які виконують роботи по розігріву гарячих мастик, що працюють з газовим обладнанням для розігріву покрівельних (ізоляційних) матеріалів, повинні пройти навчання за програмами пожежно-технічного мінімуму із здачею іспитів.

Перед початком ремонтних або будівельних робіт територія об'єкта повинна бути підготовлена ??з визначенням місць установки побутових вагончиків, місць складування матеріалів, балонів з горючими газами і рідинами, місць розігріву гарячих мастик, приготування холодних мастик, місць складування відходів при ремонті покрівлі, місць розташування стаціонарних засобів

П1-03 до СНБ 5.08.01-2000

пожежогасіння. При ремонті або реконструкції покрівлі повинні бути узгоджені з органами Державного санітарного нагляду місця і умови тимчасового складування відходів покрівельних шарів (водоизоляционного килима, стяжки, утеплювачів), знятих в процесі проведення ремонтних робіт.

Розміщення всіх перерахованих вище об'єктів на території будівельного майданчика або експлуатованої господарської території при реконструкції покрівлі слід виконувати відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.

При ремонті покрівлі зі зняттям існуючих шарів гідроізоляційного килима, стяжки, утеплювачів вміст у повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинна перевищувати гранично допустимих концентрацій, що регламентуються [2]. Транспортування з покрівлі на землю (в місця тимчасового зберігання) знятих фрагментів водоизоляционного килима, стяжки, засипних утеплювачів з керамзиту і аглопорита, плит фибролита слід виконувати в контейнерах підйомно-транспортними механізмами. Допускається використання закритих лотків і спеціальних рукавів. Зняті утеплювачі з пінополістиролу, пінополіуретану, перліту, мінераловатних виробів різних типів слід транспортувати тільки в упакованому вигляді.

Зняті з покрівлі фрагменти водоізоляційного килима і пароізоляції з рулонних бітумних і бітумно-полімерних матеріалів, шари містичних покрівель з бітумних і бітумно-полімерних матеріалів, а також аналогічні відходи виробництва нових покрівель підлягають вторинній переробці для виробництва асфальтів, покрівельних і інших матеріалів відповідно до діючих нормативно-технічних документів за спеціально розробленими технологіями. Допускається за погодженням з органами Державного санітарного нагляду в обмеженій кількості поховання бітум відходів покрівель на звалищах промислових відходів, обладнаних системами екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.

Зняті утеплювачі з пінополістиролу, пінополіуретану, перліту, мінераловатних виробів різних типів, фибролита, костропліти і інші утеплювачі рослинного походження, покрівельні матеріали, виготовлені із застосуванням азбесту та полімерів, перед похованням слід розділяти за димоутворювальною здатністю відповідно до вимог ГОСТ 12.1.044, по ступеня агресивного впливу на навколишнє середовище - відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів. Поховання таких відходів покрівель слід проводити за погодженням із органами Державного санітарного нагляду на звалищах промислових відходів, обладнаних системами екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.

Захоронення відходів утеплювачів з керамзиту, аглопорита, легкого бетону, шарів розчинних стяжок слід проводити на звалищах промислових відходів загального призначення.

На проведення всіх видів робіт по влаштуванню покрівель із застосуванням горючих грунтовок і утеплювачів, мастик холодного і гарячого приготування, рулонних бітумних і бітумно-полімерних матеріалів, в тому числі наплавляються, на тимчасових місцях (крім будівельних майданчиків та приватних домоволодінь) керівник зобов'язаний оформити наряд- допуск. У наряді-допуску повинні бути зазначені: місце, технологічна послідовність і способи виконання робіт, конкретні протипожежні заходи, відповідальні особи та термін дії наряду-допуску.

До початку виробництва покрівельних робіт на покриттях повинні бути виконані всі передбачені проектом роботи. У тому числі повинні бути виконані виходи на покриття будівлі зі сходових кліток і (або) по зовнішнім сходах. Протипожежні двері та люки повинні бути справні. Забороняється замикати їх на замки або інші запори. Проходи до евакуаційних виходів і стаціонарних пожежних драбин повинні бути завжди вільні.

Пристрій покрівлі з рулонних і мастичних покрівельних матеріалів необхідно робити захватками не більше 500 м2. На кожній дільниці виробництва покрівельних робіт площею 200 м2 повинен бути обладнаний пост з первинними засобами пожежогасіння, в тому числі:

вогнегасник - 1 шт;

ящик об'ємом 0,5 м3 з піском і лопатою - 1 шт;

бочка з водою ємністю 250 л - 1 шт;

відра - 2 шт.

При виконанні робіт по влаштуванню покрівель з рулонних і мастичних покрівельних матеріалів з площею покриття 1000 м2 і більше та із застосуванням горючих утеплювачів Г1-Г4 на покрівлі необхідно передбачати влаштування тимчасового пожежного водопроводу. відстань

П1-03 до СНБ 5.08.01-2000

між пожежними кранами слід приймати за умови подачі води в будь-яку точку покрівлі не менше ніж двома струменями з витратою 5 л / с кожна.

Ділянки покрівлі на час виконання робіт по влаштуванню рулонних і мастичних покрівель повинні мати знаки сигнального огородження робочої зони відповідно до чинних нормативних актів, знаки безпеки та відповідні написи.

Місця проведення робіт при влаштуванні мастичних і рулонних покрівель повинні бути забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами (сходами).

При приготуванні праймерів (грунтовок) з використанням розчинників, бітумних і бітумно-полімерних мастик холодного затвердіння слід застосовувати інструмент, виготовлений з матеріалів, що не дають іскор (алюміній, мідь, пластмаса, бронза і т. Д.). Особи, які беруть участь в процесі приготування і застосування холодних мастик і праймерів повинні бути забезпечені спецодягом, засобами індивідуального захисту та захисту органів дихання. На місцях виконання робіт повинна бути вода і аптечка з медикаментами для надання першої допомоги.

Приміщення для приготування і розведення мастик розчинниками повинні бути ізольовані від суміжних приміщень, обладнані припливно-витяжною вентиляцією у вибухобезпечному виконанні. Штучне освітлення повинно бути у вибухонебезпечному виконанні. Вміст шкідливих речовин в робочій зоні не повинна перевищувати гранично допустимих концентрацій, що регламентуються [2].

При розведенні мастик і грунтовок розчинниками на відкритому повітрі не дозволяється користуватися відкритим вогнем у радіусі 50 м від місця проведення робіт. Промивати інструмент і обладнання, що застосовується при виробництві робіт з горючими речовинами, слід на відкритому майданчику або в приміщенні, що має вентиляцію.

Ємності з розчинником, ґрунтовкою і мастикою холодного затвердіння повинні доставлятися до місця виконання робіт в кількості, що не перевищує запасу на одну робочу зміну. Доставку слід виконувати в спеціальній герметично закритій тарі за попередньо визначеним маршрутом без перешкод або обмежень по габариту.

Для розігріву бітумно-полімерних мастик гарячої укладання слід застосовувати пересувні котли на зрідженому газі. Котли повинні бути обладнані приладами контролю температури розігріву бітумно-полімерної мастики, автоматичного регулювання подачі газу. Газові балони в кількості не більше двох повинні знаходитися в вентильованих шафах з негорючих матеріалів на відстані не менше 20 м від працюючого котла.

Стаціонарні котли, що працюють на топочном мазуті або твердому паливі, допускається застосовувати для розігріву тільки бітумних мастик. Котли повинні бути в технічно справному стані, встановлюватися і експлуатуватися відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.

Доставку гарячої бітумної мастики на робочі місця слід виконувати:

в спеціальних металевих бачках, що мають форму усіченого конуса, оберненого широкою стороною вниз, з щільно закритими кришками. Кришки повинні мати запірні пристрої, що виключають відкривання бачка при падінні. Переносити мастики у відкритій тарі забороняється;

насосом по сталевому трубопроводу, закріпленому на вертикальних ділянках до будівельних конструкцій, не допускаючи протікання. На горизонтальних ділянках допускається подача мастики по термостійкі шлангу.

При укладанні бітумних і бітумно-полімерних рулонних матеріалів наварюванням з розігрівом поверхні допускається застосовувати газові пальники тільки промислового виготовлення з обладнанням, що працює на зрідженому газі. Забороняється використовувати несправне обладнання, а також обладнання при відключених контрольно-вимірювальних приладах і автоматиці, що забезпечують безпечні режими його роботи.

При використанні газового обладнання при укладанні рулонних матеріалів забороняється:

відігрівати замерзлі трубопроводи, редуктори, вентилі та інші деталі газових установок відкритим полум'ям або розжареними предметами;

користуватися шлангами, довжина яких перевищує 30 м;

перекручувати, заломлювати або затискати газовідвідних шланги;

використовувати одяг і рукавиці зі слідами масел, жирів, бензину, гасу та інших горючих рідин;

проводити ремонт та інші роботи на обладнанні та трубопроводах, заповнених газом;

П1-03 до СНБ 5.08.01-2000

допускати до самостійної роботи учнів, а також працівників, які не мають кваліфікаційного посвідчення і талона про проходження пожежно-технічного мінімуму.

У місць проведення робіт допускається розміщувати тільки балони з горючим газом, безпосередньо використовувані при роботі. Відстань від пальників (по горизонталі) до балона з горючим газом повинно бути не менше 5 м. До місця виконання робіт балони повинні доставлятися на спеціальних візках, ношах. Перенесення балонів на плечах і руках не допускається.

Складування матеріалів на покрівлі допускається тільки в місцях, передбачених проектом виконання робіт, із вжиттям заходів проти їх падіння, в тому числі від впливу вітру. Складування матеріалів і установка балонів на покрівлі і в приміщеннях ближче 5 м від евакуаційних виходів (в тому числі підходів до зовнішніх пожежних драбин) не допускається.

Після закінчення робочої зміни забороняється залишати покрівельні рулонні матеріали, горючі утеплювачі, газові балони та інші горючі і вибухонебезпечні речовини і матеріали всередині або на покриттях будівель, а також в протипожежних розривах.

Роботи по влаштуванню рулонної і мастичної покрівлі на відстані менше 2 м від бічних звисів, карнизів, перепадів покрівлі на висоту 1,3 м і більше слід виконувати після установки тимчасових або постійних огорож. При відсутності огороджень роботи слід вести з застосуванням запобіжних монтажних поясів. Місця закріплення карабіна запобіжного пояса повинні бути вказані в проекті виконання робіт.

При виконанні робіт кількома ланками відстань між ними має бути не менше 5 м. Робота однієї ланки над іншим по вертикалі забороняється.

При виконанні похилих покрівель з плитних або листових покрівельних матеріалів допуск робітників на покрівлю дозволяється після огляду прогонів, крокв, обрешітки настилу, парапетів та визначення, при необхідності, місць і способів надійного закріплення страхувальних канатів покрівельників.

Особи, що працюють на покрівлях з ухилом більше 35% (більше 20 °) повинні бути забезпечені переносними драбинами. При ухилах кровель більше 20 ° в проекті виконання робіт слід передбачати установку на поверхні покрівлі сходів, трапів, риштовання, ходових доріжок, призначених для забезпечення безпечного проведення робіт. Всі ці пристрої під час роботи повинні бути надійно закріплені і відповідати вимогам нормативно-технічних документів.

Покрівельні роботи на карнизах, жолобах, парапетах, поясках і сандрики, а також навішування водостічних воронок і труб слід виконувати з риштувань, внесених лісів, підвісних колисок, що влаштовуються з дотриманням вимог СНиП III-4. Допускається виконання цих робіт з автомобільних вишок.

При роботі на покрівлі з ухилом більше 20 °, а також при будь-яких ухилах покрівлі в разі відсутності огороджень робітники повинні бути забезпечені запобіжними монтажними поясами, які повинні мати надійні кріплення до конструкцій.

Виконання будь-яких видів покрівельних робіт з улаштування покрівель з містичних, рулонних, листових і плитних матеріалів під час ожеледиці, туману, що виключає видимість в межах фронту робіт, зливового дощу, грози, вітер зі швидкістю 15 м / с і більше - не допускається.

П1-03 до СНБ 5.08.01-2000Блискавкозахист покрівель та захист від статичної електрики металевих покрівель | І методи контролю їх характеристик

А - цвяхами; | Б - зливати з рулонного матеріалу | А - розкладка плиток; | А, б, в - з металевим фартухом; | Б - розріз | З плиток покрівельних | Покрівлі з листової сталі і міді | Б - подвійний лежачий; | Покрівлі з металевого профільованого настилу | Покрівлі з металочерепиці, хвилястих і профільованих металевих листів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати