Головна

Розгортки ПОВЕРХНІ ПРЯМОГО круговий конус

Розгортка бічної поверхні конуса обертання (рисунок 7.7) являє сектор кола, радіус якого дорівнює довжині утворює конуса, а довжина дуги дорівнює довжині окружності підстави конуса.

малюнок 7.7

Зазвичай цей сектор будують за його центральному куту, величина якого j підраховується за формулою j = 360 °  , де R - Радіус підстави конуса, L - Довжина його утворює.

На малюнку 7.8 зображена розгортка бічної поверхні даного конуса.

малюнок 7.8

Для побудови на розгортці лінії, по якій поверхня конуса перетинається площиною a, належить на його поверхні намітити ряд рівномірно розташованих утворюють (на малюнку 7.7 їх проведено 8), провести їх на розгортці і нанести на них точки, в яких кожна утворює перетиналася площиною a.

відрізки S?? 1 ?? і S?? 5 ?? висловлюють щирі відстані точок перетину 1 і 5 від вершини конуса. Решта утворюють повинні бути попередньо повернені навколо осі конуса до положення, паралельного фронтальній площині проекцій, при цьому відстані точок 2, 3, 4, 6, 7 і 8 від вершини конуса виразяться, відповідно, відрізками и .

Довжини цих відрізків відкладаються на відповідних утворюють розгортки від точки S, І їх кінцеві точки з'єднуються в послідовному порядку плавною кривою.

 Розгортки ПОВЕРХНІ ПРЯМОГО круговий циліндр | Шановні студентки і студенти! Перед Вам кейс «Розробка рубрикатора бази даних по правовому регулюванню туризму».

Поверхня паралельного перенесення | ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА І ЇХ ЗОБРАЖЕННЯ | ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ПОВЕРХНІ площині | Види циліндричних перетинів | Види конічних перетинів | Перетин сферичної поверхні проецирующей площиною | ВЗАЄМНЕ ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ПОВЕРХОНЬ | Побудова лінії перетину поверхонь способом січних площин | Розгортки ПОВЕРХНІ ПРЯМИЙ чотирикутної ПРИЗМИ | Розгортки ПОВЕРХНІ трикутної піраміди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати